15/06/2018
736
GIÁO LÝ KINH THÁNH
 
 BÀI 12
DỌN LÒNG ĐÓN NHẬN ĐẤNG CỨU THẾ
A. PHẦN DẪN NHẬP
1. Thánh hoá đầu giờ.
Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã ban Con Một của Chúa là Đức Giêsu Kitô đến cứu độ và phục hồi phẩm giá cho chúng con. Giờ đây, xin Chúa ban Thánh Thần thánh hoá và biến đổi tâm hồn, để chúng con biết đón nhận và thi hành Lời của Con Chúa . Amen.
2. Câu chuyện minh hoạ: “Chuẩn bị tinh thần”
Một thương gia và vợ của anh ta đang chuẩn bị lễ Rửa tội cho bé gái của họ thì cha xứ đến: “Anh chị đã chuẩn bị cho biến cố quan trọng này chưa?”.
Anh thương gia nói: “Con cũng đoán thế, con đã mua được hai đùi lợn rừng, dưa chua, bánh ngọt, bánh bao…”. Cha xứ ngắt lời: “Không, không! Tôi muốn nói anh chị đã chuẩn bị về mặt tinh thần chưa?”. Anh ta trả lời một cách lo lắng: “Thưa có, cha có nghĩ hai két bia và một chai whisky là đủ chứ?”. Cha xứ: !!!
3. Dẫn vào bài
Tâm tình trên của anh thương gia cũng phần nào giống như tâm tình của dân Do-thái xưa, chỉ chú trọng tới hình thức. Với bối cảnh đất nước đang bị đế quốc Rô-ma đô hộ, phần lớn người Do-thái chỉ hy vọng và trông chờ Đấng Cứu Thế đến, dùng quyền năng để đánh đuổi ngoại xâm, giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, họ đã nhầm, Đấng cứu thế mà các tiên tri loan báo thời Cựu Ước đến không phải để giải phóng dân tộc Do-thái khỏi ách xâm lăng, nhưng để giải thoát nhân loại khỏi ách thống trị của tội lỗi và sự dữ. Vì vậy, sự chuẩn bị ở đây có ý nói tới lĩnh vực thiêng liêng chứ không phải hình thức bên ngoài. Trong tâm tình đó, khi kết thúc chương trình Giáo lý Thánh Kinh Cựu ước, chúng ta cũng được mời gọi chuẩn bị tinh thần để đón chờ Đấng Cứu Thế đến giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ của sự dữ và những cám dỗ của nó.
4. Đọc Thánh Kinh: (Lc 3, 2-6 )
Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Lu-ca.
Có Lời Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Đó là Lời Chúa.
B. NỘI DUNG.
1. Quan niệm về Đấng Cứu Thế
a. Về mặt chính trị – xã hội
Từ khi trở về quê (hồi hương), dân Do-thái bị đế quốc Ba-tư cai trị gần 200 năm; đế quốc Hy-lạp cai trị gần 200 năm nữa. Năm 166 trước Chúa Giê-su giáng sinh, anh em nhà Ma-ca-bê đã lãnh đạo toàn dân vùng lên khởi nghĩa và dành độc lập được khoảng 100 năm. Đến năm 62 trước Chúa giáng sinh, họ lại bị rơi vào tay đế quốc Rô-ma.
Dưới ách thống trị của ngoại bang, dân Do-thái ngày đêm mong đợi Đấng Mê-si-a (Đấng Cứu Thế) mà các ngôn sứ đã loan báo. Tuy nhiên, đa số dân chúng trong lúc đó chưa hiểu được vai trò đích thật của Đấng Mê-si-a là cứu chuộc loài người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Họ mong ước được giải phóng về mặt chính trị cho nên họ hình dung Đấng Cứu Thế sẽ đến như một vị vua trần gian, một nhà cải cách xã hội, hoặc một sứ giả từ trời xuống dùng mọi thứ quyền phép để bình định thiên hạ.
b. Về mặt tôn giáo
Thời đó trong dân Ít-ra-en cũng có những người sống tinh thần nghèo khó, họ khao khát mong chờ Đấng Cứu Thế theo gương các ngôn sứ loan báo:
Ngôn sứ I-sai-a cho biết, Đấng Cứu Thế sẽ do một trinh nữ sinh ra và được đặt tên là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Is 7, 14). Người là Tôi Trung của Thiên Chúa, phải chịu nhiều đau khổ vì chúng ta (x. Is 52, 13 - 53).
Ngôn sứ Mi-kha báo trước rằng, Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra ở Bét-lem nước Giu-đa (x. Mk 5, 1).
