16/08/2015
2767
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Mừng
 

Mầu nhiệm thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 


Năm Sự Mừng - Ngắm Tắt

114.864864865135.135135135250