Hỏi Và Sống Phụng Vụ Thánh Thể
Hỏi Và Sống Phụng Vụ Thánh Thể / 753 / Giáo Lý
HỎI VÀ SỐNG PHỤNG VỤ THÁNH THỂ dành cho các lễ sinh (giúp lễ)   CHƯƠNG MỘT: PHỤC VỤ TRONG HỘI THÁNH   I. HỘI THÁNH LÀ MỘT CỘNG ĐOÀN   1. Hội Thánh là gì? Hội Thánh là cộng đoàn Dân Chúa mà Đức Giêsu đã qui tụ và dẫn dắt dưới ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 79: Mẹ Maria, Nữ Tử Dấu Ái Của Chúa Cha
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 79: Mẹ Maria, Nữ Tử Dấu Ái Của Chúa Cha
/ 1176 / Giáo Lý
Bài 79: (Thứ Tư ngày 5-1-2000)   Mẹ Maria, Nữ Tử Dấu Ái Của Chúa Cha   Sau mấy ngày mở màn cho Cuộc Đại Mừng Kỷ Niệm, hôm nay, Tôi muốn bắt đầu Buổi Triều Kiến Chung lần đầu tiên trong Năm 2000 đây bằng việc gửi đến hết mọi người lời chúc ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 78: Dấn Thân Xây Đắp Văn Minh Yêu Thương
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 78: Dấn Thân Xây Đắp Văn Minh Yêu Thương
/ 1090 / Giáo Lý
Bài 78: (Thứ Tư ngày 15-12-1999)   Dấn Thân Xây Đắp Văn Minh Yêu Thương   “Khi nhớ lại những lời của Chúa là ‘nếu các con yêu thương nhau thì nhờ đó tất cả mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thày’ (Jn 13:35), người Kitô hữu không ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 77: Toàn Thể Xã Hội Lệ Thuộc Vào Sự Vững Chắc Các Gia Đình
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 77: Toàn Thể Xã Hội Lệ Thuộc Vào Sự Vững Chắc Các Gia Đình
/ 1107 / Giáo Lý
Bài 77: (Thứ Tư ngày 1-12-1999)   Toàn Thể Xã Hội Lệ Thuộc Vào Sự Vững Chắc Các Gia Đình     Để sửa soạn xứng đáng cho Cuộc Mừng Kỷ Niệm Trọng Thể, cộng đồng Kitô hữu phải hết sức cố gắng tái nhận thức gía trị của đời sống gia ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 76: Tình Phụ Tử Của Thiên Chúa Ngôi Cha Qua Phẩm Vị Và Ơn Gọi Của Nữ Giới
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 76: Tình Phụ Tử Của Thiên Chúa Ngôi Cha Qua Phẩm Vị Và Ơn Gọi Của Nữ Giới
/ 1093 / Giáo Lý
Bài 76: (Thứ Tư ngày 24-11-1999)   Tình Phụ Tử Của Thiên Chúa Ngôi Cha Qua Phẩm Vị Và Ơn Gọi Của Nữ Giới    Trong số những thách đố của giây phút lịch sử mà Cuộc Mừng Kỷ Niệm Trọng Thể thôi thúc chúng ta phải suy nghĩ đến đây đã được ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 75: Cuộc Mừng Kỷ Niệm Năm 2000 Là Dịp Để Giảm Nợ Quốc Tế
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 75: Cuộc Mừng Kỷ Niệm Năm 2000 Là Dịp Để Giảm Nợ Quốc Tế
/ 922 / Giáo Lý
Bài 75: (Thứ Tư ngày 3-11-1999)   Cuộc Mừng Kỷ Niệm Năm 2000 Là Dịp Để Giảm Nợ Quốc Tế   “Hỡi kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy đến mà hưởng vương quốc đã được dành sẵn cho các người từ khi tạo thành thế gian; vì khi Ta đói các người đã cho Ta ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 74: Giáo Hội Ưu Ái Người Nghèo
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 74: Giáo Hội Ưu Ái Người Nghèo
/ 895 / Giáo Lý
Bài 74: (Thứ Tư ngày 27-10-1999)   Giáo Hội Ưu Ái Người Nghèo   Công Đồng Chung Vaticanô II đã nhấn mạnh đến chiều kích đặc biệt của đức ái, một chiều kích thôi thúc chúng ta theo gương Chúa Kitô tiến đến với những người nghèo khổ nhất: ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 73: Tình Yêu Là Tặng Ân Cao Cả Nhất Của Thần Linh
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 73: Tình Yêu Là Tặng Ân Cao Cả Nhất Của Thần Linh
/ 877 / Giáo Lý
Bài 73: (Thứ Tư ngày 20-10-1999)   Tình Yêu Là Tặng Ân Cao Cả Nhất Của Thần Linh    “Nếu ai nói ‘tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình thí đó là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương anh em mình là thành phần họ thấy được cũng ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 72: Đức Ái Là Đáp Ứng Lời Thiên Chúa Kêu Gọi Yêu Thương
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 72: Đức Ái Là Đáp Ứng Lời Thiên Chúa Kêu Gọi Yêu Thương
/ 906 / Giáo Lý
Bài 72: (Thứ Tư ngày 13-10-1999   Đức Ái Là Đáp Ứng Lời Thiên Chúa Kêu Gọi Yêu Thương    Nơi dân Yến-Duyên xưa kia, giới luật yêu thương Thiên Chúa là một phần kinh nguyện hằng ngày của họ: “Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 71: Yếu Tính Của Thiên Chúa Là Mầu Nhiệm Tình Yêu Vô Cùng
