11/05/2022
216

NGÀY 23 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA
Thứ Tư, ngày 11.05.2022 - NĂM SỰ MỪNG

PHẦN I: 27 NGÀY XIN ƠN (từ ngày 01 đến ngày 27)

Chương trình lần IV được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA bắt đầu từ ngày 19.04.2022 đến ngày 11.06.2022.

Bà Êlisabét nói Đức Maria rằng: "Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em" (Lc 1,43-45). Qua công đồng Êphêsô, Giáo Hội xác nhận Đức Maria là MẸ THIÊN CHÚA. Trước toà Thiên Chúa, Mẹ Maria là người có địa vị và phẩm giá cao trọng nhất trong mọi loài thụ tạo, nên Mẹ là người có quyền thế và tiếng nói nhất trước Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin Mẹ Thiên Chúa cầu bầu cho tất cả chúng con. Amen.

+++Lưu ý: Nên QUỲ trước ảnh tượng Đức Mẹ để làm giờ cầu nguyện trong suốt cả TUẦN CỬU NHẬT


I. KHAI MẠC
LÀM DẤU THÁNH GIÁ (vừa làm dấu và đọc)
X. Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Đ. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha, và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

TĨNH NGUYỆN (thinh lặng xét mình và cầu nguyện giây lát)

KINH ĐỨC MẸ MÂN CÔI TUẦN CỬU NHẬT (nên quỳ trước toà có ảnh tưởng Đức Mẹ)
Lạy Mẹ Maria rất yêu dấu, xin đoái nhìn đến con đây, khi con quỳ cầu nguyện dưới chân Mẹ. Xin Mẹ đón nhận những chục Kinh Mân Côi mà con dâng lên Mẹ, theo lời yêu cầu của Mẹ tại Fatima, như là bằng chứng về lòng con yêu mến Mẹ, để đền bù tội lỗi mà người ta đã xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa Giêsu, và để đền bù những tội lỗi mà người ta đã xúc phạm đến Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, đồng thời là để xin một đặc ân mà con tha thiết kêu xin Mẹ trong Tuần Cửu Nhật này:
(nêu điều muốn khấn xin)......................................................................
Con xin Mẹ chuyển cầu cho con trước Toà Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ. Con tin rằng Mẹ chuyển cầu cho con, thì lời cầu nguyện của con sẽ được nhậm lời. Ôi lạy Mẹ dấu yêu, con biết rằng Mẹ muốn con cầu xin phải hợp với thánh ý của Chúa. Nếu lời cầu xin của con không hợp với thánh ý của Chúa, và điều con xin không được nhậm lời; thì xin Mẹ cầu cho con biết đón nhận điều nào có ích hơn cho phần rỗi của con hoặc phần rỗi của những người mà con có ý cầu nguyện cho.
Con xin dâng lên Mẹ “Bó Hoa Hồng Thiêng” này, vì con yêu mến Mẹ. Con xin đặt trọn niềm tin tưởng nơi Mẹ, vì lời cầu bầu của Mẹ trước Toà Chúa có hiệu nghiệm nhất. Để cho danh Thiên Chúa cả sáng hơn và nhân danh Chúa Giêsu, xin Mẹ đoái nghe nhậm lời con tha thiết nguyện xin. Lạy Mẹ rất dịu dàng của con, xin Mẹ thương giúp con. Amen.

KINH KÍNH MỪNG
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

KINH KHẤN NGUYỆN
Con xin kính chào Mẹ Maria là Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Con khiêm tốn quỳ dưới chân Mẹ để dâng lên Mẹ một Triều Thiên Hoa Hồng - những nụ hồng trắng tinh để kính nhớ những niềm vui của Mẹ - mỗi nụ hồng để nhắc nhớ đến một mầu nhiệm thánh; mỗi chục kinh hợp với lời cầu khẩn con dâng lên để xin một đặc ân. Ôi lạy Nữ Vương Rất Thánh, Đấng thông ơn Thiên Chúa, và là Mẹ của tất cả những người đến kêu cầu Mẹ! Mẹ không thể không nhìn đến quà tặng con dâng, mà lại không quan tâm đến người tặng quà. Khi Mẹ nhận quà tặng của con, là lúc Mẹ nhận lời cầu xin của con; từ nguồn công phúc của Mẹ, Mẹ sẽ ban cho con đặc ân mà con tha thiết và tin tưởng tìm kiếm. Con không hề thất vọng về những điều con xin Mẹ. Xin Mẹ hãy tỏ ra Mẹ là Mẹ của con!

