30/08/2015
6218
Đôi Điều Nên Đọc Trước Khi Đăng Ký
1. Bổn phận
Mỗi ngày, mỗi nhóm viên đọc 1 chục Kinh Mân Côi kèm theo suy niệm một ngắm hay một mầu nhiệm Mân Côi. Nhóm viên có thể chu toàn bổn phận của mình khi lần hạt Mân Côi với gia đình tại nhà, với các hội đoàn khác, với cộng đoàn tại nhà thờ, hay riêng tư sao cho thích hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình.
Để tránh cho lương tâm khỏi áy náy, khi vì hoàn cảnh hay vì lý do chính đáng, nhóm viên không chu toàn được bổn phận của mình thì không mắc bất kỳ một tội trọng hay nhẹ nào.

2. Ơn ích
Nhóm viên được thừa hưởng ơn ích thiêng liêng gồm hai loại sau đây:
          §1. Ơn ích chung: nhóm viên được hưởng công đức dồi dào của các thánh nam nữ, các tu sĩ Dòng Đa Minh và toàn thể nhóm viên và hội viên ở khắp nơi trên thế giới đang được hưởng tôn nhan Chúa;
114.864864865135.135135135250