Nội San Kinh Mân Côi - Số Tháng 04 Năm 2017
Nội San Kinh Mân Côi - Số Tháng 04 Năm 2017 / 7845 / Nội San
Tải về máy: bản WORD, bản PDF. Nội San đã được biên tập để in với khổ A6.    ...
Giới Thiệu Tác Phẩm: "Fatima: Chân Trời Cứu Độ"
Giới Thiệu Tác Phẩm:
/ 176 / Tác Phẩm
Nhân dịp mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917-2017), chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một tác phẩm: "Fatima - Chân Trời Cứu Độ". Đây là một tác phẩm được một tác giả rất am hiểu về biến cố Fatima biên soạn là Đa Minh Cao Tấn Tĩnh. Tác giả ...
Nội San Kinh Mân Côi - Số Tháng 03 Năm 2017
Nội San Kinh Mân Côi - Số Tháng 03 Năm 2017
/ 7795 / Nội San
Tải về máy: bản WORD, bản PDF. Nội San đã được biên tập để in với khổ A6.    ...
Nội San Kinh Mân Côi - Số Tháng 02 Năm 2017
Nội San Kinh Mân Côi - Số Tháng 02 Năm 2017
/ 7158 / Nội San
Tải về máy: bản WORD, bản PDF. Nội San đã được biên tập để in với khổ A6.    ...
Nội San Kinh Mân Côi - Số Tháng 01 Năm 2017
Nội San Kinh Mân Côi - Số Tháng 01 Năm 2017
/ 6720 / Nội San
Tải về máy: bản WORD, bản PDF. Nội San đã được biên tập để in với khổ A6.  ...
Nội San Kinh Mân Côi - Số Tháng 12 Năm 2016
Nội San Kinh Mân Côi - Số Tháng 12 Năm 2016
/ 6321 / Nội San
Tải về máy: bản WORD, bản PDF. Nội San đã được biên tập để in với khổ A6.  ...
Ơn Toàn Xá Tháng Các Linh Hồn
Ơn Toàn Xá Tháng Các Linh Hồn
/ 515 / Suy Niệm
Ơn Toàn Xá người Tín Hữu có thể lãnh để nhường lại cho các linh hồn trong Luyện Ngục. 1)  Từ ngày 1 đến hết ngày 8 tháng 11, bất cứ ngày nào trong các ngày ấy, Tín Hữu viếng Nghĩa Trang và cầu nguyện cho người chết, thì được hưởng Một Ơn Toàn ...
Tuần Bảy Ngày Cầu Cho Các Linh Hồn
Tuần Bảy Ngày Cầu Cho Các Linh Hồn
/ 1547 / Suy Niệm
Kinh Tuần Bảy Ngày Cầu Cho Các Linh Hồn Dưới Luyện Ngục   Lời Chỉ Dẫn   Ai trong chúng ta cũng có những người thân đã ra đi trước chúng ta. Theo giáo lý công giáo, ít có người được lên Thiên Đàng ngay sau khi Chúa gọi về, vì đời sống ...
Tháng Mân Côi - Ngày 31
Tháng Mân Côi - Ngày 31
/ 952 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 31 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc ...
Tháng Mân Côi - Ngày 30
Tháng Mân Côi - Ngày 30
/ 909 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 30 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 29
Tháng Mân Côi - Ngày 29
/ 904 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 29 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 28
Tháng Mân Côi - Ngày 28
/ 862 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 28 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 27
Tháng Mân Côi - Ngày 27
/ 774 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA ***   Ngày 27 Tháng 10   i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. ...
Tháng Mân Côi - Ngày 26
Tháng Mân Côi - Ngày 26
/ 908 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 26 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 25
Tháng Mân Côi - Ngày 25
/ 890 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 25 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 24
Tháng Mân Côi - Ngày 24
/ 871 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 24 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 23
Tháng Mân Côi - Ngày 23
/ 762 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 23 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 22
Tháng Mân Côi - Ngày 22
/ 886 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 22 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...