30/08/2015
447472
Tối CHÚA NHẬT - Kinh Nguyện Hàng Ngày
 
Kính Mừng Đức Kitô Phục Sinh
 
1. Làm Dấu Thánh Giá
Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (đọc kinh hoặc hát)
Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
A. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
ÐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp, ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
B. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3. Kinh Xét Mình
Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.
 
4. Kinh Dâng Mình Buổi Tối
Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa./ Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa./ Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả linh hồn và xác con trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.
 
Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhận lời con. Amen.
 
5. Kinh Ăn Năn Tội
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
 
6. Kinh Tin
Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
7. Kinh Cậy
Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
8. Kinh Kính Mến
Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
9. Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
10. Tung Hô Lời Chúa
(Mùa Chay không hát Allêluia, có thể hát Bài “Lắng Nghe Lời Chúa” để thay thế).
Allêluia ! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia ! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia ! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn. Allêluia.
 
11. Lời Chúa (Tin Mừng theo ngày): Suy niệm và cầu nguyện (tuỳ ý mỗi người)
 
12. Lần Hạt Mân Côi: Mùa Mừng
Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho đươc sống lại thật về phần linh hồn.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ nhất Mùa Mừng này, để tôn vinh Chúa Phục Sinh, toàn thắng tội lỗi và sự chết. Xin Chúa vì Mầu nhiệm Chúa Phục Sinh, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ và sống động.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
 Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa Phục Sinh, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con sống một đức tin mạnh mẽ và sống động.
 
Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ hai Mùa Mừng này, để kính nhớ việc Chúa lên trời vinh hiển. Xin Chúa vì Mầu nhiệm Chúa Phục Sinh, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con hằng nhớ đến quê trời, và mong đợi ngày về với Chúa và Đức Mẹ
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa lên trời, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con biết yêu mến những sự trên trời.
 
Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ ba Mùa Mừng này, để kính nhớ việc Chúa Thánh Thần hiện xuống trên Mẹ Maria và các Thánh Tông Đồ. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con ơn khôn ngoan đích thực, để chúng con biết sống theo chân lý của Chúa.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Xin ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa Thánh Thần hiện xuống, đổ xuống tràn đầy linh hồn chúng con, để chúng con có được đức mến nồng nàn, và đức khôn ngoan đích thực.
 
Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên Trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ bốn Mùa Mừng này, để tôn vinh đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, và đặc ân Hồn Xác Lên Trời của Mẹ Thánh Chúa. Xin Chúa vì Mầu nhiệm cao cả này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con sống thánh thiện, để được ơn chết lành.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Mẹ Chúa được rước cả hồn và xác lên trời, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con luôn hết lòng sùng kính Đức Mẹ, để được Mẹ đón về Trời với Mẹ.
 
Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ năm Mùa Mừng này, để tôn vinh việc Mẹ Chúa được Chúa tôn vinh làm Nữ Vương Thiên Đàng. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con ơn bền vững cho đến chết, để được lên trời hưởng phần phúc Chúa đã dành cho chúng con. Chúng con cũng xin ơn này cho tất cả những người công chính, những ân nhân và thân thuộc của chúng con.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Lạy Chúa Giêsu Chí ái, chúng con nài xin Chúa vì 15 Mầu nhiệm Mân Côi, những Mầu nhiệm của Cuộc đời, Cuộc khổ nạn, và cái chết đau thương của Chúa, vì vinh quang của Chúa, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho các người tội lỗi ơn hối cải. Xin giúp các người đang hấp hối được ơn chết lành. Xin giải thoát các linh hồn nơi Luyện ngục mau được lên Thiên Đàng. Xin ban cho chúng con biết sống thánh thiện để được ơn chết lành. Amen.
 
13. Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi ! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay ! nhân thay ! dịu thay ! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
14. Kinh Cầu Xin Cho Được Chết Lành
Lạy Chúa, con đến sấp mình trước mặt Chúa, uy nghi đáng tôn thờ./ Xin Chúa ban cho con ơn trọng sau hết là ơn được chết lành./ Dù con đã mắc tội lỗi xấu xa thế nào, thì xin Chúa cũng ban cho con được kết thúc đời con một cách tốt lành, là được chết đang lúc có ơn nghĩa cùng Chúa. Xin Chúa cho con được chết như các Thánh Tổ Tông, không chút luyến tiếc thung lũng đầy nước mắt này, để lên quê thật là nước Thiên Đàng. Xin Chúa cho con được chết trong tay Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria/ như Thánh Giuse thưở xưa, xin cho miệng lưỡi con hằng kêu hai tên cực trọng ấy luôn, hy vọng được hạnh phúc muôn đời. Xin Chúa cho con được chết như Chúa Giêsu đã chết trên Thánh Giá./ Xin cho con được chê ghét mọi tội lỗi, và vui lòng chịu mọi đau khổ. Xin Chúa cho con được chết như Đức Nữ Đồng Trinh Maria, đã chết vì lòng kính mến khao khát nồng nàn, được kết hợp với Chúa. Xin Chúa cho con và cả gia đình con, được chết lành như Thánh Cả Giuse. Xin Chúa cho Thiên Thần bản mạnh gìn giữ linh hồn con, cho Đức Thánh Mi-ca-e, và cho Thánh Quan thầy, đừng bỏ con trong giờ chết.
 
Lạy Chúa Giêsu, Lạy Đức Mẹ Maria, xin cho các linh hồn nơi luyện ngục được lên Thiên Đàng, hưởng phúc thanh nhàn đời đời. Amen.
 
15. Lời Nguyện Cứu Giúp Luyện Ngục
Kinh 1:
Lạy Cha hằng hữu - con xin dâng lên Cha Máu Cực Thánh của Người Con Chí Thánh Cha / là Đức Giêsu / hiệp cùng với các Thánh Lễ được cử hành trên khắp cả thế giới ngày hôm nay / để cầu:
  • cho tất cả các Linh Hồn nơi Luyện Ngục 
  • cho những người phạm tội ở khắp mọi nơi,
  • cho những người phạm tội trong khắp cả Giáo Hội Hoàn Vũ,
  • cho những người trong mái ấm, và trong chính gia đình của con. Amen.
Kinh 2:
Lạy Chúa Cha, Chúa dạy chúng con hãy tôn kính cha mẹ chúng con / Xin Chúa thương xót linh hồn của cha con (và mẹ con) / Xin tha thứ tội lỗi của cha con (và mẹ con) / và xin cho phép con lại được nhìn thấy cha con (và mẹ con) trong niềm vui ánh sáng vĩnh cửu / Nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
 
Kinh 3:
Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa lo buồn đổ mồ hôi máu trong vườn  Giêt-si-ma-ni, vì Chúa chịu đánh đòn, chịu đội mão gai, chịu vác Thánh giá lên đồi Can-vê, chịu chết trên cây Thánh giá./ Xin Chúa thương xót các Linh hồn nơi Luyện Ngục, đặc biệt là các Linh hồn bị bỏ rơi trong quên lãng / xin Chúa giải thoát họ khỏi cơn đau đớn cay đắng./ Xin Chúa gọi họ đến bên Chúa, và ôm ấp họ trong vòng tay Chúa trên Thiên Đàng. Amen.
 
(Đọc: 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
Lạy Chúa, xin cho họ được nghỉ ngơi đời đời. Amen.
 
16. Lời Nguyện Tối Thứ Hai
Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn dâng lời khẩn nguyện / hôm nay chúng con đã mừng mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh / xin cho chúng con thoát mọi điều tai ác / được Chúa cho nghỉ ngơi bình an, và thức dậy hân hoan ca tụng Chúa./ Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
 
17. Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con, ngày hôm nay, được mọi sự lành; lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.
 
18. Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
19. Các Câu Lạy
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu,
- Thương xót chúng con.
Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria,
- Cầu cho chúng con.
Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
- Cầu cho chúng con.
● Đức Mẹ La Vang.
● Đức Mẹ Mân Côi.
● Nữ Vương ban sự bình an.
● Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
 
20. Làm Dấu Thánh Giá (kết thúc)
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
114.864864865135.135135135250