01/09/2015
29293
KINH NGUYỆN BUỔI SÁNG
 
SÁNG THỨ NĂM
 
Kính Chức Linh Mục Chúa Giêsu và Bí Tích Thánh Thể
 
Ý cầu nguyện:
Cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ
Cho ơn gọi dâng hiến...
 
 
1. LÀM DẤU THÁNH GIÁ

Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.
 
X: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con
Đ: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. 
X: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Đ: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
 
(Cúi đầu) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.
 
(Ngẩng lên) Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Ha-lê-lui-a.
(Mùa Chay: không đọc "Ha-lê-lui-a").
 
2. KINH SẤP MÌNH
 
Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện.
 
X: Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra,
Đ: Thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.
 
Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh Giá/ xin chữa + chúng con/ cho khỏi + kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
3. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN
 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
4. KINH SÁNG SOI
 
Cúi xin Chúa sáng soi/ cho chúng con được biết việc phải làm/ cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con/ từ khởi sự cho đến hoàn thành/ đều nh
114.864864865135.135135135250