KINH TIN KÍNH
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. 
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. 
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

KINH LẠY CHA (cầu cho đức giáo hoàng)
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

KINH KÍNH MỪNG (xin ơn đức tin)
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

KINH KÍNH MỪNG (xin ơn đức cậy)
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

KINH KÍNH MỪNG (xin ơn đức mến)
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
KINH SÁNG DANH (cầu cho việc truyền giáo)
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

LỜI NGUYỆN FATIMA (cầu cho các linh hồn)
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho các linh hồn... (có thể nêu cụ thể tên thánh của người thân mình muốn cầu xin....) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
 

II. SUY NIỆM NĂM SỰ MỪNG
MẦU NHIỆM THỨ 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI.
Tín Nhiệm Vào Chúa - Sách Gương Chúa Giêsu: Không ai khờ dại bằng người đặt trót tin tưởng ở người đời hay ở bất cứ một thụ tạo nào. Đừng xấu hổ khi phải giúp đỡ người khác vì lòng mến Chúa. Đừng xấu hổ khi thấy mình nghèo túng ở đời này. Đừng cậy ở sức riêng, một hãy tín nhiệm vào Chúa. Hãy cứ làm vừa sức rồi Chúa sẽ giúp cho thiện chí của bạn. Đừng cậy học lực mình, cũng đừng cậy sức mạnh của bất cứ ai khác. Bạn hãy cậy vào Chúa là Đấng yêu người khiêm tốn và hạ người kiêu ngạo xuống.”[1]
{Thinh lặng suy niệm giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa Giêsu là Đấng đã sống lại hiển vinh, Chúa đã chiến thắng tất cả. Xin cho chúng con một lòng tin tưởng vào sức mạnh quyền năng của Chúa, như lời Chúa dạy trong sách Châm Ngôn:
“Hãy hết lòng tin tưởng vào ĐỨC CHÚA,
chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con.
Hãy nhận biết Người trong mọi đường đi nước bước,
Người sẽ san bằng đường nẻo con đi.
Đừng tự coi mình là khôn ngoan,
hãy kính sợ ĐỨC CHÚA và tránh xa sự dữ.” (Cn 3,5-7)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
MẦU NHIỆM THỨ 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI.
Đừng Khoe Của Đời - Sách Gương Chúa Giêsu: Đừng khoe mình lắm của, cũng đừng cậy mình lắm bạn thế lực; hãy tự hào trong Chúa là Đấng sẽ ban cho Bạn mọi cái và, – hơn mọi cái, – còn muốn ban chính mình cho Bạn. Đừng cậy sức khỏe, đừng khoe sắc đẹp. Một cơn bệnh xoàng cũng đủ làm tiêu ma hết. Đừng tự đắc vì tài cán, vì khôn ngoan, không vậy sẽ mất lòng Chúa là nguồn mạch mọi cái hay cái tốt tự nhiên của Bạn.”[2]
{Thinh lặng suy niệm giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng mang một bộ mặt tự kiêu tự mãn như người Pharisêu nguyện thầm với Chúa: “Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác… Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.” Nhưng xin cho chúng con biết khiêm nhường, tự hạ mình xuống như người thu thuế, đứng từ đằng xa, vừa đấm ngực, vừa thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con là kẻ tội lỗi.” (Lc 18,11-13)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
MẦU NHIỆM THỨ 3: ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
Học Khiêm Tốn - Sách Gương Chúa Giêsu: Đừng nghĩ mình hơn ai, không vậy Chúa thấu suốt lòng mọi người, sẽ kể Bạn là người xấu nhất. Đừng hãnh diện vì những việc thiện đã làm, vì lý đoán của Chúa có phải như lý đoán người đời đâu! Có khi cái người đời công nhận Chúa lại đánh phi đấy. Bạn có đức ư? Hãy tin rằng người khác còn có đức hơn bạn. Có thế Bạn mới có thể khiêm tốn luôn được. Có hạ mình dưới người khác, Bạn cũng chẳng thiệt gì. Còn như chuộng mình hơn người khác – dầu một người mà thôi – cũng tai hại lắm đấy. Người khiêm nhượng lúc nào cũng bình an. Còn lòng trí người kiêu, lúc nào cũng luôn ghen hờn, giận oán.”[3]
