09/05/2020
150
Kinh Thánh 100 tuần do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.

Tuần 2: Chương 3,4 sách Sáng Thế Ký – Sa Ngã, Sự Ghen Tị, Chuyện Cain Và Abe
 
Nội dung Tuần 2:
 
1. Ôn lại chương 1 và 2
2. Chấp nhận giới hạn
3. Quan hệ
4. Ghen tị
 
Nhúng từ youtube: Thánh Ca Tuyển Chọn.
114.864864865135.135135135250