Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 04.12.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 04.12.2021 / 13 / Suy Niệm
NGÀY 04.12.2021, THỨ BẢY – NĂM SỰ VUI Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho phẩm giá con người được tôn trọng, + Cầu cho các dân tộc được phát triển, + Cầu cho việc loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, + Cầu cho quê ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 03.12.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 03.12.2021
/ 300 / Suy Niệm
NGÀY 03.12.2021, THỨ SÁU – NĂM SỰ THƯƠNG Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho phẩm giá con người được tôn trọng, + Cầu cho các dân tộc được phát triển, + Cầu cho việc loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, + Cầu cho ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 02.12.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 02.12.2021
/ 373 / Suy Niệm
NGÀY 02.12.2021, THỨ NĂM – NĂM SỰ SÁNG Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho phẩm giá con người được tôn trọng, + Cầu cho các dân tộc được phát triển, + Cầu cho việc loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, + Cầu cho quê ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 01.12.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 01.12.2021
/ 364 / Suy Niệm
NGÀY 01.12.2021, THỨ TƯ - NĂM SỰ MỪNG Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho phẩm giá con người được tôn trọng, + Cầu cho các dân tộc được phát triển, + Cầu cho việc loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, + Cầu cho quê ...
Ngày 30 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
Ngày 30 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
/ 1213 / Suy Niệm
1. Làm dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Hát:Từ Chốn Luyện Hình (hoặc chọn một bài khác quen thuộc phù hợp)   1. Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái. ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 30.11.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 30.11.2021
/ 322 / Suy Niệm
THÁNG 11 - THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN Thứ Ba, ngày 30.11.2021   ...
Ngày 29 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
Ngày 29 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
/ 717 / Suy Niệm
1. Làm dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Hát:Từ Chốn Luyện Hình (hoặc chọn một bài khác quen thuộc phù hợp)   1. Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái. ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 29.11.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 29.11.2021
/ 355 / Suy Niệm
THÁNG 11 - THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN Thứ Hai, ngày 29.11.2021   ...
Ngày 28 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
Ngày 28 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
/ 583 / Suy Niệm
1. Làm dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Hát:Từ Chốn Luyện Hình (hoặc chọn một bài khác quen thuộc phù hợp)   1. Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái. ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 28.11.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 28.11.2021
/ 318 / Suy Niệm
THÁNG 11 - THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN Chúa Nhật, ngày 28.11.2021   ...
Ngày 27 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
Ngày 27 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
/ 627 / Suy Niệm
1. Làm dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Hát:Từ Chốn Luyện Hình (hoặc chọn một bài khác quen thuộc phù hợp)   1. Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái. ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 27.11.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 27.11.2021
/ 942 / Suy Niệm
THÁNG 11 - THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN Thứ Bảy, ngày 27.11.2021   ...
Nội San Mân Côi - Bốn Mùa Hồng Ân - Số Tháng 12.2021
Nội San Mân Côi - Bốn Mùa Hồng Ân - Số Tháng 12.2021 <Bản Mới>
/ 298 / Nội San
NỘI SAN (Bản Mới), để tải về sử dụng: BẢN WORD tại đây, BẢN PDF tại đây. Kính thưa quý độc giả, Nội san CỨ LÀM THEO đã trải qua thời gian gần 10 năm, được phổ biến trên các trang mạng truyền thông đại chúng dưới nhiều hình thức... và cũng được ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 26.11.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 26.11.2021
/ 499 / Suy Niệm
THÁNG 11 - THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN Thứ Sáu, ngày 26.11.2021   ...
Ngày 26 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
Ngày 26 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
/ 613 / Suy Niệm
1. Làm dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Hát:Từ Chốn Luyện Hình (hoặc chọn một bài khác quen thuộc phù hợp)   1. Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái. ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 25.11.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 25.11.2021
/ 461 / Suy Niệm
THÁNG 11 - THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN Thứ Năm, ngày 25.11.2021   ...
Ngày 25 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
Ngày 25 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
/ 516 / Suy Niệm
1. Làm dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Hát:Từ Chốn Luyện Hình (hoặc chọn một bài khác quen thuộc phù hợp)   1. Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái. ...
Ngày 24 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
Ngày 24 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
/ 540 / Suy Niệm
1. Làm dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Hát:Từ Chốn Luyện Hình (hoặc chọn một bài khác quen thuộc phù hợp)   1. Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái. ...