17/08/2015
2835
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Mừng
 

Mầu nhiệm thứ hai: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. 


Năm Sự Mừng - Ngắm Tắt

114.864864865135.135135135250