Nội San Kinh Mân Côi - Số Tháng 09 Năm 2018
Nội San Kinh Mân Côi - Số Tháng 09 Năm 2018 / 10019 / Nội San
Tải về máy: bản WORD, bản PDF. Nội San đã được biên tập để in với khổ A6.    ...
Ca Tụng Mẹ Qua Lời Kinh Kính Mừng
Ca Tụng Mẹ Qua Lời Kinh Kính Mừng
/ 76 / Suy Niệm
CA TỤNG MẸ MARIA QUA LỜI KINH KÍNH MỪNG   AVE MARIA   Chúng ta đã nhiều lần đọc kinh Kính Mừng để ca tụng Mẹ Maria. Ðây là lời kinh đầy ý nghĩa kinh thánh. Phần thứ nhất của lời kinh, là lời chúc tụng Mẹ Maria, được lấy từ lời chào của Sứ ...
Ngày Thứ Chín - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
Ngày Thứ Chín - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
/ 1667 / Suy Niệm
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG (Cầu nguyện đặc biệt cho TỔ QUỐC và GIÁO HỘI VIỆT NAM) ngày thứ chín   Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đọc (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng Danh; có thể lần hạt Mân ...
Ngày Thứ Tám - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
Ngày Thứ Tám - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
/ 1640 / Suy Niệm
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG (Cầu nguyện đặc biệt cho TỔ QUỐC và GIÁO HỘI VIỆT NAM) ngày thứ tám   Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đọc (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng Danh; có thể lần hạt Mân ...
Ngày Thứ Bảy - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
Ngày Thứ Bảy - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
/ 1650 / Suy Niệm
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG (Cầu nguyện đặc biệt cho TỔ QUỐC và GIÁO HỘI VIỆT NAM) ngày thứ bảy   Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đọc (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng Danh; có thể lần hạt Mân ...
Ngày Thứ Sáu - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
Ngày Thứ Sáu - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
/ 1698 / Suy Niệm
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG (Cầu nguyện đặc biệt cho TỔ QUỐC và GIÁO HỘI VIỆT NAM) ngày thứ sáu   Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đọc (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng Danh; có thể lần hạt Mân ...
Ngày Thứ Năm - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
Ngày Thứ Năm - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
/ 1645 / Suy Niệm
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG (Cầu nguyện đặc biệt cho TỔ QUỐC và GIÁO HỘI VIỆT NAM) ngày thứ Năm   Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đọc (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng Danh; có thể lần hạt Mân ...
Ngày Thứ Tư - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
Ngày Thứ Tư - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
/ 1647 / Suy Niệm
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG (Cầu nguyện đặc biệt cho TỔ QUỐC và GIÁO HỘI VIỆT NAM) ngày thứ TƯ   Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đọc (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng Danh; có thể lần hạt Mân ...
Ngày Thứ Ba - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
Ngày Thứ Ba - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
/ 1652 / Suy Niệm
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG (Cầu nguyện đặc biệt cho TỔ QUỐC và GIÁO HỘI VIỆT NAM) ngày thứ BA   Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đọc (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng Danh; có thể lần hạt Mân ...
Ngày Thứ Hai - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
Ngày Thứ Hai - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
/ 1635 / Suy Niệm
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG (Cầu nguyện đặc biệt cho TỔ QUỐC và GIÁO HỘI VIỆT NAM) ngày thứ HAI   Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đọc (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng Danh; có thể lần hạt Mân ...
Ngày Thứ Nhất - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
Ngày Thứ Nhất - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
/ 1668 / Suy Niệm
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG (Cầu nguyện đặc biệt cho TỔ QUỐC và GIÁO HỘI VIỆT NAM) ngày thứ NHẤT   Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đọc (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng Danh; có thể lần hạt Mân ...
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 08
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 08
/ 4314 / Ý Nghĩa
  LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI - SỐ THÁNG 08 Tuyển tập những lời hay ý đẹp của các nhân vật nổi tiếng và có thế giá trong Hội Thánh về Kinh Mân Côi. Mỗi tháng 1 số, và mỗi ngày 1 câu hoặc một đoạn. Hãy đọc để biết được ý nghĩa, sức ...
Nội San Kinh Mân Côi - Số Tháng 08 Năm 2018
Nội San Kinh Mân Côi - Số Tháng 08 Năm 2018
/ 8253 / Nội San
Tải về máy: bản WORD, bản PDF. Nội San đã được biên tập để in với khổ A6.  ...
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 07
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 07
/ 4800 / Ý Nghĩa
  LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI - SỐ THÁNG 07 Tuyển tập những lời hay ý đẹp của các nhân vật nổi tiếng và có thế giá trong Hội Thánh về Kinh Mân Côi. Mỗi tháng 1 số, và mỗi ngày 1 câu hoặc một đoạn. Hãy đọc để biết được ý nghĩa, sức ...
Nội San Kinh Mân Côi - Số Tháng 07 Năm 2018
Nội San Kinh Mân Côi - Số Tháng 07 Năm 2018
/ 8276 / Nội San
Tải về máy: bản WORD, bản PDF. Nội San đã được biên tập để in với khổ A6.  ...
Tông Thư "Diuturni Temporis" Của Đức Giáo Hoàng Leo XIII Về Kinh Mân Côi
Tông Thư
/ 201 / Huấn Quyền
DIUTURNI TEMPORIS Tông thư của Đức giáo hoàng Leo XIII về Kinh Mân Côi   Gửi anh em đáng kính: Thượng phụ, Tổng giám mục, Giám mục và Bản quyền Địa phương có mối hoà bình và hiệp thông với Toà Thánh.   Chúc anh em đáng kính sức khoẻ ...
Tôn Sùng Trái Tim Chúa Giêsu
Tôn Sùng Trái Tim Chúa Giêsu
/ 318 / Suy Niệm
Giáo Hội muốn dùng cả tháng sáu này để giáo hữu tôn sùng trái tim Chúa Giêsu trong lòng và bằng những việc thờ phượng bên ngoài để tỏ lòng tôn sùng và phạt tạ Thánh Tâm Chúa vì những sự vô ơn tệ bạc loài người đã làm cho Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau ...
Sách Tháng Sáu Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Sách Tháng Sáu Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
/ 3308 / Tác Phẩm
Sách THÁNG SÁU KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU được biên tập để dùng cho THÁNG SÁU - THÁNG THÁNH TÂM. Quý vị có thể tải về để in (khổ A5) hoặc đọc: nhấp vào đây để tải bản WORD hoặc bản nhấp vào đây để tải bản ...