01/06/2015
6311

Kính thưa quý vị, nhiều Hội Mân Côi có đồng phục riêng, tuỳ theo chọn lựa của từng địa phương. Tuy nhiên, cũng có nhiều nơi hỏi cha đặc trách là nên thiết kế logo (huy hiệu) như thế nào, nên chọn màu áo, slogan nào. Dưới đây xin gợi ý 6 mẫu (thiết kế, logo, màu). Mỗi địa phương, các hội viên nên thống nhất với nhau rồi chọn kiểu cách cho thích hợp. 

 
1. Màu trắng
Logo trước


 
Slogan phía sau 
 

2. Màu đỏ
Logo trước
 
 
Slogan phía sau
  
 
3. Màu xanh dương
 Logo trước
 

Slogan phía sau
 
 
 4. Màu hồng
Logo trước
 

Slogan phía sau
 

5. Màu vàng
Logo trước
114.864864865135.135135135250