06/11/2015
1728


ĐTC Phanxicô đã chỉ định cha Carlos Azpiroz Costa làm tổng giám mục phó của giáo phận Bahia Blanca, Argentina. Cha Carlos thuộc vào Tỉnh dòng Argentina và là nguyên Tổng quyền Dòng. Ngài sinh ngày 30 tháng 10 năm 1956 tại Buenos Aires. Ngài học phổ thông tại trường do dòng Huynh Đệ Đức Mẹ (Marist Brothers) phụ trách, và bắt đầu học Luật tại Đại học Công giáo Buenos Aires trước khi gia nhập Dòng. Ngài vào dòng năm 1980 và khấn lần đầu năm 1981. Sau khi khấn đơn, cha hoàn tất việc nghiên cứu Luật khoa của mình, sau đó học Triết và Thần học tại học viện của tỉnh dòng tại tu viện Santo Domingo ở Buenos Aires. Ngài khấn trọng năm 1984. Trong những năm này, cha giảng dạy môn Giáo lý tại trường Công giáo do các chị em Đa Minh phụ trách tại Santo Rosario, và tại Đại học Công giáo Argentina. Ngài thụ phong linh mục năm 1987, sau đó ngài tiếp tục công việc mục vụ cũng như giảng dạy của mình. Năm 1992, ngài lấy bằng tiến sỹ Giáo luật tại Đại học giáo hoàng St. Thomas Aquinas (Angelicum), Rôma. Về lại tỉnh dòng, từ năm 1992 đến 1995, cha là tu viện trưởng của tu viện San Martin de Porres ở Mar del Plata, đồng thời giảng dạy tại Đại học Fasta di Mar del Plata, tại Đại học Công giáo Argentina, Buenos Aires và tại Trung tâm học vấn của giáo phận Mar del Plata. Năm 1995, cha được bầu làm thư ký tỉnh dòng và tu viện trưởng của tu viện San Pedro Telmo ở Buenos Aires. Năm 1997, cha được bầu làm Tổng biện lý Dòng. Do vậy, cha được bổ nhiệm vào tu viện Santa Sabina, đồng thời làm giáo sư tại Angelicum. Vào ngày 14 tháng 07 năm 2001, cha được bầu làm Tổng quyền Dòng tại Tổng hội Providence với nhiệm kỳ là 9 năm. Kết thúc nhiệm kỳ Tổng quyền, cha trở về tỉnh dòng của mình, và cha được bầu làm phó tu viện trưởng của tu viện Santissimo Rosario ở San Miguel de Tucuman, rồi sau đó là tu viện trưởng của tu viện Santa Catalina de Siena ở Cordoba. Từ tháng Hai năm 2014, cha làm bề trên của cộng đoàn San Martin de Porres ở Mar del Plata. Tổng giáo phận Bahia Blanca hầu như chiếm trọn mạn nam của tỉnh Buenos Airos của Argentina (diện tích – 82.625 km2, dân số – 757.000, giáo dân Công giáo – 647.000, linh mục – 83, tu sỹ – 202, phó tế vĩnh viễn – 18). Lễ tấn phong sẽ được tổ chức tại Bahia Blanca vào ngày 22 tháng 12 năm 2015.

(Chuyển dịch: Truyền thông Đa Minh)

http://www.op.org
114.864864865135.135135135250