19/09/2020
247
THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM (CUỘC ĐỜI MẸ MARIA) - BÀI 6
(The Mystical City of God by Venerable Mother Mary of Jesus of Agreda (1602-1665)
Thiên Chúa đã mặc khải cho bà đáng kính Maria Agrêđa (1602-1665) biết tất cả cuộc đời của Mẹ Maria, để bà viết lại cho mọi người được biết. Và như thế, đây là một mặc khải tư.
***
 
CUỘC ĐỜI ẨN DẬT
6. ÐỨC MẸ ĐƯỢC SINH VÀO TRẦN THẾ
Ngày mồng 8 tháng 9, thánh nữ Anna hiểu rằng bà sắp sinh Người Con bà hằng ước nguyện. Bà sấp mình cầu xin Thiên Chúa chúc phúc cho con mình. Lúc đó, Mẹ Maria được Chúa cho xuất thần rất cao cả, không thấy được mình sinh vào trần gian như thế nào. Lúc ra khỏi cơn xuất thần ấy, Mẹ đã thấy mình đẹp đẽ nằm trên tay thân mẫu mình. Thánh nữ Anna được gìn giữ khỏi mọi đau đớn thông thường nơi các bà mẹ sinh con, , bà dâng lên Thiên Chúa lời nguyện rằng: “Lạy Đấng Sáng Tạo mọi loài, con xin dâng Chúa Người Con mà con vừa được lòng lành Chúa ban cho. Con xin cảm tạ Chúa. Xin Chúa định
đoạt cho mẹ con con theo ý Chúa. Con xin chúc tụng Chúa muôn đời. Con là một kẻ bất xứng, xin dạy con biết cách nuôi nấng Người con của Chúa.”
Thiên Chúa trả lời trong lòng bà là bà cứ cư xử như mọi người mẹ cư xử với con mình, đừng tỏ ra một niềm tôn kính nào bề ngoài, cứ tôn kính trong tâm hồn là đủ. Nhưng phải hết sức cẩn trọng và yêu đương.
Các thiên thần hầu cận Mẹ, cùng với vô số thiên thần khác tháp tùng, đến tỏ niềm tôn kính Mẹ. Họ hát lên một khúc ca thiên đàng, rồi bắt đầu phục vụ Mẹ.

... Sau đó, Thiên Chúa Ba Ngôi tỏ cho các thiên thần biết rằng từ đời đời Người đã tác tạo cho Mẹ và cho Ngôi Con danh hiệu MARIA và GIÊSU. Trong hai danh hiệu đó, Người được thỏa lòng hoàn toàn. Rồi Người phán: "Danh hiệu Maria phải được hiển vinh lạ thường. Những ai thành thực sốt sắng kêu cầu danh hiệu ấy sẽ được ban nhiều ân sủng. Những ai kính cẩn đọc lên sẽ được ủi an. Mọi người đều tìm được trong danh hiệu ấy phương dược trị liệu bệnh tật mình; được ánh sáng soi đường; được kho tàng cứu giúp sự túng nghèo. Danh hiệu Maria làm run sợ hỏa ngục và đạp nát đầu cựu xà Satan". Chính Chúa đặt danh hiệu ấy cho Mẹ.
 
Lời Mẹ nhắn nhủ:
Con hãy gắng noi gương Mẹ trong việc Mẹ đã làm suốt đời Mẹ từ khi Mẹ sinh ra. Lúc bắt đầu ngày mới, Mẹ sấp mình dưới chân Chúa, ca tụng Chúa vì những ưu phẩm vô cùng của Người, rồi nhìn nhận chủ quyền tuyệt đối của Người trên vạn vật. Mẹ cũng cảm tạ Chúa vì Người đã kéo Mẹ ra khỏi hư vô. Mẹ hoàn toàn phó thác dâng mình cho Người, để Người định đoạt về Mẹ tùy ý Người muốn trong ngày, và trong suốt cuộc sống của Mẹ. Mẹ cầu xin Người cho Mẹ nhận biết những gì đẹp lòng Người, để Mẹ chu toàn. Mẹ xin Người hướng dẫn, ban phép và chúc lành cho hết mọi việc Mẹ làm. Mẹ còn nhắc đi nhắc lại những hành vi đó nhiều lần trong ngày nữa.
Càng thực tâm nhiệt thành tôn kính danh hiệu Maria rất dịu ngọt của Mẹ, con càng đi trên đường của Mẹ. Con nên biết rằng Thiên Chúa đã ban cho Danh hiệu ấy không biết bao nhiêu đặc ân. Mẹ không thể nghĩ đến hay nghe đọc đến mà lại không dâng lời cảm tạ Chúa.

(Venerable Mother Mary of Jesus of Agreda {1602-1665}, The Mystical City of God {Mẹ đáng kính Maria Giêsu Agrêda, Thần đô huyền nhiệm}, bản dịch tiếng Việt của tu sĩ Phan Thiện Giản, CMC, Fort Worth, Texas 1994; nguồn: xuanha.net).
114.864864865135.135135135250