Ngôn sứ Giê-rê-mi-a và ngôn sứ Ê-dê-ki-en báo trước Đấng Cứu Thế sẽ lập giao ước mới, ban Thánh Thần của Ngài cho ta (Gr 31, 31-34; Ed 36, 24 - 28). Chuyện ông Giô-na ở trong bụng cá ba ngày nhằm báo trước rằng Đấng Cứu Thế sẽ chết chôn trong mồ và ngày thứ ba sẽ sống lại (Mt 12, 40).
Những người mong đợi Đấng Cứu Thế theo hướng tâm linh này được gọi là nhóm những người nghèo của Chúa. Tiêu biểu là Đức Maria, Mẹ Chúa Giê-su, thánh Giuse, ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét, cụ Si-mê-on, cụ An-na… họ mong đợi Đấng Cứu Thế đến thiết lập Nước Thiên Chúa, một nước rộng lớn lan tràn khắp thế giới. Ngài sẽ xây dựng một Đền thờ mới cho các dân tộc đến thờ phượng Thiên Chúa. Ngài sẽ thiết lập một giao ước mới và đổi mới tâm hồn mọi người. Đó là những hình ảnh về Nước Thiên Chúa mà Đấng Cứu Thế sẽ thiết lập.
2. Gio-an Tẩy Giả – vị Tiền hô của Đấng Cứu Thế
a. Con người của Gio-an
Vào những ngày Chúa Giê-su sắp xuất hiện rao giảng Tin mừng, người ta xôn xao nhắc lại cho nhau một lời sách ngôn sứ Isaia: “Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Lc 3, 4). Người ta xôn xao như thế bởi vì ông Gio-an Tẩy giả đã khởi sự rao giảng. Tin mừng Thánh Mát-thêu cho biết, Gio-an Tẩy giả là con của tư tế Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét đã được sinh ra cách lạ lùng. Hai ông bà là người hiếm muộn, nhưng Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin, sai sứ thần đến truyền tin cho ông : “ ...bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời.” (Lc 1, 13-14). Để làm bảo chứng cho niềm tin ấy, Thiên Chúa đã để cho ông Da-ca-ri-a bị câm cho đến khi Gio-an được chào đời. Trình thuật Thánh Kinh cũng cho biết, Gio-an càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Ông vào sống ẩn dật trong hoang địa, ăn châu chấu và uống mật ong rừng, cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en tại vùng sông Gio-đan. Sau cùng, ông bị vua Hê-rô-đê chém đầu do sự xúi dục của hoàng hậu Hê-rô-đi-a, vì ông đã ngăn không cho vua lấy vợ của em mình.
b. Sứ điệp của Gio-an Tẩy giả
Theo suy luận của nhiều học giả Thánh Kinh, Gio-an Tẩy giả được coi là vị tiên tri cuối cùng của thời Cựu Ước. Ông được Thiên Chúa sai đến để dọn đường cho Đấng Cứu Thế, như đã chép trong Tin mừng theo Thánh Lu-ca rằng: “Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.” (Lc 1, 16-17). Để thực hiện sứ vụ đó, Gio-an Tẩy giả đã làm phép rửa giúp mọi người thống hối, sửa đổi đời sống để tiếp nhận Đấng Cứu Thế.
C. KẾT THÚC
1. Bài học áp dụng
« Hãy Dọn đường Chúa » chính là lên đường. Nếu Đức Kitô là con đường mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại thì dọn đường Chúa là đón nhận chính Đức Kitô và cất bước theo Ngài. Dọn đường Chúa là để cho Đức Kitô bạt đi những núi đồi kiêu ngạo, lấp sâu những hố sâu thù hận ngăn cách ta với Chúa cũng như với mọi người, uốn nắn lại những gì quanh co, không ngay thẳng trong lòng mình.
Lời Chúa hôm nay còn mang lại cho chúng ta niềm hy vọng. Một hy vọng đặt nền tảng trên niềm tin Ki-tô giáo: Thiên Chúa đã khai mở lối đi để con người tiến bước vững vàng "dưới ánh sáng vinh quang của Chúa, cùng với lòng thương xót và sự công chính của Ngài". Vì thế, dọn đường Chúa vừa là một hồng ân vừa là trách nhiệm đòi hỏi các ki-tô hữu thi hành nghiêm túc trong cuộc sống.
Hằng năm, mỗi khi Mùa Vọng trở về, hình ảnh vị ngôn sứ của rừng sâu và sa mạc lại đến. Khi đó, chúng ta lại có dịp sống tâm tình mong đợi Chúa Giê-su, đổi mới tâm hồn để đón chờ Ngài đến trong đời ta và trong ngày tận thế. Mặt khác, mỗi người trong chúng ta cũng được mời gọi để trở nên một tiếng kêu trong sa mạc, dọn đường cho Chúa đến; được mời gọi để san bằng đồi núi, dọn thẳng đường lòng mà trước hết là đường tâm hồn của chính mình và xin Chúa ngự đến, nhờ đó chúng ta giới thiệu Đấng Cứu Thế cho người khác, như xưa ông Gio-an đã giới thiệu Chúa cho người Do-thái vậy.
