28/08/2015
26488
KINH NGUYỆN BUỔI SÁNG

SÁNG THỨ BẢY

Kính Nhớ Mẹ Maria
Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Ý cầu nguyện:
Cầu cho những người làm mẹ, cô dâu, chị em... những người đang mang nặng đẻ đau, những người đang hiếm muộn, thanh thiếu nữ...
 
1. LÀM DẤU THÁNH GIÁ

Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.

X: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con

Đ: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. 

X: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Đ: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

(Cúi đầu) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

(Ngẩng lên) Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Ha-lê-lui-a.

(Mùa Chay: không đọc "Ha-lê-lui-a").

2. KINH SẤP MÌNH

Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện.

X: Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra,

Đ: Thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.

Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh Giá/ xin chữa + chúng con/ cho khỏi + kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

3. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức
114.864864865135.135135135250