Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Chúa Nhật
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Chúa Nhật / 465742 / Kinh Tối
Tối CHÚA NHẬT - Kinh Nguyện Hàng Ngày   Kính Mừng Đức Kitô Phục Sinh   1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (đọc kinh hoặc hát) Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh ...
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Bảy
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Bảy
/ 144425 / Kinh Tối
TỐI THỨ BẢY - KINH NGUYỆN HÀNG NGÀY   Kính Nhớ Đức Mẹ Maria   1. Làm Dấu Thánh Giá  Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   2. Đọc Kinh Truyền Tin hoặc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Kinh ...
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Sáu
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Sáu
/ 157661 / Kinh Tối
Tối Thứ sáu - Kinh Nguyện Hàng Ngày   Kính Nhớ Chúa Giêsu Chịu Khổ Nạn   1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (đọc kinh hoặc hát) Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh ...
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Năm
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Năm
/ 162682 / Kinh Tối
Tối Thứ NĂM - Kinh Nguyện Hàng Ngày   Kính Chức Linh Mục Chúa Giêsu và Bí Tích Thánh Thể   1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (đọc kinh hoặc hát) Đọc: ...
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Tư
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Tư
/ 166726 / Kinh Tối
Tối Thứ Tư- Kinh Nguyện Hàng Ngày   Kính Thánh Cả Giuse   1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (đọc kinh hoặc hát) Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ...
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Ba
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Ba
/ 160228 / Kinh Tối
Tối Thứ BA - Kinh Nguyện Hàng Ngày   Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam   1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (đọc kinh hoặc hát) Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh ...
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Hai
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Hai
/ 190445 / Kinh Tối
Tối Thứ Hai - KINH NGUYỆN HÀNG NGÀY   Kính Đức Chúa Thánh Thần Cầu Nguyện Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời   1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (đọc kinh ...