03/09/2015
2669
Dịch giả Đa Minh Cao Tấn Tĩnh dịch tựa đề "Le Secret Admirable du Très Saint Rosaire" là Bí Mật Kinh Mân Côi, còn dịch giả Trần Thái Đỉnh dịch là Bí quyết diệu kỳ của Kinh Mân Côi để được ơn hoán cải và ơn cứu độ. Đây là một tác phẩm tuyệt vời về Kinh Mân Côi. Đọc tác phẩm, chúng ta sẽ khám phá ra một kho tàng trong tầm tay của mình, ai ai cũng có thể thực hiện được. Tác phẩm này rất thích hợp để đọc, ở đây là để nghe. Nghe để cảm nghiệm được sức mạnh, ơn ích và công hiệu của Kinh Mân Côi; đồng thời, chúng ta học được vai trò và phẩm giá của Mẹ Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Nguyên tác: "Le Secret Admirable du Très Saint Rosaire" của thánh Louis Marie Grignion De Montfort; bản dịch tiếng Việt của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh.
 
Xin mời quý vị theo dõi qua các video clip dưới đây.

Video 1Video 2Video 3Video 4

114.864864865135.135135135250