19/08/2018
4901
THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM (Cuộc Đời Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa)
Mặc Khải cho Bà Đáng Kính Maria Agrêđa, Mẹ Bề Trên Dòng Thánh Nữ Clara


PHẦN 1: Cuộc đời ẩn dật


PHẦN 2: Cuộc đời công khai


PHẦN 3: Cuộc đời còn lại