Câu Chuyện Về Đức Mẹ Tháo Gỡ Các Nút Thắt
Câu Chuyện Về Đức Mẹ Tháo Gỡ Các Nút Thắt
/ 523 / Hiểu Biết Mẹ
CHUYỆN TÌNH CỜ >>> NHƯNG CÓ CÁI GÌ ĐÓ MẦU NHIỆM??? ++ Tình cờ tôi quen biết một người tên là Thiện, qua giới thiệu của một sơ Đa Minh tại Hoa Kỳ. Tôi đến ở nhờ nhà anh hơn một tuần lễ tại Garden Grove - California. Tôi tính đưa tặng anh ...
Mẹ Maria - Đấng Tháo Gỡ Các Nút Thắt - Mary Undoer Of Knots
Mẹ Maria - Đấng Tháo Gỡ Các Nút Thắt - Mary Undoer Of Knots
/ 731 / Hiểu Biết Mẹ
ĐỨC MARIA, ĐẤNG THÁO GỠ CÁC NÚT THẮT Là Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria là Đấng quyền thế bênh vực chúng ta trên thế gian này, và Mẹ sẽ chuyển cầu những ước muốn của chúng ta đến với Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Theo tinh thần của Đức Thánh Cha Phanxicô, Mẹ ...
Đức Maria Trong Âm Nhạc
Đức Maria Trong Âm Nhạc
/ 262 / Hiểu Biết Mẹ
ĐỨC MARIA TRONG ÂM NHẠC Sergio Militello Phân khoa Thần học "Marianum" - Roma Ngôn ngữ âm nhạc là một tổng hợp của nghệ thuật, Thánh Mẫu học và linh đạo Nguồn gốc và xuất xứ Ở Đông phương Ở Tây phương Tôn sùng Đức Maria và âm nhạc ...
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Lịch Sử Và Thần Học Của Một Tín Điều
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Lịch Sử Và Thần Học Của Một Tín Điều
/ 1823 / Hiểu Biết Mẹ
Dẫn nhập Sau vài nhận xét về từ ngữ, bài này được chia làm ba phần, theo mô hình auditus fidei – cogitatio fidei – praxis fidei. Trong phần thứ nhất, chúng ta theo dõi sự tiến triển tín điều (trong đó có cuộc tranh luận của các nhà thần học ...
Luôn Luôn Đọc Kinh Mân Côi Cả Khi Thấy Khô Khan Hay Chia Trí
Luôn Luôn Đọc Kinh Mân Côi Cả Khi Thấy Khô Khan Hay Chia Trí
/ 1411 / Hiểu Biết Mẹ
Luôn luôn đọc Kinh Mân Côi cả khi thấy khô khan hay chia trí   Như đã trình bày trong ngày 11, phương thức đọc Kinh Mân Côi là:   1. Phải cố gắng đọc Kinh ngoài miệng.   2. Đồng thời suy niệm các mầu nhiệm trong Chuỗi MÂN ...
Mẹ Maria Lệnh Cho Ta Dùng Phương Pháp Cứu Rỗi Là Lần Hạt
Mẹ Maria Lệnh Cho Ta Dùng Phương Pháp Cứu Rỗi Là Lần Hạt
/ 1097 / Hiểu Biết Mẹ
Mẹ Maria lệnh cho ta dùng phương pháp cứu rỗi là Lần Hạt   Có người chê đó là phương thế tầm thường và dễ dàng. Suy luận ấy nhắc lại câu truyện tổng tư lệnh Naaman mắc bệnh cùi được Ngôn Sứ Elisê bảo: muốn được lành chỉ tắm 7 lần ở Sông Hòa ...
Phương Pháp Lần Hạt Mân Côi
Phương Pháp Lần Hạt Mân Côi
/ 1182 / Hiểu Biết Mẹ
Phương pháp lần hẠt Mân Côi   Kính Mừng Maria hay Ave Maria, hay như Hàn Mạc Tử: “Tấu lạy Bà đầy ơn phước cả...”   Chúng ta Kính Mừng Mẹ:   - Với Thiên Sứ Gabriel khi Truyền Tin: Kính Mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng ...
Một Tượng Trưng Duyên Dáng
Một Tượng Trưng Duyên Dáng
/ 821 / Hiểu Biết Mẹ
Một tượng trưng duyên dáng   Giáo Hội đặt lên môi Đức Maria những lời kiều diễm này của Thánh Kinh:   “Ta mang hoa như cây hồng trên bờ suối”. Xưa nay ta vẫn gọi Tháng Mười là tháng MÂN CÔI, Văn Côi, Môi Khôi, MÂN CÔI. Cha chính Hương, tác ...
Kinh Sáng Danh Và Kinh Lạy Cha Trong Tràng Hạt Mân Côi
Kinh Sáng Danh Và Kinh Lạy Cha Trong Tràng Hạt Mân Côi
/ 1536 / Hiểu Biết Mẹ
Kinh Sáng Danh và Kinh Lạy Cha trong tràng hạt MÂN CÔI   Trong cả tràng hạt MÂN CÔI, ta đọc 15 Kinh Sáng Danh và 15 Kinh Lạy Cha. Ta ôn lại ý nghĩa hai Kinh tuyệt diệu đó.   “Sau mỗi chục Kinh Kính Mừng với ý nghĩa trình bày trong ngày ...
