Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 52: Đức Maria Với Hồng Ân Thánh Thần
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 52: Đức Maria Với Hồng Ân Thánh Thần / 155 / Hiểu Biết Mẹ
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997.   Tân Ước nhắc đến Đức Maria lần ...
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 51: Đức Maria Với Chúa Kitô Phục Sinh
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 51: Đức Maria Với Chúa Kitô Phục Sinh
/ 171 / Hiểu Biết Mẹ
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997.   Từ bài hôm nay, Đức Thánh Cha ...
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 50: “Đây Là Mẹ Của Con”
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 50: “Đây Là Mẹ Của Con”
/ 158 / Hiểu Biết Mẹ
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997. Sau khi đã mời gọi Đức Maria đảm nhận ...
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 49: “Hỡi Người Nữ, Đây Là Con Bà!”
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 49: “Hỡi Người Nữ, Đây Là Con Bà!”
/ 166 / Hiểu Biết Mẹ
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997. Bài huấn giáo lần này và lần tới dành ...
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 48: Đức Maria, Người Cộng Tác Độc Đáo Vào Việc Cứu Chuộc
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 48: Đức Maria, Người Cộng Tác Độc Đáo Vào Việc Cứu Chuộc
/ 186 / Hiểu Biết Mẹ
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997. Trong bài trước, Đức Thánh Cha đã suy ...
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 47: Đứng Kề Bên Thâp Giá, Đức Maria Thông Dự Vào Thảm Kịch Cứu Chuộc
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 47: Đứng Kề Bên Thâp Giá, Đức Maria Thông Dự Vào Thảm Kịch Cứu Chuộc
/ 191 / Hiểu Biết Mẹ
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997. Sự tham dự của Mẹ Maria vào công trình ...
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 46: Mẹ Maria Trong Cuộc Đời Công Khai Của Đức Giêsu
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 46: Mẹ Maria Trong Cuộc Đời Công Khai Của Đức Giêsu
/ 191 / Hiểu Biết Mẹ
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997. Trong suốt thời kỳ Chúa Giêsu thi hành ...
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 45: Tại Cana Đức Maria Giục Chúa Giêsu Thực Hiện Phép Lạ Đầu Tiên
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 45: Tại Cana Đức Maria Giục Chúa Giêsu Thực Hiện Phép Lạ Đầu Tiên
/ 175 / Hiểu Biết Mẹ
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997. Tại Cana, do lòng trắc ẩn Đức Maria đã ...
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 44: Đức Maria Tại Tiệc Cưới Cana
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 44: Đức Maria Tại Tiệc Cưới Cana
/ 174 / Hiểu Biết Mẹ
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997. Phúc Âm thánh Gioan nhắc đến Đức Maria ...
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 43: Mẹ Maria Trong Cuộc Đời Ẩn Dật Của Đức Giêsu
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 43: Mẹ Maria Trong Cuộc Đời Ẩn Dật Của Đức Giêsu
/ 159 / Hiểu Biết Mẹ
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997. Tân Ước không cung cấp tin tức về những ...
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 42: Đức Giêsu Bị Lạc Mất Và Được Tìm Thấy Trong Đền Thờ
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 42: Đức Giêsu Bị Lạc Mất Và Được Tìm Thấy Trong Đền Thờ
/ 179 / Hiểu Biết Mẹ
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997. Sau khi thuật lại việc tiến dâng Đức ...
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 41: Trong Cuộc Tiến Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thờ, Chúa Bày Tỏ Sự Hợp Tác Của “Người Nữ” Vào Việc Cứu Chuộc
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 41: Trong Cuộc Tiến Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thờ, Chúa Bày Tỏ Sự Hợp Tác Của “Người Nữ” Vào Việc Cứu Chuộc
/ 183 / Hiểu Biết Mẹ
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997. Trong trình thuật tiến dâng Đức Giêsu ...
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 40: Lời Tiên Báo Của Ông Simêon Liên Kết Đức Maria Với Số Phận Đau Khổ Của Con Mình
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 40: Lời Tiên Báo Của Ông Simêon Liên Kết Đức Maria Với Số Phận Đau Khổ Của Con Mình
/ 163 / Hiểu Biết Mẹ
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997. Trong bài trước, Đức Thánh Cha trình ...
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 39: Việc Tiến Dâng Đức Giêsu Trong Đền Thờ
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 39: Việc Tiến Dâng Đức Giêsu Trong Đền Thờ
/ 173 / Hiểu Biết Mẹ
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997. Từ bài hôm nay, Đức Thánh Cha bước sang ...
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 38: Nhà Giáo Dục Con Thiên Chúa
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 38: Nhà Giáo Dục Con Thiên Chúa
/ 228 / Hiểu Biết Mẹ
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997. Đức Maria thi hành chức vụ làm Mẹ của ...
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 37: Đức Maria, Thân Mẫu Thiên Chúa
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 37: Đức Maria, Thân Mẫu Thiên Chúa
/ 195 / Hiểu Biết Mẹ
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997. Ngay từ những thế kỷ đầu tiên, các Kitô ...
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 36: Đức Maria Lúc Sinh Chúa Giêsu
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 36: Đức Maria Lúc Sinh Chúa Giêsu
/ 189 / Hiểu Biết Mẹ
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997. Trình thuật tả lại việc Chúa giáng sinh ...
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 35: Trong Kinh Magnificat, Đức Maria Ca Ngợi Kỳ Công Của Thiên Chúa
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 35: Trong Kinh Magnificat, Đức Maria Ca Ngợi Kỳ Công Của Thiên Chúa
/ 236 / Hiểu Biết Mẹ
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997. Trong bài ca Magnificat (Lc 1,46-55), ...