{Thinh lặng suy niệm giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa “vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Chúa lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” Nhưng nay Chúa Cha đã siêu tôn Chúa và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu (Pl 2,6-8.9). Xin cho chúng con biết tự khiêm tự hạ như Chúa, để nhờ thế, chính Chúa sẽ cất nhắc chúng con lên hưởng vinh quang Nước Trời.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
MẦU NHIỆM THỨ 4: ĐỨC CHÚA TRỜI CHO ĐỨC BÀ LÊN TRỜI.
Chọn Bạn Mà Chơi - Sách Gương Chúa Giêsu:“’Đừng bạ ai cũng thổ lộ tâm tình với’ (Hc 8,22). Việc bạn, bạn hãy đem bàn với những người khôn ngoan và kính sợ Chúa. Đừng năng đi lại với những thanh niên hư hỏng và những người thế tục. Đừng nịnh người giầu cũng đừng tìm dịp tới lui người quyền quí. Hãy quen thân với những người khiêm nhượng, đơn sơ, với những người sống một đời sống đạo hạnh, ngay thẳng và hãy chỉ nói, chỉ bàn những truyện hữu ích. Đừng quen thân với những người khác giới trắc nết. Tất cả những người khác giới mà nhân đức, bạn hãy phú thác cho Chúa. Hãy ước mong kết thân với một mình Chúa và các Thiên thần và hãy tránh đừng để người đời biết đến Bạn.”[4]
{Thinh lặng suy niệm giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian này và sống giữa chúng con như một người bạn, như chính Chúa đã nói: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15,13-15). Vâng lạy Chúa, xin cho chúng con biết chọn Chúa làm bạn, là lý tưởng và là trung tâm của đời mình.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
MẦU NHIỆM THỨ 5: ĐỨC CHÚA TRỜI THƯỞNG ĐỨC MẸ TRÊN TRỜI.
Bác Ái - Sách Gương Chúa Giêsu: “Phải bác ái đối với mọi người, nhưng đừng vì đấy mà suồng sã với mọi người. Có lúc còn xa thì khen lấy khen để, mà vừa giáp mặt đã ghét cay ghét đắng. Có lúc ta nghĩ kết thân với người khác, như thế là vừa ý họ lắm, nhưng ngờ đâu, chính lúc ấy lại là lúc họ bắt đầu chán ta, vì gần ta, họ đã khám phá ra những khuyết điểm của ta. Sống trong xã hội cần phải có tình… Nhưng tâm tình đó không bao giờ nên thái quá đến nỗi thành suồng sã! Để đề phòng, tác giả khuyên ta:
– Đừng quá dễ tin, bạ gặp ai cũng thổ lộ tâm tình.
– Đừng quen thân với những thanh niên thế tục và người quyền quí giầu sang...
Chỉ có một tình yêu không bao giờ có thể đi quá mà chúng ta không thể không có: tình yêu Thiên Chúa.”[5]
{Thinh lặng suy niệm giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thầy dạy chúng con, Chúa dạy chúng con phải yêu thương không chỉ là người đồng loại mà ngay cả kẻ thù (x. Mt 5,43-48). Xin cho chúng con luôn sống trong tinh thần bác ái yêu thương, để cảm nhận được những lời của thánh Phaolô tha thiết mời gọi người tín hữu Rôma:
“Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành;  thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình;  nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa.  Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa: vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hoà thuận với mọi người. Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó, vì có lời chép: Đức Chúa phán: Chính Ta sẽ báo oán, chính Ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác.” (Rm 12,9-21)

{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.

LINH HỒN TÔI (hát hoặc nghe)
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
III. KẾT THÚC
KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

KINH HÃY NHỚ
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.

KINH CẦU CÙNG TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE
Lạy ơn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỷ dữ. Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó, cùng xin nguyên soái cơ binh trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỷ dữ, đang rong ruổi khắp thế làm hại các linh hồn, bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen.

LÀM DẤU THÁNH GIÁ KẾT THÚC +++
 

[1] Trích từ Sách Gương Chúa Giêsu.
[2] Trích từ Sách Gương Chúa Giêsu.
[3] Trích từ Sách Gương Chúa Giêsu.
[4] Trích từ Sách Gương Chúa Giêsu.
[5] Trích từ Sách Gương Chúa Giêsu.
114.864864865135.135135135250