30/08/2015
11504
Đôi Điều Nên Đọc Trước Khi Đăng Ký
1. Bổn phận
Mỗi ngày, mỗi thành viên đọc 1 chục Kinh Mân Côi kèm theo suy niệm một ngắm hay một mầu nhiệm Mân Côi. Thành viên có thể chu toàn bổn phận của mình khi lần hạt Mân Côi với gia đình tại nhà, với các hội đoàn khác, với cộng đoàn tại nhà thờ, hay riêng tư sao cho thích hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình.
Để tránh cho lương tâm khỏi áy náy, khi vì hoàn cảnh hay vì lý do chính đáng, thành viên không chu toàn được bổn phận của mình thì không mắc bất kỳ một tội trọng hay nhẹ nào.


2. Ơn ích
Thành viên được thừa hưởng ơn ích thiêng liêng gồm hai loại sau đây:
   §1. Ơn ích chung: nhóm viên được hưởng công đức dồi dào của các thánh nam nữ, các tu sĩ Dòng Đa Minh và toàn thể nhóm viên và hội viên ở khắp nơi trên thế giới đang được hưởng tôn nhan Chúa;
  §2. Ơn ích riêng: nhóm viên được thừa hưởng các công đức việc lành của các phần tử trong Dòng Đa Minh và toàn thể nhóm viên và hội viên còn sống lập được hàng ngày.

3. Quyền lợi
Nhóm viên có quyền:
  §1. Được thông chia các công nghiệp, các việc lành phúc đức của toàn thể thành viên và hội viên khắp thế giới khi còn sống, lúc sinh thì và sau khi đã qua đời. Do đó, toàn thể thành viên và hội viên đã thực hiện khẩu hiệu: “một người làm cho tất cả, tất cả làm cho một người”;
  §2. Ngoài ra, do đặc ân của Cha Tổng quyền Bartholomeo de Comatiis vào năm 1484, các thành viên còn được thông chia công nghiệp của các thánh nam nữ, các tu sĩ Dòng Đa Minh đã, đang và sẽ lập được do thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ, việc tông đồ bác ái hay truyền giáo;
§3. Đặc ân ở §2 đã được các vị có thẩm quyền trong Dòng tiếp tục chấp thuận, nhất là đã được Đức Lêo X châu phê ngày 02/10/1520.

Để hiểu rõ hơn Nhóm Mân Côi, xin đọc CẨM NANG NHÓM MÂN CÔI 

{Nếu quý vị đã có thói quen lần chuỗi Mân Côi rồi, quý vị có thể đăng ký vào HỘI MÂN CÔI (bổn phận lần chuỗi trên 2 chục kinh mỗi ngày..., để hiểu rõ hơn Hội Mân Côi, xin đọc THỦ BẢN HỘI MÂN CÔI}

******

ĐĂNG KÝ GHI TÊN GIA NHẬP NHÓM MÂN CÔI
Quý bạn muốn ghi tên gia nhập vào Hội Mân Côi, có thể theo 1 trong 3 cách dưới đây:

CÁCH 1 (đăng ký qua zalo):
Đăng ký qua zalo theo số 098 856 0042 (+84 98 856 0042), với các thông tin sau: tên thánh - họ và tên, năm sinh, giáo xứ, giáo phận.
Có thể quét mã QR:CÁCH 2 (đăng ký qua email):
Đăng ký qua email hoimancoi.net@gmail.com, với các thông tin sau: tên thánh - họ và tên, năm sinh, giáo xứ, giáo phận.

CÁCH 3 (đăng ký qua biểu mẫu): 
Xin ghi thông tin vào các ô dưới, rồi nhấp vào GỬI (SEND - SUBMIT):

    _______________________________________

HỘI MÂN CÔI VIỆT NAM (DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM)
Tổng Đặc trách: Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Email: kinhmancoi.net@gmail.com; hoimancoi.net@gmail.com
Điện thoại: 0988560042 (+84 988 560 042: viber, zalo, facetime)
Website: 
hoimancoi.net và kinhmancoi.net

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
Địa chỉ: Tu viện thánh Martin - Số 1/4 Kp.10
Tân Biên - Biên Hòa - Đồng Nai - Việt Nam

114.864864865135.135135135250