12/09/2021
833
TUẦN TAM NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ SẦU BI
 
NGÀY THỨ HAI
 
1. Làm Dấu Thánh Giá
 
2. Lắng nguyện (im lặng ít phút để xét mình và xin ơn thánh hoá)
 
3. Hát (hoặc nghe): MẸ SẦU BI
1. Mẹ Sầu Bi đứng bên thánh giá, nhìn Con yêu đôi mắt lệ sa. Mẹ với Con một nguồn đau thương, Mẹ với Con một lòng yêu đương.
ĐK. Con mong ước từ đây sẽ hiểu. Mang trong mình thương tích tình yêu. Say mê thánh giá trọn đời con. Sống đời tử nạn mỗi ngày hơn.
2. Giê - su chết cho con được sống, Mẹ Nữ Vương Tử Đạo hiệp công. Lòng Mẹ đền thờ Chúa giáng sinh, lòng Mẹ bàn thờ Chúa hy sinh.
3. Con mong ước đứng bên thánh giá, nhìn tội con đôi mắt lệ sa. Nguyện với Mẹ chung nguồn đau thương, cùng Giê - su chung tình yêu đương.

 
4. Suy ngắm: Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ
 
Phần thứ nhất: Ông Thánh Simêon nói tiên tri cùng Đức Mẹ.
Khi ông Thánh Simêon ẵm kính Đức Chúa Giêsu thì nói cùng Đức Mẹ rằng: "Con Đức Mẹ ngày sau nên như bia bắn cùng như dao sắc thâu qua lòng Đức Mẹ." Đức Mẹ nghe lời làm vậy thì trọn đời những nhớ luôn, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ những sự thương khó Đức Chúa Giêsu như Đức Mẹ thủa xưa. Amen.
(Thinh lặng một vài phút cầu nguyện, rồi đọc 1 Kinh Kính Mừng).
 
Phần thứ hai: Đức Mẹ đem Đức Chúa Giêsu trốn sang nước Êgýptô.
Khi thánh Thiên thần báo tin cho Đức Mẹ rằng: vua Hêrôđê đi tìm Đức Chúa Giêsu mà giết, thì Đức Mẹ đem Con sang nước Êgýptô, mà Người thương Con còn non nớt mới sinh, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ làm sự gì trái nghịch cùng mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.
(Thinh lặng một vài phút cầu nguyện, rồi đọc 1 Kinh Kính Mừng).
 
Phần thứ ba: Đức Chúa Giêsu ở lại trong Đền thờ, mà Đức Mẹ tìm kiếm Người ba ngày.
Khi Đức Mẹ đem Con đi lễ đền thờ thành Giêrusalem, mà khi về lạc mất Con, thì Đức Mẹ những thức thâu đêm than thở khóc lóc, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ còn đi đàng tội lỗi, mà bỏ mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.
(Thinh lặng một vài phút cầu nguyện, rồi đọc 1 Kinh Kính Mừng).

Phần thứ bốn: Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu đang vác cây Thánh Giá.
Khi Đức Mẹ theo Con đi chịu chết, thì thấy Con vác Thánh Giá lên núi Calvariô nhiều lần ngã xuống đất, mà quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng, thì hai con mắt Đức Mẹ nên như hai suối nước chảy xuống, đau đớn trong lòng như dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được vác Thánh Giá theo Đức Chúa Giêsu, ấy là chớ theo ý mình, một theo ý Đức Chúa Giêsu luôn. Amen.
(Thinh lặng một vài phút cầu nguyện, rồi đọc 1 Kinh Kính Mừng).

Phần thứ năm: Đức Mẹ đứng kề Thánh Giá Đức Chúa Giêsu là Con rất yêu dấu khi trút linh hồn.
Khi Đức Mẹ thấy Con treo trên cây Thánh Giá phán ra bảy lời, như trối của trọng để cho Mẹ, đoạn thì gục đầu xuống (từ) giã Đức Mẹ mà qua đời, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ bảy lời trọng ấy, như của châu báu Cha trối cho con, và giữ trong lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen.
(Thinh lặng một vài phút cầu nguyện, rồi đọc 1 Kinh Kính Mừng).

