Thông Điệp
Thông Điệp "Tháng Năm" / 3527 / Huấn Quyền
BBT: Tháng Hoa năm nay thật đặc biệt vì nằm trong dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917-2017). Nhớ lại biến cố này là nhớ lại lời mời gọi của Đức Mẹ: ăn năn sám hối, tôn sùng trái tim vẹn sạch Đức Mẹ và siêng năng lần hạt ...
Thông điệp “Supremi Apostolatus Officio” Của Đức Giáo Hoàng Leo XIII Về Lòng Sùng Kính Kinh Mân Côi
Thông điệp “Supremi Apostolatus Officio” Của Đức Giáo Hoàng Leo XIII Về Lòng Sùng Kính Kinh Mân Côi
/ 1876 / Huấn Quyền
CÔNG HIỆU CỦA KINH MÂN CÔI TRONG LỊCH SỬ Thông điệp “Supremi Apostolatus Officio” của Đức Giáo Hoàng Leo XIII về lòng sùng kính Kinh Mân Côi   Gửi các Thượng phụ, Tổng giám mục, Giám mục trong Ân sủng và Hiệp thông với Toà Thánh. Quý hiền ...
Thông Điệp Diuturni Temporis Của Đức Giáo Hoàng Leo XIII Về Kinh Mân Côi
Thông Điệp Diuturni Temporis Của Đức Giáo Hoàng Leo XIII Về  Kinh Mân Côi
/ 1152 / Huấn Quyền
Thông Điệp Diuturni Temporis Của Đức Giáo Hoàng Leo XIII Về  Kinh Mân Côi Gửi tới quý hiền huynh đáng kính, Thượng phụ, Hồng y, Tổng giám mục, Giám mục và các vị thường quyền sở tại khác có mối hoà bình và hiệp thông với Toà Thánh. Kính chúc ...
Tông Huấn "Tháng Mười" (Recurrens Mensis October)
Tông Huấn
/ 3446 / Huấn Quyền
Tông huấn “Recurrens Mensis Obtober” được ban hành để kỷ niệm 400 năm công bố tông sắc “Consueverunt Romani”, một tông thư của Đức giáo hoàng Piô V. Trong tông thư này, Đức giáo hoàng Piô V đã giải thích và ấn định hình thức truyền thống của Kinh ...
Tông Thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria
Tông Thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria
/ 3726 / Huấn Quyền
TÔNG THƯ KINH MÂN CÔI ĐỨC TRINH NỮ MARIA CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II GỬI CÁC GIÁM MỤC, CÁC GIÁO SĨ VÀ CÁC TÍN HỮU VỀ KINH MÂN CÔI RẤT THÁNH   DẪN NHẬP 1. Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria, nhờ Thánh Thần ...
Thông Điệp "Vi È Ben Noto" Của Đức Giáo Hoàng Leo XIII Về Kinh Mân Côi Và Đời Sống Công Cộng
Thông Điệp
/ 1494 / Huấn Quyền
Trong tương lai, chúng tôi sẽ cho chuyển ngữ sang tiếng Việt, để quý vị có thể hiểu được tầm quan trọng của Kinh Mân Côi đối với đời sống chung. Thông điệp đã được ban hành cách đây hơn 100 năm, nhưng giá trị của nó thì vẫn mới mẻ. Tại sao? Bởi vì, ...
Tông Huấn Marialis CulTus Của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
Tông Huấn Marialis CulTus Của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
/ 6431 / Huấn Quyền
Công bố Tông huấn và giới thiệu Tông huấn Ngày 22.03.1974, ÐTC Phaolô VI cho công bố Tông Huấn "Marialis Cultus" (về việc tôn kính Ðức Maria trong Giáo Hội). Văn kiện này đã gây ngạc nhiên nhiều người. Lý do ban hành Tông Huấn: Ngày 20.04.1970, tại ...
Thông Điệp Về Kinh Mân Côi: Lời Cầu Nguyện Cho Hội Thánh, Việc Truyền Giáo, Những Vấn Đề Quốc Tế Và Xã Hội
Thông Điệp Về Kinh Mân Côi: Lời Cầu Nguyện Cho Hội Thánh, Việc Truyền Giáo, Những Vấn Đề Quốc Tế Và Xã Hội
/ 3554 / Huấn Quyền
  GRATA RECORDATIO Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII Về Kinh Mân Côi: Lời Cầu nguyện cho Hội Thánh, Sứ Vụ Truyền Giáo, Những Vấn Đề Quốc Tế Và Xã Hội. Ngày 26 tháng 9 năm 1959 Gửi Anh Em khả kính: Thượng phụ, Hồng y, Tổng ...
Thông Điệp Augustissimae Virginis Mariae Về Hội Mân Côi
Thông Điệp Augustissimae Virginis Mariae Về Hội Mân Côi
/ 2860 / Huấn Quyền
AUGUSTISSIMAE VIRGINIS MARIAE Thông điệp của Giáo hoàng Leo XIII VỀ HIỆP HỘI RẤT THÁNH MÂN CÔI   Gửi anh em đáng kính: Thượng phụ, Hồng y, Tổng giám mục, Giám mục, và Bản quyền sở tại có mối hoà bình và hiệp thông với Toà Thánh.   Thưa anh ...