01/07/2015
4002
Đây là huy hiệu của HỘI MÂN CÔI được áp dụng trên toàn quốc. Mẫu huy hiệu này dùng để cài trên áo. Kích cỡ huy hiệu (1,5 x 2cm). Hội Mân Côi nào tại các địa phương muốn đặt làm cho Hội của mình, xin hãy liên lạc với Cha tổng đặc trách.

Hội Mân Côi muốn đặt cho các thành viên trong Hội của mình, xin liên hệ với cha Tổng Đặc Trách FX. Trần Kim Ngọc, OP. (ĐT: 0988560042 hoặc 0902147228).

Giá mỗi cái huy hiệu là: 5.000 VND

Lưu ý: Không nhận gửi huy hiệu cho cá nhân.
 
114.864864865135.135135135250