07/10/2022
5237
Tuyển tập 100 Bài Nhạc Thánh Ca Hay Nhất Về Đức Mẹ Maria. Tuyển tập thánh ca dâng Mẹ hay nhất.

Phần 1 gồm 50 bài: 


1. Mẹ từ bi - Hoàng Oanh
2. Mân côi dâng mẹ - Bích Phượng
3. Xin mẹ thương - Mai Hậu
4. Đền tạ trái tim mẹ - Mai Hậu
5. Mùa hoa về rồi - Phan Đinh Tùng
6. Hương lòng dâng mẹ - Mai Hậu
7. Kìa bà nào - Mai Hậu
8. Lạy đức mẹ La Vang - Gia Ân
9. Mẹ đấng cứu chuộc - Hồng Ân
10. Mùa Hoa đẹp tươi đã về - Mai Hậu
11. Mẹ đẹp tươi - Thanh Ly
12. Bông hồng dâng mẹ - Nguyễn Sang
13. Lời mẹ nhắn nhủ - Nguyễn Sang
14. Chúc tụng mẹ La Vang - Gia Ân
15. Mẹ là mùa xuân - Gia Ân
16. Mẹ nhân loại - Mai Hậu
17. Lời Mẹ nhắn nhủ - Mai Hậu
18. Mẹ về trời - Mai Hậu
19. Mẹ vô nhiễm - Mai Hậu
20. Tấu lạy bà - Mai Hậu
114.864864865135.135135135250