25/04/2023
2340
Tháng Hoa Mẹ đã về. Người tín hữu khắp nơi đang hướng lòng về Mẹ. Nhiều nơi tổ chức rước kiệu, dâng hoa... kính Mẹ. Thật là cảm động. Thật là rộn ràng. Thật là ấn tượng...

Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Xin cùng hoà chung dâng lên Mẹ những bông hoa tươi - hoa lòng - hoa Mân Côi... cùng những khúc hát ngọt ngào để ca khen Mẹ Thiên Chúa - Mẹ của Lòng Thương Xót.

114.864864865135.135135135250