06/07/2016
3402

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT

TRONG NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT

  

Bài 18 Về Việc Khiêm Tốn Cầu Nguyện

 

Xin chào Anh Chị Em thân mến!

Thứ Tư tuần rồi, chúng ta đã nghe dụ ngôn về vị quan tòa và bà góa, về nhu cầu cần phải kiên tâm cầu nguyện. Hôm nay, với một một dụ ngôn khác, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta thái độ đúng đắn để cầu nguyện và để van xin lòng thương xót của Cha; cách thức người ta cần phải cầu nguyện, thái độ đúng đắn để cầu nguyện. Đó là dụ ngôn về Người Pharisiêu và Người Thu Thuế (xem Luca 18:9-14).

Cả hai nhân vật chính này lên Đền Thờ để cầu nguyện, thế nhưng họ tác hành bằng những cách thức rất khác nhau, đạt được thành quả trái ngược nhau. Người Pharisiêu "đã đứng" (câu 11) và sử dụng nhiều lời lẽ. Lời cầu nguyện của người này là một lời cầu nguyện tạ ơn ngỏ cùng Thiên Chúa, tuy nhiên, thực tế lại kể lể công trạng của mình, có tính cách trịnh thượng liên quan đến "những người khác", thành phần bị cho rằng "gian tham, bất công, ngoại tình", chẳng hạn như - người này ám chỉ ngay tới một người khác bấy giờ - "tên thu thuế kia" (câu 11). Thế nhưng vấn đề thực sự là ở chỗ này: người Pharisiêu cầu nguyện cùng Thiên Chúa mà thực ra chỉ nhìn vào bản thân mình thôi. Người này cầu nguyện với bản thân mình! Thay vì có Chúa ở trước mắt như tấm gương soi. Mặc dù ở trong Đền Thờ, người ấy không cảm thấy cần phải phủ phục trước Thiên Chúa uy nghi cao cả; cứ đứng nguyên, như thấy mình là kẻ vững chắc, như mình là chủ nhân của Đền Thờ! Người này liệt kê các việc lành đã thực hiện: không có gì đáng trách, tuân giữ Lề Luật còn hơn những gì đòi hỏi nữa, chay tịnh "một tuần 2 lần" và đóng "thuế thập phân" về tất cả những gì có được. Tóm lại, người Pharisiêu này hài lòng với việc mình tuân giữ các chỉ thị còn hơn là việc cầu nguyện nữa. Tuy nhiên, thái độ của người này và các lời lẽ của người ấy là những gì xa vời với cách thức tác hành và nói năng của Thiên Chúa, Đấng yêu thương tất cả mọi người và không khinh chê tội nhân. Trái lại, Người Pharisiêu khinh bỉ tội nhân, cả khi người này ám chỉ đến người khác đang ở đó. Kết cục thìngười Pharisiêu này coi mình là người công chính, khinh thường giới luật quan trong nhất đó là kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.

Bởi thế, tự vấn xem chúng ta cầu nguyện bao nhiêu chưa đủ; chúng ta cũng cần phải tự vấn chúng ta cầu nguyện ra saonữa, hay đúng hơn,<

114.864864865135.135135135250