23/08/2015
6034
HIỆP HỘI KINH MÂN CÔI QUỐC TẾ
(HỘI MÂN CÔI)
trực thuộc
KINH MÂN CÔI - DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM
Đặc trách : Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP. 
Địa chỉ : Tu Viện Thánh Martin - Số 1/4 Kp.10 - P. Tân Biên - Tp. Biên Hòa - Đồng Nai  
Email : kinhmancoi.net@gmail.com ; hoimancoi.net@gmail.com 
Điện thoại : 0988560042 (+84.988.560.042) 
Website: www.kinhmancoi.net - www.hoimancoi.net
******

Quý bạn muốn ghi tên gia nhập vào Hội Mân Côi, quý bạn có thể theo 1 trong 2 cách dưới đây:

CÁCH 1: 
Xin ghi những thông tin dưới đây:
Tên thánh:
Họ tên:
Năm sinh:
Giáo họ (nếu có):
Giáo xứ:
Giáo phận:
Điện thoại (nếu có):
Email (nếu có):
Địa chỉ:

Rồi gửi tới email kinhmancoi.net@gmail.com 
 
CÁCH 2:  
Quý bạn muốn ghi danh xin gia nhập vào HỘI MÂN CÔI - DÒNG ĐA MINH, xin ghi những thông tin vào mẫu dưới đây, rồi nhấp GỬI (SEND - SUBMIT), đơn xin của quý bạn sẽ được gửi tới cho Linh mục Đặc trách, Linh mục Đặc trách sẽ sớm trả lời cho quý bạn. 

Xin điền những thông tin vào các ô dưới đây:
 
114.864864865135.135135135250