Ý Nghĩa 10 Kinh Kính Mừng Trong Chục Của Chuỗi Mân Côi
Ý Nghĩa 10 Kinh Kính Mừng Trong Chục Của Chuỗi Mân Côi
/ 1503 / Hiểu Biết Mẹ
Ý Nghĩa 10 Kinh Kính Mừng Trong Chục Của Chuỗi MÂN CÔI   Tại sao Đức Mẹ lại không dạy loài người chỉ đọc 5 hoặc 8 Kinh Kính Mừng sau mỗi ngắm mà lại phải đọc 10 Kinh? Sau 10 Kinh Kính Mừng liên tiếp, chúng ta lại suy đến mầu nhiệm, nó có ý ...
Ý Nghĩa Siêu Việt Của Kinh Kính Mừng: Ta Nghĩ Gì Khi Đã Bỏ Phí Thời Gian Không Lần Chuỗi Mân Côi?
Ý Nghĩa Siêu Việt Của Kinh Kính Mừng: Ta Nghĩ Gì Khi Đã Bỏ Phí Thời Gian Không Lần Chuỗi Mân Côi?
/ 838 / Hiểu Biết Mẹ
Ý Nghĩa Siêu Việt Của Kinh Kính Mừng: Ta Nghĩ Gì Khi Đã Bỏ Phí Thời Gian Không Lần Chuỗi Mân Côi?   Ðến đây chúng ta đã hiểu rõ về ý nghĩa của Kinh Kính Mừng. Chúng ta nghĩ sao về những ngày tháng mà chúng ta đã bỏ phí vô ích không lần Chuỗi ...
Ý Nghĩa Siêu Việt Của Kinh Kính Mừng: Mẹ Maria Là Hiện Thân Của Thiên Chúa Giữa Loài Người
Ý Nghĩa Siêu Việt Của Kinh Kính Mừng: Mẹ Maria Là Hiện Thân Của Thiên Chúa Giữa Loài Người
/ 1230 / Hiểu Biết Mẹ
Ý nghĩa siêu việt của Kinh Kính Mừng: Mẹ Maria là hiện thân của Thiên Chúa giữa loài người   Ý nghĩa thứ hai siêu việt hơn ý nghĩa thứ nhất. Trong mầu nhiệm Maria mà chúng ta đã biết nơi đây, Mẹ Maria là hiện thân của Ngôi Ba Thiên Chúa ở giữa ...
Đọc Kinh Kính Mừng Là Cách Cầu Nguyện Đẹp Lòng Chúa Hơn Hết
Đọc Kinh Kính Mừng Là Cách Cầu Nguyện Đẹp Lòng Chúa Hơn Hết
/ 900 / Hiểu Biết Mẹ
Ý nghĩa kinh kính mừng: Đọc Kinh Kính Mừng là cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa hơn hết   Thiên Chúa quá nhân từ để Người không còn nhìn thấy tội lỗi chúng ta nữa khi chúng ta cứ luôn miệng ngợi khen và lòng trí chúng ta luôn hướng về Người mà tán ...
Đọc Kinh Kính Mừng Để Ngợi Khen, Tôn Vinh, Đền Đáp Tình Yêu Thiên Chúa
Đọc Kinh Kính Mừng Để Ngợi Khen, Tôn Vinh, Đền Đáp Tình Yêu Thiên Chúa
/ 1666 / Hiểu Biết Mẹ
Ý Nghĩa Kinh Kính Mừng: Đọc Kinh Kính Mừng Để Ngợi Khen, Tôn Vinh, Đền Đáp Tình Yêu Thiên Chúa   Khi Mẹ Maria dạy nhân loại đọc Kinh Kính Mừng, chúng ta mới thấy rõ sự khiêm nhường của Mẹ lớn lao làm sao: Mẹ không dạy nhân loại ca tụng Thánh ...
Kinh Kính Mừng Maria, Việc Tôn Kính Mẹ Hàng Đầu
Kinh Kính Mừng Maria, Việc Tôn Kính Mẹ Hàng Đầu
/ 1027 / Hiểu Biết Mẹ
Kinh Kính Mừng Maria, việc tôn kính Mẹ hàng đầu   Thánh Anphongsô luôn luôn là vị Tiến sĩ cầu nguyện và là vị Tiến sĩ “Những Vinh Hiển Đức Mẹ MARIA”, đã đặt Kinh Kính Mừng vào hàng đầu trong 10 việc tôn kính Đức Mẹ.   Lời vàng ngọc của ...
Nguồn Gốc Tháng Mân Côi
Nguồn Gốc Tháng Mân Côi
/ 2080 / Hiểu Biết Mẹ
Nguồn Gốc Tháng Mân Côi   Kinh Mân Côi là hương hoa tuyệt diệu Thánh Đa Minh, trối lại cho Dòng Thuyết Giáo. Các hiếu tử của Thánh Phụ đã luôn luôn làm cho di sản vô cùng thiêng thánh đó ngày một tăng trưởng.   Để cổ súy việc tôn sùng Mẹ ...
Lịch Sử Lễ Đức Mẹ Mân Côi (07.10)
Lịch Sử Lễ Đức Mẹ Mân Côi (07.10)
/ 4173 / Hiểu Biết Mẹ
Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Ngày 7 tháng 10) WHĐ (3.10.2020) – Vào ngày 7 tháng 10, Giáo hội Công giáo Rôma mừng lễ kính Đức Mẹ Mân Côi hàng năm. Được biết đến trong nhiều thế kỷ với danh hiệu trước kia là "Đức Mẹ Chiến thắng", ngày lễ diễn ...