14/08/2015
3535
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Thương
 

Mầu nhiệm thứ bốn: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.


Năm Sự Thương - Ngắm Tắt

114.864864865135.135135135250