23/08/2015
27482
Đôi Điều Nên Đọc Trước Khi Đăng Ký
 
1. Bổn phận  
Có một bổn phận duy nhất, đó là lần hạt Mân Côi. Hội viên có thể đọc riêng, đọc chung với gia đình hay chung với cộng đoàn tuỳ theo hoàn cảnh, điều kiện và thời gian của mình, để chu toàn bổn phận theo 1 trong 3 cấp độ sau:
        §1. Mỗi ngày đọc 5 chục Kinh Mân Côi;
        §2. Đọc đủ 20 chục Kinh Mân Côi cho một tuần (= 20 mầu nhiệm trong 4 mùa), để cùng với Mẹ Maria suy niệm về các biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu (xc. RVM 10 và 39);
       §3. Đọc đủ 15 chục trong một tuần với việc suy niệm 15 mầu nhiệm Kinh Mân Côi. Hội viên có thể chia ra đọc nhiều lần, mỗi lần một chục, cũng có thể chia ra đọc trong nhiều ngày, miễn sao một tuần đủ 15 chục.

{Nếu không thực hiện được 1 trong 3 cấp độ trên, vì chưa có thói quen hay chưa yêu thích lần chuỗi, quý vị có thể đăng ký với bổn phận (như của Nhóm Mân Côi) là mỗi ngày đọc 1 chục Kinh (10 Kinh), tương đương với 1 mầu nhiệm. Đăng ký vào Nhóm Mân Côi tại đây}

Để tránh cho lương tâm khỏi áy náy, khi vì hoàn cảnh hay vì lý do chính đáng, hội viên không chu toàn được bổn phận của mình thì không mắc bất kỳ một tội trọng hay nhẹ nào.

2. Ơn ích 
Hội viên được thừa hưởng ơn ích thiêng liêng gồm hai loại sau đây: 

        §1. Ơn ích chung: hội viên được hưởng công đức dồi dào của các thánh nam nữ, các tu sĩ Dòng Đa Minh và toàn thể hội viên Hội Mân Côi ở khắp nơi trên thế giới đang được hưởng tôn nhan Chúa;

        §2. Ơn ích riêng: Hội viên được thừa hưởng các công đức việc lành của các phần tử trong Dòng Đa Minh và toàn thể hội viên Hội Mân Côi còn sống lập được hàng ngày.
 

3. Quyền lợi
Hội viên có quyền:
        §1. Được thông chia các công nghiệp, các việc lành phúc đức của toàn thể hội viên khắp thế giới khi còn sống, lúc sinh thì và sau khi đã qua đời. Do đó, toàn thể hội viên đã thực hiện khẩu hiệu: “Một người làm cho tất cả, tất cả làm cho một người”;
        §2. Các hội viên còn được thông chia công nghiệp của các thánh nam nữ, các tu sĩ Dòng Đa Minh đã, đang và sẽ lập được do thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ, việc tông đồ bác ái hay truyền giáo.
 

Để hiểu rõ hơn Hội Mân Côi, xin đọc THỦ BẢN HỘI MÂN CÔI !

******
ĐĂNG KÝ GHI TÊN GIA NHẬP HỘI MÂN CÔI
Quý bạn muốn ghi tên gia nhập vào Hội Mân Côi, quý bạn có thể theo 1 trong 2 cách dưới đây:
 

CÁCH 1:
Quý bạn muốn ghi danh xin gia nhập vào HỘI MÂN CÔI, xin ghi những thông tin vào mẫu dưới đây, rồi nhấp GỬI (SEND - SUBMIT), đơn xin của quý bạn sẽ được gửi tới cho Linh mục Đặc trách, Linh mục Đặc trách sẽ sớm trả lời cho quý bạn.
Xin điền những thông tin vào các ô dưới đây:

 

CÁCH 2:
Gửi qua email: kinhmancoi.net@gmail.com hoặc hoimancoi.net@gmail.com với các thông tin dưới đây:
Tên thánh:.......................................,
Họ tên:.............................................
Năm sinh:........................................ 
Giáo họ (nếu có):............................
Giáo xứ:..........................................
Giáo phận:......................................
Điện thoại (nếu có):........................
Email (nếu có):...............................
Địa chỉ:...........................................
****************************
HỘI MÂN CÔI VIỆT NAM (DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM)
Tổng Đặc trách: Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Email: kinhmancoi.net@gmail.com; hoimancoi.net@gmail.com
Điện thoại: 0988560042 (+84 988 560 042: viber, zalo, facetime)
Website: 
hoimancoi.net và kinhmancoi.net

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
Địa chỉ: Tu viện thánh Martin - Số 1/4 Kp.10
Tân Biên - Biên Hòa - Đồng Nai - Việt Nam

114.864864865135.135135135250