30/09/2015
1835
Tông huấn “Recurrens Mensis Obtober” được ban hành để kỷ niệm 400 năm công bố tông sắc “Consueverunt Romani”, một tông thư của Đức giáo hoàng Piô V. Trong tông thư này, Đức giáo hoàng Piô V đã giải thích và ấn định hình thức truyền thống của Kinh Mân Côi.
 
Mục tiêu chính của tông huấn “Recurrens Mensis Obtober” là để làm mới và khuyến khích lòng sùng kính Kinh Mân Côi. Ba phần thảo luận về sự chuyển cầu của Mẹ Maria như là một cách để trở về với Chúa. Phần thứ nhất mời gọi tất cả mọi người trở nên người xây dựng hòa bình. Phần thứ hai được dành cho các nghĩa vụ của mọi Kitô hữu là phải cầu nguyện. Và phần thứ ba liệt kê những ý cầu nguyện.
 
Xét tự bản chất, tông huấn này mang tính cách mục vụ và đạo đức, do đó tông huấn không sử dụng những khái niệm mang tính tín lý. Điều được đề cập trong bản nghiên cứu này là giải thích sự liên tục trong tư tưởng của Đức giáo hoàng Phaolô VI về sự chuyển cầu của Đức Maria và lòng sùng kính Đức Mẹ, đặc biệtt là Kinh Mân Côi.
 
Tất cả mọi ân sủng đều được trao ban qua Chúa Kitô (Rm 8,32). Đồng thời, "làm thế nào chúng ta có thể làm gì khác hơn là phụ thuộc đầy yêu thương vào sự chuyển cầu không thể so sánh được của Đức Maria, Mẹ của Chúa, vì từ nơi Mẹ, Tin Mừng cho chúng ta biết rằng Mẹ được ân nghĩa cùng Thiên Chúa?” (xc. Lc 1,30). Số 5 của tông huấn đề cập: Sự can thiệp của Đức Maria được giải thích trong khung cảnh của tiệc cưới tại Cana theo sách Tin Mừng Gioan (Ga 2,5). Số 62 của hiến chế “Lumen Gentium” dạy rằng: “Đức Maria tiếp tục can thiệp cùng Chúa Con cho lợi ích của con cái mình đang còn ở trần gian” (RMO 8). Theo cách nói của Đức giáo hoàng Gioan XXIII, Kinh Mân Côi là “lời cầu nguyện mang tính công cộng và hoàn vũ rất tuyệt vời để cầu nguyện cho những nhu cầu thông thương và bất thường của Giáo Hội, của các dân tộc và của toàn thế thế giới”, bởi vì Kinh Mân Côi là là ‘Tin Mừng thu nhỏ’, xét đúng là như thế, và ‘từ nay về sau, là một phương cách sùng kính của Giáo Hội’ (RMO 15).
********
 
 
Lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hoà bình
 
Tông Huấn “Recurrens Mensis Obtober” của Đức giáo hoàng Phaolô VI gửi cho các Giám mục, Giáo sĩ và Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo Hội Công Giáo: KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG KINH MÂN CÔI TRONG SUỐT THÁNG MƯỜI ĐỂ CẦU XIN ĐỨC TRINH NỮ MARIA PHÙ TRỢ TRONG VIỆC GIAO HOÀ TÂM TRÍ VÀ CON TIM, ĐỂ NỀN HOÀ BÌNH THỰC SỰ CÓ THỂ CHIẾU SOI XUỐNG TRÊN THẾ GIỚI.
 
Tháng Mười lại đến cho Ta một cơ hội mời gọi toàn thể Dân Kitô giáo một lần nữa thực hành hình thức cầu nguyện rất quen thuộc với nền đạo đức Công giáo, và lời kinh này không hề mất đi tầm quan trọng của nó trong những hoàn cảnh khó khăn của thời đại hiện nay. Ta đang nói về Kinh Mân của Đức Trinh Nữ Maria.
 
Hiểu lầm phổ biến
 
Ý tưởng mà Ta muốn đề nghị trong năm nay cho tất cả con cái trong Giáo Hội, bởi vì đối với Ta có vẻ như
114.864864865135.135135135250