12/05/2020
179
Kinh Thánh 100 tuần do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.

Tuần 3: Hình Tượng Con Rắn, Hậu Quả Tội Lỗi, Lụt Hồng Thủy
 
Nội dung Tuần 3:
1. Giải đáp
2. Hình tượng con rắn
3. Chiến thuật cám dỗ
4. Những hậu quả của tội
5. Giải đáp
6. Đi tu là phạm tội diệt chủng
7. Lụt hồng thủy
 
Nhúng từ youtube: Thánh Ca Tuyển Chọn.

114.864864865135.135135135250