Mừng 103 Năm Đức Mẹ Fatima: 13.05.2020
Mừng 103 Năm Đức Mẹ Fatima: 13.05.2020 / 2470 / Đặc Trách
THÔNG BÁO: LIVESTREAM - TRUYỀN TRỰC TIẾP: 19g45 Thứ Tư, 13.05.2020 Chương trình mừng kỷ niệm 103 năm, lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (Bồ Đào Nha) vào ngày 13.05 (1917-2020). Chương trình được thực hiện mang tính chất nhà quê (bán ...
Video Khai Mạc Tháng Hoa
Video Khai Mạc Tháng Hoa
/ 1299 / Đặc Trách
CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TIẾP: 20g45 Tối nay CHUỖI MÂN CÔI TOÀN THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO TOÀN THẾ NHÂN LOẠI SỚM THOÁT KHỎI ĐẠI DỊCH COVID-19 Xin mời quý vị hiệp ý qua mạng lưới này!