27/09/2015
6294
Công bố Tông huấn và giới thiệu Tông huấn

Ngày 22.03.1974, ÐTC Phaolô VI cho công bố Tông Huấn "Marialis Cultus" (về việc tôn kính Ðức Maria trong Giáo Hội). Văn kiện này đã gây ngạc nhiên nhiều người. Lý do ban hành Tông Huấn: Ngày 20.04.1970, tại Ðền Thánh Ðức Mẹ ở Bonaris, đảo Sardegna (thuộc nước Ý) ÐTC can đảm tố cáo cơn khủng hoảng về lòng sùng kính Ðức Maria, gây nên bởi những giải thích sai lầm về Công Ðồng Vatican II và bởi việc trần tục hóa tư tưởng của rất nhiều tín hữu Kitô.
 
Trong dịp này, đi ngược dòng tư tưởng, ÐTC Phaolô VI tuyên bố: "Nếu chúng ta muốn là tín hữu Kitô đích thực, chúng ta phải là những người của Ðức Maria, nghĩa là phải công nhận mối quan hệ thiết yếu, sống còn, do Chúa Quan Phòng an bài... nối kết Ðức Maria với Chúa Giêsu và mối quan hệ này mở đường cho chúng ta đi đến với Chúa Giêsu".
 
Nội dung nòng cốt của Tông Huấn Marialis Cultus nằm trong những lời tuyên bố trên của ÐTC. Tông huấn được loan báo ngày 2.02.1974 (Lễ Ðức Mẹ Dâng Chúa vào Ðền Thánh) và được ban hành ngày 22.03.1974 sau đó. Thực ra, trong Tông Huấn, Ðức Phaolo VI gợi lại bốn chú ý để khám phá ra ý nghĩa, vẻ xinh đẹp và tính cách vững chắc của lòng sùng kính đối với Ðức Maria. Bốn chú ý này là: Chú ý Kinh Thánh, nền tảng cho việc sùng kính nghiêm chỉnh - chú ý phụng vụ, nghĩa là lời cầu nguyện chính thức của Giáo Hội - chú ý đại kết, nghĩa là sự lo lắng nói lên giáo lý truyền thống và bất di dịch, bằng việc quan tâm đến sự nhậy cảm của các giáo hội Kitô khác và sau cùng, chú ý về nhân loại học; sự chú ý này làm cho chúng ta đặt đúng chỗ hình ảnh của Ðức Maria trong tình hình văn hóa ngày nay.
 
Nói tóm lại: Sứ Ðiệp của Marialis Cultus là lời mời gọi sau đây: Chúng ta hãy yêu mến Ðức Maria, hãy yêu mến Người qua con đường Thánh Kinh và Ðức Maria không bao giờ sẽ là một cản trở trên con đường tiến về Chúa Giêsu, Ðức Maria sẽ là một cánh tay người mẹ dịu hiền dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu. Sứ điệp này của Marialis Cultus cũng là sứ điệp của tất cả giáo huấn của Ðức Gioan Phaolô II. Ðức Phaolô VI và Gioan Phaolô II thực sự đã đem chúng ta trở lại trong cánh tay của Mẹ Maria, bằng việc giáo dục chúng ta biết lắng nghe với nhiều chú ý giáo lý của Tin Mừng.

******************


 
Tông Huấn MARIALIS CULTUS của Đức Thánh Cha Phaolô VI

114.864864865135.135135135250