11/11/2023
39654
HỘI MÂN CÔI VIỆT NAM
Đôi điều nên đọc trước khi đăng ký

 
1. Bổn phận  
Bổn phận duy nhất của hội viên là lần hạt Mân Côi. Hội viên có thể đọc riêng, đọc chung với gia đình hay chung với cộng đoàn tuỳ theo hoàn cảnh, điều kiện và thời gian của mình. Hội viên đọc từ 1 chục Kinh Mân Côi trở lên cho mỗi ngày (như một người đi làm công, càng làm nhiều thì càng có tiền nhiều; hội viên lần hạt càng nhiều thì được ơn ích càng nhiều...). 
Để tránh cho lương tâm khỏi áy náy, khi vì hoàn cảnh hay vì lý do chính đáng, hội viên không chu toàn được bổn phận lần hạt của mình thì không mắc bất kỳ một tội trọng hay nhẹ nào.

2. Ơn ích 
Hội viên được thừa hưởng ơn ích thiêng liêng gồm hai loại sau đây: 

        §1. Ơn ích chung: hội viên được hưởng công đức dồi dào của các thánh nam nữ, các tu sĩ Dòng Đa Minh và toàn thể hội viên Hội Mân Côi ở khắp nơi trên thế giới đang được hưởng tôn nhan Chúa;

        §2. Ơn ích riêng: Hội viên được thừa hưởng các công đức việc lành của các phần tử trong Dòng Đa Minh và toàn thể hội viên Hội Mân Côi còn sống lập được hàng ngày.
 

3. Quyền lợi
Hội viên có quyền:
        §1. Được thông chia các công nghiệp, các việc lành phúc đức của toàn thể hội viên khắp thế giới khi còn sống, lúc sinh thì và sau khi đã qua đời. Do đó, toàn thể hội viên đã thực hiện khẩu hiệu: “Một người làm cho tất cả, tất cả làm cho một người”;
        §2. Các hội viên còn được thông chia công nghiệp của các thánh nam nữ, các tu sĩ Dòng Đa Minh đã, đang và sẽ lập được do thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ, việc tông đồ bác ái hay truyền giáo.
 

Để hiểu rõ hơn Hội Mân Côi, xin đọc THỦ BẢN HỘI MÂN CÔI !

******

ĐĂNG KÝ GIA NHẬP HỘI MÂN CÔI
Quý bạn muốn ghi tên gia nhập vào Hội Mân Côi, có thể theo 1 trong 3 cách dưới đây:
 

CÁCH 1 (đăng ký qua zalo):
Đăng ký qua zalo theo số 098 856 0042 (+84 98 856 0042) hoặc số zalo 0832 131 500 (+84 832 131 500),  với các thông tin sau: tên thánh - họ và tên, năm sinh, giáo xứ, giáo phận.
Có thể quét mã QR:CÁCH 2 (đăng ký qua email):
Đăng ký qua email hoimancoi.net@gmail.com, với các thông tin sau: tên thánh - họ và tên, năm sinh, giáo xứ, giáo phận.

CÁCH 3 (đăng ký qua biểu mẫu): 
Xin ghi thông tin vào các ô dưới, rồi nhấp vào GỬI (SEND - SUBMIT):

    _______________________________________

HỘI MÂN CÔI VIỆT NAM (DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM)
Tổng Đặc trách: Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Email: kinhmancoi.net@gmail.com; hoimancoi.net@gmail.com
Điện thoại: 0988560042 (+84 988 560 042: viber, zalo, facetime)
Số zalo: 0832 131 500 (+84 832 131 500)
Website: 
hoimancoi.net và kinhmancoi.net

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
Địa chỉ: Tu viện thánh Martin - Số 1/4 Kp.10
Tân Biên - Biên Hòa - Đồng Nai - Việt Nam

114.864864865135.135135135250