18/08/2023
1570
Tuần 28: Bối Cảnh Lịch Sử Sự Pha Trộn Tôn Giáo – Ngày Suy Tàn
1. Tổng quát về Truyền Thống Đệ Nhị Luật
2. Bối cảnh lịch sử sự pha trộn tôn giáo
3. Lời Cầu Nguyện Của Salomon
4. Thiên Chúa Siêu việt và nội tại
5. Ngày suy tàn
 
114.864864865135.135135135250