04/09/2016
1147
Đức Thánh Cha Phanxicô
Sứ Điệp về Biến Cố Cử Hành Ngày Thế Giới Cầu Cho Việc Chăm Sóc Thiên Nhiên 01/09/2016
 
MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS 
FOR THE CELEBRATION OF THE WORLD DAY OF PRAYER FOR THE CARE OF CREATION - SEPTEMBER 1, 2016
 
Dẫn nhập của người dịch:
 
Đây là sứ điệp đầu tiên của giáo hoàng về biến cố Cử Hành Ngày Thế Giới Cầu Cho Việc Chăm Sóc Thiên Nhiên, một ngày được ĐTC Phanxicô bắt đầu chính thức thiết lập từ năm ngoái, qua Thư đề ngày mùng 6/8/2015, gửi cho ĐHY Peter Kodwo Appiah Turkson, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, và ĐHY Kurt Koch, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Việc Cổ Võ Đại Kết Kitô Giáo.  
 
Ngày này đã được Giáo Hội Chính Thống cử hành từ năm 1989. Giáo Hội Công Giáo, qua ĐTC Phanxicô, đã hưởng ứng theo tinh thần đại kết Kitô giáo, được mở đầu bằng bức Thông Điệp Laudato si' ĐTC Phanxicô ban hành ngày 24/5/2015. Thực ra, Thông Điệp Laudato si' là thông điệp thứ hai, sau Thông Điệp thứ nhất Lumen Fidei ban hành ngày 29/6/2013 (thông điệp hầu như gần hoàn tất của vị giáo hoàng tiền nhiệm về hưu Biển Đức XVI), nhưng có thể kể là bức thông điệp đầu tay của Vị Giáo Hoàng mang tông hiệu Phanxicô, vị thánh của hòa bình cho thế giới loài người và của chăm sóc cho thế giới thiên nhiên. 
 
Trong sứ điệp đầu tiên cho Ngày Thế Giới Cầu Cho Việc Chăm Sóc Thiên Nhiên này, ĐTC Phanxicô đã lập lại một số ý tưởng chính yếu tiêu biểu của Thông Diệp Laudato si', như một âm vang càng trở thành khẩn trương hơn bao giờ hết và hơn nữa trong một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn về cả nhân bản với nhau lẫn với thiên nhiên tạo vật, một thiên nhiên tạo vật đã được dựng nên cho họ để hoan hưởng theo ý Đấng Tạo Thành nhưng đã và đang bị họ, vì băng hoại trầm trọng về luân lý và kinh hoàng khủng hoảng về đạo lý, càng ngày càng trở thành một chúa tể hung tàn bạo ngược của thiên nhiên tạo vật, mà nếu không dừng tay, chính họ đang tự diệt giống loài của mình, ngay trong thời điểm này nhất là thời 
114.864864865135.135135135250