30/08/2015
5577
Đôi Điều Nên Đọc Trước Khi Đăng Ký
1. Bổn phận
Mỗi ngày, mỗi nhóm viên đọc 1 chục Kinh Mân Côi kèm theo suy niệm một ngắm hay một mầu nhiệm Mân Côi. Nhóm viên có thể chu toàn bổn phận của mình khi lần hạt Mân Côi với gia đình tại nhà, với các hội đoàn khác, với cộng đoàn tại nhà thờ, hay riêng tư sao cho thích hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình.
Để tránh cho lương tâm khỏi áy náy, khi vì hoàn cảnh hay vì lý do chính đáng, nhóm viên không chu toàn được bổn phận của mình thì không mắc bất kỳ một tội trọng hay nhẹ nào.

2. Ơn ích
Nhóm viên được thừa hưởng ơn ích thiêng liêng gồm hai loại sau đây:
          §1. Ơn ích chung: nhóm viên được hưởng công đức dồi dào của các thánh nam nữ, các tu sĩ Dòng Đa Minh và toàn thể nhóm viên và hội viên ở khắp nơi trên thế giới đang được hưởng tôn nhan Chúa;
          §2. Ơn ích riêng: nhóm viên được thừa hưởng các công đức việc lành của các phần tử trong Dòng Đa Minh và toàn thể nhóm viên và hội viên còn sống lập được hàng ngày.

3. Quyền lợi
Nhóm viên có quyền:
          §1. Được thông chia các công nghiệp, các việc lành phúc đức của toàn thể nhóm viên và hội viên khắp thế giới khi còn sống, lúc sinh thì và sau khi đã qua đời. Do đó, toàn thể nhóm viên và hội viên đã thực hiện khẩu hiệu: “Một người làm cho tất cả, tất cả làm cho một người”;
          §2. Các nhóm viên còn được thông chia công nghiệp của các thánh nam nữ, các tu sĩ Dòng Đa Minh đã, đang và sẽ lập được do thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ, việc tông đồ bác ái hay truyền giáo.
          
Để hiểu rõ hơn Nhóm Mân Côi, xin đọc CẨM NANG NHÓM MÂN CÔI ở đây !
******
ĐĂNG KÝ GIA NHẬP NHÓM MÂN CÔI QUỐC TẾ
Quý bạn muốn ghi tên gia nhập vào Nhóm Mân Côi, quý bạn có thể theo 1 trong 2 cách dưới đây:

CÁCH 1: 
Xin ghi những thông tin vào mẫu dưới đây, rồi nhấp GỬI (SEND - SUBMIT), đơn xin của quý bạn sẽ được gửi tới cho Linh mục Đặc trách, Linh mục Đặc trách sẽ sớm trả lời cho quý bạn. 
Xin điền những thông tin vào các ô dưới đây:


CÁCH 2: 
Gửi qua emailkinhmancoi.net@gmail.com hoặc hoimancoi.net@gmail.com với các thông tin dưới đây:
Tên thánh:
Họ tên:
Năm sinh:
Giáo họ (nếu có):
Giáo xứ:
Giáo phận:
Điện thoại (nếu có):
Email (nếu có):
Địa chỉ:
************************************
HỘI MÂN CÔI VIỆT NAM
Địa chỉ : Tu Viện Thánh Martin - Số 1/4 Kp.10 - P. Tân Biên - Tp. Biên Hòa - Đồng Nai  
Email : kinhmancoi.net@gmail.com ; hoimancoi.net@gmail.com 
Điện thoại : 0988560042 (+84.988.560.042)
Website: www.kinhmancoi.net - www.hoimancoi.net
Tổng Đặc trách : Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP. 
114.864864865135.135135135250