28/06/2015
4838
Đây là Danh sách (Sổ Ghi Danh) Hội Mân Côi làm bản mẫu.

Tải bản mẫu về máy: bản PDF. Sau khi nhấp vào đây, xin nhấp tiếp download để tải về.

Sổ Ghi Danh được trình bày để in trên khổ giấy A4 (đóng giữa).114.864864865135.135135135250