2. Gợi ý cầu nguyện
Lạy Chúa, Con Thiên Chúa xuống thế làm người để mang bình an cho nhân loại. Trong xã hội ngày nay chiến tranh, hận thù và chia rẽ còn lan tràn khắp nơi. Xin làm cho chúng con thành những người xây dựng hoà bình, sống yêu thương chan hòa với mọi người. Xin Chúa ban sức mạnh Thần Khí cho chúng con để chúng con can đảm tố giác bất công, áp bức, bóc lột và kỳ thị, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp như ý Chúa mong muốn; đồng thời, Xin Chúa Cứu Thế ngự trị trong tâm hồn chúng con, biến đổi con trở nên giống Ngài. Amen. 
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
---—&–---
1.      Kinh Thánh (bản dịch của Lm Nguyễn Thế Thuấn), Nxb Tôn Giáo, Hà Nội, 2004.
2.      Lời Chúa cho mọi người (bản dịch của nhóm các giờ kinh Phụng vụ), Nxb Tôn Giáo, Hà Nội, 2006.
3.      Thánh Công đồng Chung Vaticanô II, Phân khoa Thần học Giáo Hoàng học viện Thánh Piô X, Đà Lạt, 1972.
4.      Ban biên soạn chương trình Giáo lý Phổ thông Giáo phận Nha Trang, Giáo lý Kinh Thánh 1, Nxb Thuận Hoá, 1996.
5.      J. Dheilly, Từ điển Kinh Thánh, tập I, II, III, IV, Tp. Hồ Chí Minh, 1993.
6.      A. Hari (Chủ biên), Đi tìm Lời Chúa trong Thánh Kinh (bản dịch của Lm Bảo Tịnh), tập I, Nxb Les Éditions Ouvrères – Paris.
7.      W. Harrington OP, Dẫn vào Cựu Ước lịch sử Israel.
8.      Etienne Charpentier, Du lịch Thánh Kinh (bản dịch của cha Carolo Hồ Bặc Xái).
9.      John Brook, Trường cầu nguyện của mọi Kitô hữu, 1996.
10. Marcel Le Dorze, Tiếp cận Thánh Kinh trong 100 tuần, (bản dịch của Duyên Thập Tự O.S.B), Đan viện Thiên An, 1995.
11. Bel San Louis, SVD, Vui sống với nụ cười.
12. Vũ Huy Chương, Lịch sử cứu độ, Đại Chủng viện Thánh Qúi, Cần Thơ.
13. Trần Phúc Nhân, Tìm hiểu Cựu ước, 1995.
14. Hồ Bặc Xái, Bài học Cựu Ước, Đại Chủng viện Thánh Qúi, Cần Thơ, 1996.
15. Martin Trần Đức, Dẫn nhập vào Kinh Thánh Cựu ước, quyển I: Ngũ thư và các sách lịch sử, Sata Ana, 2004.
16. Martin Trần Đức, Dẫn nhập vào Kinh Thánh Cựu ước, quyển II: Các sách Khôn ngoan và các sách lịch sử , Đại Chủng viện Thánh Giuse, Hà Nội, 2007.
17. Trần Thanh Long, OP. Giới thiệu các sách Ngôn sứ, (Tài liệu lưu hành nội bộ lớp Giáo lý cho người trưởng thành), tháng 11 năm 2003.
18. Nguyễn Ngọc Rao, O.P, Tìm hiểu các sách Giáo huấn, Giáo trình môn Kinh Thánh lớp bồi dưỡng liên tu sỹ, 1999.
19. Nguyễn Ngọc Rao. O.P, Tìm hiểu các sách Lịch sử, 2002.
20. Nguyễn Ngọc Rao, O.P, Tìm hiểu Ngũ thư, 2005.
21. Nguyễn Ngọc Rao. O.P, Tìm hiểu các sách Ngôn sứ, 2006.
22. Nguyễn Quang Vinh (chuyển ngữ), Trả lời 101 câu hỏi về Thánh Kinh.
23. Hoàng Minh Tuấn, 100 bài Giáo lý Thánh Kinh (Lưu hành nội bộ), 1999.
24. Thiên Phúc, Lời gọi yêu thương, 30 câu chuyện, suy niệm và cầu nguyện.
25. Từ điển Bách Khoa tri thức phổ thông,  Nxb Thống kê.

 BAN GIÁO LÝ (Gp. Thái Bình)
Tài liệu Giáo lý Thánh Kinh do BGL Gp. Thái Bình sưu tầm và biên soạn (2008)