05/09/2021
451
TAM NHẬT MỪNG SINH NHẬT ĐỨC MẸ
NGÀY THỨ I: KÍNH ĐỨC TIN CỦA MẸ, TA HÃY XIN CHO ĐƯỢC CÓ ĐỨC TIN NHƯ MẸ.

1. LÀM DẤU THÁNH GIÁ
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

2. XIN ƠN THÁNH HOÁ: KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


3. HÁT (HOẶC NGHE): LẮNG NGHE LỜI CHÚA
1. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con lam chi.
ĐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
2. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành Lời Chúa đã truyền ban.4. TIN MỪNG
Tin Mừng Chúa Kitô theo thánh Luca (1,26-38)
Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 
27gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên , hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32Người sẽ nên cao cả , và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
34Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”
35Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.
38Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

5. SUY NGUYỆN (im lặng suy niệm ít phút, rồi cầu nguyện).
Cuộc đời của Mẹ luôn là lời đáp xin vâng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn biết noi gương Mẹ Maria, sẵn sàng đáp lại tiếng xin vâng theo Thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta, luôn tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, và tích cực cộng tác với ơn Chúa qua những cố gắng của bản thân, để mang ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người.
* “Mừng vui lên hỡi đấng Đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà”. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu, biết dẹp bỏ tự ái, kiêu căng và những mặc cảm tự ti, để đón nhận Chúa Cứu Thế, trở nên môn đệ trung tín của Người.
Chúa đã đặt Đức Maria làm Mẹ Giáo Hội. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang gặp gian truân, thử thách, cảm nghiệm được tình mẫu tử của Mẹ, biết quảng đại chọn thánh ý Chúa với thái độ vâng phục và phó thác như Mẹ khi xưa.
 
6. NGUYỆN KINH: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.

7. KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

8. HÁT (HOẶC NGHE) ĐỂ KẾT: NỮ VƯƠNG MÂN CÔI
ÐK. Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa Thiên Ðàng, dâng ngành Mân Côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cung đàn xiết bao mừng vui. Ôi Ma-ri-a! phúc đức no đầy chan hòa. Lòng con yêu mến cậy trông thiết tha. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biến. Xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn. 
1. Mẹ ơi, lời Mẹ thiết tha nài xin. Con năng ngắm phép Mân Côi từ đây. Này con thành tâm mến yêu cậy tin. Ca rao phép thánh Mân Côi hằng ngày. 
2. Mẹ ơi, trần gian biết bao lầm than. Tan theo năm tháng chiến tranh còn chi. Này con cậy trông Nữ Vương bình an. Xin ơn phép thánh Mân Côi phù trì. 

114.864864865135.135135135250