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 71: Yếu Tính Của Thiên Chúa Là Mầu Nhiệm Tình Yêu Vô Cùng
/ 888 / Giáo Lý
Bài 71: (Thứ Tư ngày 6-10-1999)   Yếu Tính Của Thiên Chúa Là Mầu Nhiệm Tình Yêu Vô Cùng    Hoán cải, đề tài chúng ta đã bàn đến ở những buổi giáo lý lần trước, là việc để làm trọn giới luật yêu thương. Trong năm dâng kính Thiên ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 70: Các Ân Xá Là Biểu Hiện Tình Thương Của Thiên Chúa
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 70: Các Ân Xá Là Biểu Hiện Tình Thương Của Thiên Chúa
/ 887 / Giáo Lý
Bài 70: (Thứ Tư ngày 29-9-1999)   Các Ân Xá Là Biểu Hiện Tình Thương Của Thiên Chúa   Hôm nay chúng ta suy nghĩ đến một đề tài gắn liền với Bí Tích Thống Hối đặc biệt liên quan tới việc cử hành Cuộc Mừng Kỷ Niệm: Tôi muốn nói đến ơn ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 69: Hòa Giải Với Thiên Chúa Và Với Nhau
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 69: Hòa Giải Với Thiên Chúa Và Với Nhau
/ 930 / Giáo Lý
Bài 69: (Thứ Tư ngày 22-9-1999)   Hòa Giải Với Thiên Chúa Và Với Nhau    Để tiếp tục suy nghĩ về bí tích Thống Hối, hôm nay, chúng ta hãy đi sâu vào chiều kích làm nên một trong những đặc tính thiết yếu của bí tích này, đó là việc hòa ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 68: Thống Hối Là Gặp Gỡ Người Cha Thương Xót
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 68: Thống Hối Là Gặp Gỡ Người Cha Thương Xót
/ 920 / Giáo Lý
Bài 68: (Thứ Tư ngày 15-9-1999)   Thống Hối Là Gặp Gỡ Người Cha Thương Xót    Cuộc hành trình về cùng Cha, như được phác họa để đặc biệt suy tư trong năm dọn mừng Cuộc Mừng Kỷ Niệm Long Trọng này, cũng bao hàm cả việc tái nhận ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 67: Chúa Giêsu Tỏ Cho Thấy Dung Nhan Nhân Hậu Của Chúa Cha
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 67: Chúa Giêsu Tỏ Cho Thấy Dung Nhan Nhân Hậu Của Chúa Cha
/ 890 / Giáo Lý
Bài 67: (Thứ Tư ngày 8-9-1999)  Chúa Giêsu Tỏ Cho Thấy Dung Nhan Nhân Hậu Của Chúa Cha     Để tiếp tục suy tư về ý nghĩa hoán cải, hôm nay chúng ta cũng sẽ cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của ơn thứ tha tội lỗi, một ơn do Chúa Kitô ban cho ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 66: Giáo Hội Xin Tha Tội Lỗi Cho Các Phần Thể Của Mình
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 66: Giáo Hội Xin Tha Tội Lỗi Cho Các Phần Thể Của Mình
/ 881 / Giáo Lý
Bài 66: (Thứ Tư ngày 1-9-1999)  Giáo Hội Xin Tha Tội Lỗi Cho Các Phần Thể Của Mình      “Chúc tụng Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng tôi… Vì chúng tôi đã lỗi phạm và vi phạm bởi xa lìa Ngài, chúng tôi đã làm mọi ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 65: Tội Lỗi Cá Nhân Dội Lại Trên Xã Hội
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 65: Tội Lỗi Cá Nhân Dội Lại Trên Xã Hội
/ 958 / Giáo Lý
Bài 65: (Thứ Tư ngày 25-8-1999) Tội Lỗi Cá Nhân Dội Lại Trên Xã Hội    Để tiếp tục việc chúng ta suy tư về vấn đề cải thiện đời sống, một việc được bảo trì bằng niềm tin tưởng vào tình yêu của Chúa Cha, hôm nay, chúng ta sẽ tập trung suy ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 64: Quyết Chiến Với Sự Dữ Và Tội Lỗi
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 64: Quyết Chiến Với Sự Dữ Và Tội Lỗi
/ 876 / Giáo Lý
  Bài 64: (Thứ Tư ngày 18-8-1999)  Quyết Chiến Với Sự Dữ Và Tội Lỗi  Trong các đề tài đặc biệt được đề ra cho Dân Chúa suy tư trong năm thứ ba để sửa soạn Mừng Kỷ Niệm Trọng Thể Năm 2000 này, chúng ta thấy có đề tài ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 63: Ơn Cứu Độ Là Định Mệnh Tối Hậu Của Nhân Loại
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 63: Ơn Cứu Độ Là Định Mệnh Tối Hậu Của Nhân Loại
/ 866 / Giáo Lý
Bài 63: (Thứ Tư ngày 11-8-1999)  Ơn Cứu Độ Là Định Mệnh Tối Hậu Của Nhân Loại Sau khi suy niệm về mục đích cánh chung của việc chúng ta hiện hữu, tức là, về sự sống đời đời, giờ đây, chúng ta hãy suy tư về cuộc hành trình của chúng ta tiến ...