14/10/2021
534
Lời giới thiệu:
"Mẹ Maria Tại Fatima" là tác phẩm của Linh mục Joseph A. Pelletier, A.A.

Đức Mẹ Fatima là một trong số nhiều tước hiệu mà người Công giáo dành cho Mẹ Maria. Tước hiệu này phát xuất từ việc Đức Mẹ hiện ra 6 lần với 3 em bé chăn cừu làng Fatima (Bồ Đào Nha) là Lúcia dos Santos, Francisco Marto và Jacinta Marto từ ngày 13.5 tới ngày 13.10.1917. Sau lần hiện ra lần cuối cùng năm 1917, Fatima tưởng chừng đã bị rơi vào quên lãng vì chính quyền và ngay cả giáo quyền thời đó cũng không lưu tâm gì đến biến cố Fatima, có khi còn cấm đoán dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên sứ điệp Fatima vẫn vang vọng trong lòng mọi người. Sứ điệp Mẹ ban hành tại Fatima là sứ điệp đền tội và cầu nguyện, điều kiện để bảo đảm cho nền hòa bình thế giới và sự hòa bình của mỗi tâm hồn.

Phần 2 - Đám Đông Ba Mươi Ngàn Người Và Phép Lạ Mặt Trời
Nội dung trong Audiobook:
01. Đám Đông Ba Mươi Ngàn Người
02. Lần Thăm Viếng Cuối Cùng Trên Cây Sồi
03. Phép Lạ Mặt Trời
04. Mẹ Sẽ Sớm Đưa Jacinta Và...
05. Cô Đơn
06. Sau Cùng Được Công Nhận
07. Thái Độ Của Tòa Thánh
08. Nước Nga Trở Lại Và Hòa Bình
09. Đạt Được Việc Dâng Hiến Nước Nga
10. Ngày 13/05/1982
11. Ngày 13/05/1982 b
12. Phụ Bản A
13. Phụ bản B
14. Phụ Bản C & D
Tác giả: Lm. Joseph A. Pelletier, A.A
Thực hiện: tinmung.net Studio
Giọng đọc: Chị Agnes Minh Lý
114.864864865135.135135135250