Cách Đăng Ký Vào Hội Mân Côi
Cách Đăng Ký Vào Hội Mân Côi / 38445 / Giấy Tờ
HỘI MÂN CÔI VIỆT NAM Đôi điều nên đọc trước khi đăng ký   1. Bổn phận   Bổn phận duy nhất của hội viên là lần hạt Mân Côi. Hội viên có thể đọc riêng, đọc chung với gia đình hay chung với cộng đoàn tuỳ theo hoàn cảnh, điều ...
Gia Nhập Hội Mân Côi
Gia Nhập Hội Mân Côi
/ 34651 / Giấy Tờ
HỘI MÂN CÔI VIỆT NAM Đôi điều nên đọc trước khi đăng ký   1. Bổn phận   ...
Cờ Hội Mân Côi
Cờ Hội Mân Côi
/ 5446 / Giấy Tờ
Đây là cờ Hội Mân Côi được áp dụng trên toàn quốc. Các Hội Mân Côi dùng cờ này khi đi rước. Kích cỡ của cờ (0,8m x 1,4m). Mặt trước có hàng chữ: Hội Mân Côi, mặt sau có hàng chữ: Nữ Vương Mân Côi.    Mặt trước   Mặt ...
Cách Đăng Ký Vào Nhóm Mân Côi
Cách Đăng Ký Vào Nhóm Mân Côi
/ 11505 / Giấy Tờ
Đôi Điều Nên Đọc Trước Khi Đăng Ký 1. Bổn phận Mỗi ngày, mỗi thành viên đọc 1 chục Kinh Mân Côi kèm theo suy niệm một ngắm hay một mầu nhiệm Mân Côi. Thành viên có thể chu toàn bổn phận của mình khi lần hạt Mân Côi với gia đình ...
Huy Hiệu Hội Mân Côi
Huy Hiệu Hội Mân Côi
/ 4115 / Giấy Tờ
Đây là huy hiệu của HỘI MÂN CÔI được áp dụng trên toàn quốc. Mẫu huy hiệu này dùng để cài trên áo. Kích cỡ huy hiệu (1,5 x 2cm). Hội Mân Côi nào tại các địa phương muốn đặt làm cho Hội của mình, xin hãy liên lạc với Cha tổng đặc trách. Hội Mân Côi ...
Danh Sách Nhóm Mân Côi
Danh Sách Nhóm Mân Côi
/ 5435 / Giấy Tờ
Đây là Danh sách (Sổ Ghi Danh) Nhóm Mân Côi làm bản mẫu. Tải bản mẫu về máy: bản PDF. Sau khi nhấp vào đây, xin nhấp tiếp download để tải về. ...
Danh Sách Hội Mân Côi
Danh Sách Hội Mân Côi
/ 4953 / Giấy Tờ
Đây là Danh sách (Sổ Ghi Danh) Hội Mân Côi làm bản mẫu. Tải bản mẫu về máy: bản PDF. Sau khi nhấp vào đây, xin nhấp tiếp download để tải về. Sổ Ghi Danh được trình bày để in trên khổ giấy A4 (đóng giữa). ...
Cách Thành Lập Và Tổ Chức Nhóm Mân Côi
Cách Thành Lập Và Tổ Chức Nhóm Mân Côi
/ 3200 / Giấy Tờ
* Quý vị có thể tự quy tụ một số người (5, 10, 15 hoặc 20 người, hoặc nhiều người hơn) để thành lập một Nhóm Mân Côi. Những người này có thể là anh em trong một nhà, anh em trong họ hàng; những người ở cùng khu phố, cùng một xóm, cùng một hội đoàn, ...
Logo - Màu - Mẫu Áo Đồng Phục Cho Hội Mân Côi Và Nhóm Mân Côi
Logo - Màu - Mẫu Áo Đồng Phục Cho Hội Mân Côi Và Nhóm Mân Côi
/ 6418 / Giấy Tờ
Kính thưa quý vị, nhiều Hội Mân Côi có đồng phục riêng, tuỳ theo chọn lựa của từng địa phương. Tuy nhiên, cũng có nhiều nơi hỏi cha đặc trách là nên thiết kế logo (huy hiệu) như thế nào, nên chọn màu áo, slogan nào. Dưới đây xin gợi ý 6 mẫu (thiết ...