24/09/2023
1635
Tuần 40: Thiên Chúa Trừng Phạt Babylon
1. Giải thích Bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng
2. Hạch tội các dân
3. Sự sụp đổ của Babylon
4. Ngôn sứ ở trần
 

 
114.864864865135.135135135250