Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 18
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 18 / 3823 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT    Bài 18 Về Việc Khiêm Tốn Cầu Nguyện   Xin chào Anh Chị Em thân mến! Thứ Tư tuần rồi, chúng ta đã nghe dụ ngôn về vị quan tòa và bà góa, về nhu cầu ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 17
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 17
/ 3898 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT   Bài 17 về Việc Liên Lỉ Cầu Nguyện Xin chào Anh Chị Em thân mến! Dụ ngôn trong Phúc Âm chúng ta vừa nghe (xem Luca 18:1-8) chất chứa một giáo huấn quan trọng, ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 16
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 16
/ 3772 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT   Bài 16 về Tiệc Cưới Cana   ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 15
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 15
/ 3921 / Giáo Lý
BÀI 15 - VỀ DỤ NGÔN NGƯỜI PHÚ HỘ VÀ LAZARÔ NGHÈO   Xin chào Anh Chị Em thân mến!   Hôm nay tôi muốn suy niệm với anh chị em về dụ ngôn người phú hộ và Lazarô nghèo. Đời sống của 2 con người này dường như đi song song với nhau, ở chỗ, ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 14
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 14
/ 3684 / Giáo Lý
BÀI 14   VỀ DỤ NGÔN NGƯỜI CHA NHÂN HẬU VỚI HAI ĐỨA CON ĐÁNG THƯƠNG Xin chào Anh Chị Em thân mến! Hôm nay, buổi triều kiến chung này diễn ra ở hai nơi: vì có nguy cơ bị mưa nên những bệnh nhân vào tham dự ở Sảnh Đường Phaolô VI theo dõi ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 13
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 13
/ 3619 / Giáo Lý
BÀI 13 - VỀ DỤ NGÔN NGƯỜI MỤC TỬ NHÂN LÀNH   Xin chào Anh Chị Em thân mến!   Tất cả chúng ta đều biết hình ảnh về Người Mục Tử Nhân Lành, người vác trên vai của mình con chiên lạc. Biểu tượng này bao giờ cũng cho thấy mối quan tâm của ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 12
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 12
/ 3709 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ   GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT   BÀI 12 - VỀ DỤ NGÔN NGƯỜI SAMARITANÔ NHÂN LÀNH    Xin chào Anh Chị Em thân mến!   Hôm nay, chúng ta chia sẻ về dụ ngôn Người Samaritanô Nhân ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 11
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 11
/ 3662 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GIÁO LÝ LÒNG THƯƠNG XÓT NĂM THÁNH TÌNH THƯƠNG - THỨ TƯ 20/4/2016 BÀI THỨ 11   Xin chào anh chị em thân mến!   Hôm nay chúng ta muốn suy niệm về một khía cạnh của lòng thương xót được trình bày một cách rõ ràng ở ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 10
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 10
/ 3559 / Giáo Lý
GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH TÌNH THƯƠNG - BÀI 10     Xin chào Anh Chị Em thân mến!   Chúng ta đã nghe trình thuật Phúc Âm về ơn gọi của chàng Mathêu. Mathêu là "publican" tức một người thu thuế cho Đế quốc Rôma, và ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 9
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 9
/ 3487 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ -  BUỔI TRIỀU KIẾN CHUNG THỨ TƯ 6/4/2016   GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH TÌNH THƯƠNG - BÀI 9     Xin chào Anh Chị Em thân mến!   Sau khi chia sẻ về lòng thương xót Chúa ở trong Cựu ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 8
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 8
/ 3508 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ - TRIỀU KIẾN CHUNG THỨ TƯ 30/3/2016   GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH TÌNH THƯƠNG - BÀI 8   "Tất cả chúng ta đều cần đến ơn tha thứ của Thiên Chúa, và ơn này là dấu hiệu cao cả nhất của lòng ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 7
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 7
/ 3507 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ - TRIỀU KIẾN CHUNG THỨ TƯ 16/3/2016   GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH TÌNH THƯƠNG - BÀI 7   Xin chào Anh Chị Em thân mến,   Trong Sách Tiên Tri Giêrêmia, đoạn 30 và 31 được gọi là "Cuốn Sách của Niềm ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 6
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 6
/ 3644 / Giáo Lý
Bài Giáo Lý 6 về Lòng Thương Xót "Thiên Chúa không bao giờ ruồng bỏ chúng ta, chúng ta là dân của Ngài, người nam nào gian ác nhất, người nữ nào xấu xa nhất, dân tộc nào dữ tợn cũng đều là con cái của Ngài. Thiên Chúa như thế đó: Ngài không bao ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 5
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 5
/ 3282 / Giáo Lý
Xin chào Anh Chị Em thân mến!   Chúng ta tiếp tục những bài giáo lý về tình thương trong Thánh Kinh. Ở một số đoạn có kể đến thành phần quyền lực, vua chúa, những con người "cao vời" cũng như đến tính chất ngạo mạn của họ cùng với việc lạm dụng ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 4
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 4
/ 3258 / Giáo Lý
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lý Năm Thánh - Bài 4   Triều Kiến Chung Thứ Tư 10/2/2016   "Năm toàn xá của Thánh Kinh là một 'năm toàn xá của lòng thương xót', vì nó được sống trong việc chân thành tìm kiếm thiện ích của ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 3
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 3
/ 3121 / Giáo Lý
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Năm Thánh - Bài 3 Thứ Tư 3/2/2016   "Thực tại của lòng thương xót làm thế nào có thể ăn khớp với tính chất khẩn thiết của công lý?... Chỉ khi nào đáp ứng với sự dữ bằng sự lành thì sự dữ ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 2
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 2
/ 3806 / Giáo Lý
Đức Thánh Cha - Giáo Lý Năm Thánh Tình Thương - Bài 2   "Tình thương của Thiên Chúa biến con người thành quí báu, như kho tàng riêng thuộc về Ngài, một của quí được Ngài canh giữ và lấy làm vui thỏa".    Xin chào Anh Chị Em ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 1
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 1
/ 2885 / Giáo Lý
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Tình Thương Thiên Chúa Bài 1 - Thứ Tư 13/1/2016   "Thiên Chúa là Đấng cao cả và quyền năng, nhưng sự cao cả và quyền năng của Ngài được bày tỏ nơi việc yêu thương chúng ta, thành phần quá bé ...