21/08/2023
1523
Tuần 29: Tương Quan Chính Trị Và Tôn Giáo
1. Tương quan Chính trị và Tôn giáo
2. Trung thành với lời Chúa
3. Lòng nhiệt thành của Ngôn sứ Elia
4. Nỗi cô đơn của Ngôn sứ
 
114.864864865135.135135135250