15/08/2015
4923
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Thương
 

Mầu nhiệm thứ năm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.


Năm Sự Thương - Ngắm Tắt

114.864864865135.135135135250