30/08/2015
4231
NHÓM MÂN CÔI QUỐC TẾ
(NHÓM MÂN CÔI) 
trực thuộc
KINH MÂN CÔI - DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM
Đặc trách : Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP. 
Địa chỉ : Tu Viện Thánh Martin - Số 1/4 Kp.10 - P. Tân Biên - Tp. Biên Hòa - Đồng Nai  
Email : kinhmancoi.net@gmail.com ; hoimancoi.net@gmail.com 
Điện thoại : 0988560042 (+84.988.560.042) 
******
 
Quý bạn muốn ghi tên gia nhập vào Nhóm Mân Côi, quý bạn có thể theo 1 trong 2 cách dưới đây:

CÁCH 1: 
Xin ghi những thông tin dưới đây:
Tên thánh:
Họ tên:
Năm sinh:
Giáo họ (nếu có):
Giáo xứ:
Giáo phận:
Điện thoại (nếu có):
Email (nếu có):
Địa chỉ:

Rồi gửi tới email:  kinhmancoi.net@gmail.com 
 
CÁCH 2:  
Xin ghi những thông tin vào mẫu dưới đây, rồi nhấp GỬI (SEND - SUBMIT), đơn xin của quý bạn sẽ được gửi tới cho Linh mục Đặc trách, Linh mục Đặc trách sẽ sớm trả lời cho quý bạn. 

Xin điền những thông tin vào các ô dưới đây:

114.864864865135.135135135250