27/08/2015
157724
Tối Thứ NĂM - Kinh Nguyện Hàng Ngày
 
Kính Chức Linh Mục Chúa Giêsu và Bí Tích Thánh Thể
 
1. Làm Dấu Thánh Giá
Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (đọc kinh hoặc hát)
Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
A. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
ÐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp, ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
B. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3. Kinh Xét Mình
Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.
 
4. Kinh Dâng Mình Buổi Tối
Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa./ Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa./ Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả linh hồn và xác con trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.
 
Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhận lời con. Amen.
 
5. Kinh Ăn Năn Tội
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự ; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
 
6. Kinh Tin
Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
7. Kinh Cậy
Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
8. Kinh Kính Mến
Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
9. Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác ; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại ; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng ; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
10. Tung Hô Lời Chúa
(Mùa Chay không hát Allêluia, có thể hát Bài “Lắng Nghe Lời Chúa” để thay thế).
Allêluia ! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia ! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia ! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn. Allêluia.
 
11. Lời Chúa (Tin Mừng theo ngày): Suy niệm và cầu nguyện (tuỳ ý mỗi người)
 
12. Lần Hạt Mân Côi: Mùa Sáng
Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Gio-đan.
- Khi Đức Chúa Giêsu chịu Phép Rửa xong, có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”. (Mt 3, 16-17).
Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là Con Thiên Chúa.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới tại Cana.
 - “Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự”. (Ga 2, 1-2).
Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.
- Đức Chúa Giêsu nói:“Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. (Mc 1, 15)
Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót, và siêng năng lãnh nhận Bí tích Giao hòa.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.
 - Từ đám mây có tiếng phán rằng:“Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người”. (Lc 9, 35)
Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể.
 - “Trước Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”. (Ga 13, 1)
Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
13. Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà ; Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi ! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay ! nhân thay ! dịu thay ! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
14. Kinh Cầu Cho Các Linh Mục Và Các Chủng Sinh
Lạy Chúa Giêsu, ngày xưa khi nhìn đám đông dân chúng / Chúa đã chạnh lòng thương, vì họ như đàn chiên bơ vơ, không có người chăn dắt./ Ngày nay, đoàn dân Chúa cũng đang khao khát nghe lời Chúa, và lãnh nhận các Bí Tích / nhưng số Linh Mục thật ít ỏi. Xin Chúa đoái thương cho chúng con có nhiều Linh Mục, và cho các Linh Mục của chúng con, đầy tinh thần khiêm nhường và quảng đại / sẵn sàng hy sinh tất cả vì đoàn chiên của Chúa, và vì vô số những người còn chưa được biết Chúa./ Xin cho các Ngài ngày càng trở nên giống Chúa hơn / để nơi các Ngài, chúng con được nhìn thấy chính Chúa đang ở với chúng con.
 
Xin Chúa thương ban cho có nhiều tâm hồn thanh thiếu niên quảng đại, dấn thân làm Linh Mục / và xin Chúa tạo điều kiện thuận lợi, để các chủng sinh ấy sớm trở thành những Linh Mục thánh thiện / có lòng nhiệt thành, và nhiều khả năng để tiếp nối công cuộc của Chúa ở giữa trần gian.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa: “Ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho”, thì đây là lời cầu xin tha thiết nhất của chúng con. Xin Chúa hãy đoái thương thực hiện, để làm vinh danh Thiên Chúa cha. Amen.
 
15. Kinh Thờ Lạy Mình Và Máu Cực Thánh Chúa Giêsu
Lạy Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần / con tin, con thờ lạy, con trông cậy và kính mến Chúa.
 
Con xin dâng cho Chúa của rất qúy báu, là Mình Máu, linh hồn, và thần tính Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con / đang ngự trong các nhà chầu ở khắp thế giới./ Con xin dâng cho Chúa mọi hy sinh của con, hợp với những đau khổ của Đức Giêsu Kitô và Đức Maria, Mẹ Chúa / để xin Chúa tha thứ cho những người không tin, không thờ lạy, không trông cậy, không kính mến Chúa, và xin cho những kẻ có tội được ơn hối cải.
 
Vì công phúc vô cùng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu / và nhờ sức mạnh cầu bầu của Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria / con xin Chúa ban cho các nước được hòa thuận bằng yên / và nước Việt Nam được bình an thịnh vượng./ Lạy Ba Ngôi Cực Thánh, con ước ao sống kết hợp với Chúa, để nên Đền thờ Chúa ngự. Amen. 
 
16. Lời Nguyện Cứu Giúp Luyện Ngục
Kinh 1:
Lạy Cha hằng hữu - con xin dâng lên Cha Máu Cực Thánh của Người Con Chí Thánh Cha / là Đức Giêsu / hiệp cùng với các Thánh Lễ được cử hành trên khắp cả thế giới ngày hôm nay / để cầu:
  • cho tất cả các Linh Hồn nơi Luyện Ngục 
  • cho những người phạm tội ở khắp mọi nơi,
  • cho những người phạm tội trong khắp cả Giáo Hội Hoàn Vũ,
  • cho những người trong mái ấm, và trong chính gia đình của con. Amen.
 
Kinh 2:
Lạy Chúa Cha, Chúa dạy chúng con hãy tôn kính cha mẹ chúng con / Xin Chúa thương xót linh hồn của cha con (và mẹ con) / Xin tha thứ tội lỗi của cha con (và mẹ con) / và xin cho phép con lại được nhìn thấy cha con (và mẹ con) trong niềm vui ánh sáng vĩnh cửu / Nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
 
Kinh 3:
Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa lo buồn đổ mồ hôi máu trong vườn  Giêt-si-ma-ni, vì Chúa chịu đánh đòn, chịu đội mão gai, chịu vác Thánh giá lên đồi Can-vê, chịu chết trên cây Thánh giá./ Xin Chúa thương xót các Linh hồn nơi Luyện Ngục, đặc biệt là các Linh hồn bị bỏ rơi trong quên lãng / xin Chúa giải thoát họ khỏi cơn đau đớn cay đắng./ Xin Chúa gọi họ đến bên Chúa, và ôm ấp họ trong vòng tay Chúa trên Thiên Đàng. Amen.
 
(Đọc: 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
Lạy Chúa, xin cho họ được nghỉ ngơi đời đời. Amen.
 
17. Lời Nguyện Tối Thứ Năm
Lạy Chúa là phần gia nghiệp của chúng con / ngoài Chúa ra, chúng con không tìm đâu được hạnh phúc./ Xin cho chúng con vững tin rằng, sau khi đã vượt qua đêm dài của cái chết / chúng con sẽ vui mừng sống bên Chúa mãi mãi./ Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
 
18. Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con, ngày hôm nay, được mọi sự lành ; lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.
 
19. Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
20. Các Câu Lạy
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu,
- Thương xót chúng con.
Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria,
- Cầu cho chúng con.
Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
- Cầu cho chúng con.
● Đức Mẹ La Vang.
● Đức Mẹ Mân Côi.
● Nữ Vương ban sự bình an.
● Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
 
Làm Dấu Thánh Giá (kết thúc)
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
114.864864865135.135135135250