Phần thứ sáu: Hai môn đệ hạ xác Đức Chúa Giêsu mà trao cho Đức Mẹ ẵm kính.
Khi ông thánh Giuse cùng ông thánh Nicôđêmô tháo đanh mà đem xác Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ, khi ấy Đức Mẹ giơ hai tay lên toan đỡ lấy xác Con, đến khi đã được thì ẵm vào lòng, đoạn áp mặt xuống trên đầu Con, chẳng quản những gai nhọn ở đầu Con đâm vào mặt Mẹ, mà mặt Mẹ thì chan chứa những máu Con dính vào, mặt Con thì dầm dìa những nước mắt Mẹ chảy xuống. Ai suy cho được sự trong lòng Đức Mẹ bấy giờ, thương xót khóc lóc thảm thiết đau đớn khốn cực là thể nào! Đoạn lấy khăn trắng mà liệm xác Con, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như dao sắc đâm qua lòng đứt ruột ra vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo buồn ghét tội, vì làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết làm vậy. Amen.
(Thinh lặng một vài phút cầu nguyện, rồi đọc 1 Kinh Kính Mừng).

Phần thứ bảy: Môn đệ táng xác Đức Chúa Giêsu vào huyệt đá mới.
Khi tắm xác Đức Chúa Giêsu mà táng trong hang đá, đoạn lấy hòn đá lớn mà che ngoài cửa hang thì lòng Đức Mẹ đau đớn như đã chết mà chôn một mồ cùng con vậy, vì khi trước còn xem thấy xác Con mà còn đau đớn khốn cực dường ấy, song le bây giờ chẳng còn xem thấy xác Con nữa, thì biết đau đớn khốn cực là thế nào! Như dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo buồn mọi tội, vì làm cho mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu, cùng xin in những sự thương khó Đức Chúa Giêsu vào lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen.
(Thinh lặng một vài phút cầu nguyện, rồi đọc 1 Kinh Kính Mừng).

Lời nguyện:
Lạy Chúa, khi Ðức Kitô chịu treo trên thập giá, Chúa đã muốn cho Thánh Mẫu của Người đứng kề bên mà thông phần đau khổ. Xin cho Hội Thánh Chúa biết noi gương Thánh Mẫu mà kết hiệp với Ðức Kitô chịu khổ hình, để mai ngày được phục sinh vinh hiển cùng với Ðức Kitô là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
 
Kinh Lạy Cha
Lạy cha chúng con ở trên trời...
 
5. Hát (hoặc nghe): CHÚA ĐAU CÙNG CON
(Mẹ đau nỗi đau của Chúa, Chúa đau nỗi đau của chúng ta. Mẹ cảm thương Chúa, Chúa xót thương ta).
 
1. Ngoài kia bao người hoang mang hỏi Chúa đâu? Ngài ở trên cao hay nơi xa cuộc đời bể dâu? Đất sầu cô liêu, hoa vẫn nở đường xưa vẫn còn. Trời vẫn xanh trong sao lòng người như mất hy vọng.
ĐK: Chúa đau nỗi đau của con, Chúa buồn nỗi buồn của con. Ngài vẫn bên con mà, lo lắng làm con không nhận ra. Chúa đang bước đi cùng con nếu lòng tin còn người ơi! Tình Chúa ôi tuyệt vời, Ngài ở bên san sẻ đời buồn vui.
2. Người ơi! Hãy vững tâm Chúa vẫn ở bên. Dịch bệnh lan nhanh cho ta hay cuộc đời mong manh. Sống chậm để nghe đây tiếng gọi dựng xây từng ngày. Rộng mở đôi tay trao tình người tô thắm môi cười.
3. Lạy Chúa! Con nguyện xin dâng Ngài nước Việt. Và toàn dương gian đang hoang mang tìm nguồn ủi an Chúa giàu lòng thương, nương náu Ngài đời con hy vọng. Một lòng cậy trông, dâng về Ngài sự sống hôm nay.
 


6. Thing lặng (cầu nguyện và dâng mình cho Mẹ)

7. Làm dấu Thánh Giá - kết thúc
114.864864865135.135135135250