07/06/2016
2345
Đức Thánh Cha Phanxicô
 
Huấn Từ Truyền Tin 
Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi, 22/5/2016
 
Xin chào anh chị em thân mến!
 
Hôm nay, lễ Chúa Ba Ngôi, Phúc Âm Thánh Gioan cống hiến cho chúng ta một phần của bài nói biệt ly dài được Chúa Giêsu bày tỏ trước Cuộc Khổ Nạn của Người một chút. Trong bài nói này, Người giải thích cho các môn đệ những chân lý sâu xa nhất về bản thân Người, nhờ đó Người tóm gọn mối liên hệ giữa Chúa Giêsu, Chúa Cha và Thánh Linh. Chúa Giêsu biết rằng dự án của Cha sắp được hoàn thành, nơi cái chết và phục sinh của Người. Vì điều ấy mà Người muốn trấn an các môn đệ của Người là Người sẽ không bỏ rơi họ, bởi sứ vụ của Người được Thánh Linh nối dài. Chính Thánh Linh là Đấng sẽ kéo dài sứ vụ của Chúa Giêsu, tức là hướng dẫn Giáo Hội tiến bước.
 
Chúa Giêsu tỏ cho thấy đâu là sứ vụ này: Trước hết, Vị Thần Linh này hướng dẫn để chúng ta hiểu được nhiều điều chính Chúa Giêsu đã nói (xem Gioan 16:12). Điều này không ám chỉ đến những thứ tín lý mới mẻ hay đặc biệt, mà liên quan đến một kiến thức trọn vẹn về tất cả những gì Chúa Con nghe từ Chúa Cha và đã tỏ ra cho các môn đệ (câu 15).
 
Vị Thần Linh này dẫn chúng ta ở những trường hợp hiện hữu mới mẻ bằng ánh mắt gắn chặt vào Chúa Giêsu, đồng thời cũng hướng tới các biến cố và đến tương lai. Ngài giúp chúng ta tiến bước trong lịch sử, một lịch sử được vững mạnh nơi Phúc Âm và bằng một lòng trung thành sinh động với các truyền thống và thói lệ của chúng ta.
 
Thế nhưng, mầu nhiệm Ba Ngôi cũng nói với chúng ta về bản thân chúng ta nữa, về mối liên hệ của chúng ta với Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Linh. Thật vậy, nhờ phép rửa, Thánh Linh đã đưa chúng ta vào lời cầu nguyện và chính sự sống của Thiên Chúa, Đấng là mối hiệp thông yêu thương. Thiên Chúa là một "gia đình" ba Ngôi Vị, Đấng yêu nhau đến độ trở thành một. "Gia đình thần linh" này không khép kín bản thân mình mà là cởi mở. Gia đình thần linh này thông đạt mình nơi việc tạo dựng cũng như trong lịch sử, và đã tiến vào thế giới của con người để kêu gọi hết mọi người hãy thuộc về gia đình ấy. Chân trời hiệp thông Ba Ngôi bao bọc tất cả chúng ta và phấn khích chúng ta sống trong yêu thương và chia sẻ huynh đệ, tin tưởng rằng đâu có yêu thương thì đấy có Thiên Chúa.
 
Hữu thể của chúng ta được tạo dựng nên theo hình ảnh và tương tự Thiên Chúa Hiệp Thông nhắc nhở chúng ta ý thức mình là những hữu thể liên hệ và sống những mối liên hệ liên cá thể trong tình đoàn kết và tình tương thân tương ái.
 
Các mối liên hệ như vậy, trước hết, thể hiện nơi lãnh vực các cộng đồng Giáo Hội của chúng ta, nhờ đó hình ảnh Giáo Hội là hình tượng Ba Ngôi trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Thế nhưng, cũng ở nơi hết
114.864864865135.135135135250