28/08/2015
152298
Tối Thứ sáu - Kinh Nguyện Hàng Ngày
 
Kính Nhớ Chúa Giêsu Chịu Khổ Nạn
 
1. Làm Dấu Thánh Giá
Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (đọc kinh hoặc hát)
Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
A. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
ÐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp, ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
B. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3. Kinh Xét Mình
Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.
 
4. Kinh Dâng Mình Buổi Tối
Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa./ Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa./ Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả linh hồn và xác con trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.
 
Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhận lời con. Amen.
 
5. Kinh Ăn Năn Tội
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự ; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
 
6. Kinh Tin
Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
7. Kinh Cậy
Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
8. Kinh Kính Mến
Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
9. Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác ; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại ; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng ; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
10. Tung Hô Lời Chúa
(Mùa Chay không hát Allêluia, có thể hát Bài “Lắng Nghe Lời Chúa” để thay thế).
Allêluia ! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia ! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia ! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn. Allêluia.
 
11. Lời Chúa (Tin Mừng theo ngày): Suy niệm và cầu nguyện (tuỳ ý mỗi người)
 
12. Lần Hạt Mân Côi: Mùa Thương
Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ nhất Mùa Thương này, để kính nhớ những giây phút Chúa lo buồn, và hấp hối trong vườn Giết-si-ma-ni. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con ơn thống hối chân thành, và biết vâng theo Thánh ý Chúa trong mọi sự.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa hấp hối xuống tràn đầy linh hồn chúng con, để chúng con biết thật lòng thống hối, vì các tội lỗi của mình, và luôn vâng theo Thánh ý Chúa.
 
Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.        
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ hai Mùa Thương này, để kính nhớ việc Chúa bị đánh đòn, rách da nát thịt, máu chảy đầm đìa. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con được ơn, biết hãm dẹp những cám dỗ của giác quan chúng con.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa bị đánh đòn, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, để chúng con biết hãm mình ép xác, tránh xa những thú vui nguy hiểm.       
 
Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai,  ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. 
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ ba Mùa Thương này, để kính nhớ việc Chúa phải đội mão gai đau đớn. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con biết khinh chê những sự thế gian.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
   
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa đội mão gai, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con biết chê bỏ những sự thế gian.
 
Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá, ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ bốn Mùa Thương này, để tôn kính việc Chúa vác cây thập giá lên Núi Sọ. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con biết nhẫn nại, vác thập giá của mình mọi ngày mà theo Chúa.    
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
   
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Thập Giá xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con nhẫn nại vác Thập Giá theo chân Ngài.          
 
Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá, ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ năm Mùa Thương này, để tôn kính việc Chúa chịu đóng đinh vào Thập Giá trên Núi Sọ. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con được ơn thống hối các tội lỗi mình và được ơn chết lành. Cũng xin Chúa thương ban cho những người đang hấp hối trong giờ phút này được ơn chết lành.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
   
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa chịu chết rất đau khổ trên thập giá, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con sống thánh thiện để được ơn cứu độ.
 
13. Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà ; Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi ! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay ! nhân thay ! dịu thay ! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
14. Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Vua Và Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria Nữ Vương
Lạy Chúa Giêsu Kitô Vua ! Lạy Đức Mẹ Maria Nữ Vương ! Chúng con dâng linh hồn và xác chúng con, gia đình chúng con, địa phận chúng con, cho Trái Tim Cực Thánh Chúa và Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ.
 
Chúng con nguyện xin cho Tổ quốc và Giáo Hội Việt Nam, được bình an thịnh vượng, cho địa phận chúng con được phát triển, được thêm đạo đức, cho các Giám mục, Linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh và các giáo hữu, được sốt sắng hăng hái làm việc mục vụ và Tông đồ.
 
Chúng con xin hứa cùng Chúa, chúng con sẽ siêng năng dự lễ, rước lễ, chầu Mình Thánh, và sùng kính ngày Thứ Sáu đầu tháng. Chúng con xin hứa cùng Đức Mẹ, chúng con sẽ siêng năng lần hạt Mân Côi, theo gương các nhân đức của Mẹ, và sùng kính ngày Thứ Bảy đầu tháng.
 
Lạy Chúa Giêsu Kitô Vua ! Lạy Đức Mẹ Maria Nữ Vương ! Chúng con tin rằng nhờ sự dâng mình cho Trái Tim Cực Thánh Chúa, và Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, chúng con sẽ được nhiều ơn lành hồn xác đời này, và được hưởng hạnh phúc vô cùng đời sau. Amen.
 
15. Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu
Xin Chúa Thương xót chúng con.
* Thưa: Xin Chúa Thương xót chúng con.


Xin Chúa Kitô Thương xót chúng con.
* Thưa: Xin Chúa Kitô Thương xót chúng con.


Xin Chúa Thương xót chúng con.
* Thưa: Xin Chúa Thương xót chúng con.


Chúa Kitô nghe cho chúng con.
* Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
* Thưa: Thương xót chúng con.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng Rất Thánh Đức Mẹ Đồng Trinh.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu hợp làm một cùng ngôi thứ Hai cho trọn.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu là đền thánh Chúa Trời.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu là toà Đấng Cực cao cực trọng.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa thiên đàng.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa mến hàng cháy.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người cùng là chốn phải hướng về thay thảy.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nơi trót tính Đức Chúa Trời ngự.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưa ý mọi đàng.
* Thưa: Thương xót chúng con.

 
TDCG là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao khát.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã chịu xấu hổ nhuốc nha bội phần.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự an ủi.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống lại chúng con.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng an và làm lành cùng Đức Chúa Trời.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông.
* Thưa: Thương xót chúng con.


Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng.
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa: Chúa Giêsu tha tội chúng con.


Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa: Chúa Giêsu nhận lời chúng con.


Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa: Chúa Giêsu Thương xót chúng con.


Lời nguyện: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời, chúng con xin Chúa trông đến Trái Tim con rất yêu dấu Chúa, cùng những lời ngợi khen và những việc lành Người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận và tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van vì một Đức Chúa Giêsu Kitô con Chúa, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. AMEN.
 
16. Kinh Đức Mẹ Sầu Bi
Maria, Mẹ thảm sầu;
Tâm hồn từ mẫu, cao sâu tuyệt vời
Hai hàng nước mắt tuôn rơi;
Đứng bên Thập giá Con Người hiến thân.

Lòng Người đau đớn vô ngần;
Tựa như gươm sắc, bạo tàn đâm qua
Ai không thương tiếc xót xa;
Ngắm nhìn Mẹ Chúa bao la thảm sầu.

 
Thấy Con Người chịu khổ đau
Chân tay đanh đóng, trên đầu mão gai
Thấy Con vì tội loài người
Đau phiền hấp hối, thở hơi cuối cùng.

 
Maria, Mẹ tín trung
Cho con ghi tạc vào lòng thâm sâu
Năm thương tích Chúa Nhiệm Mầu
Để con yêu Chúa trước sau vẹn toàn.

 
Để con cùng Mẹ khóc than
Để con cùng Mẹ chia phần đau thương
Maria, Mẹ yêu thương

Cho con theo Mẹ trên đường hy sinh.
 
Sẵn sàng vì Chúa quên mình
Say sưa khổ giá, nhiệt thành tiến lên
Luôn luôn giữ vững niềm tin
Khổ đau có Mẹ dịu hiền ủi an.

 
Như xưa Mẹ đã đứng gần
Để an ủi Chúa, hiến thân với người
Quyết tâm con hứa trọn đời
Xác hồn phó thác ở nơi Mẹ lành.

 
Mong ngày thẩm phán công minh
Chúa ban con được trường sinh Thiên đàng
Hát mừng Thiên Chúa vinh quang
Sướng vui cùng Mẹ vẻ vang đời đời.

 
17. Đường Thánh Giá Gia Đình
Chặng Thứ Nhất: Chúa Giêsu chịu xử án
Hướng dẫn: Trước tòa án của ông Philatô, Chúa Giêsu bị vu cáo và kết án bất công, nhưng Chúa vẫn thinh lặng chấp nhận. Chúa cũng không oán trách dân chúng: chỉ mới mấy ngày trước đây họ đã tung hô Chúa mà bây giờ lại lên tiếng thóa mạ và kết án Ngài.
 
Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong gia đình, lắm lúc cha mẹ phải buồn lòng vì lỗi lầm của con cái, và con cái đau khổ vì cách cư xử thiếu tế nhị, hay khó hiểu của cha mẹ. Xin Chúa cho mọi người chúng con biết quảng đại, thông cảm với nhau và tha thứ cho nhau.
 
X: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu chuộc chúng con.
 
Chặng Thứ Hai: Chúa Giêsu vác Thánh giá
Hướng dẫn: Quân lính xô thập giá nặng lên vai Chúa Giêsu không chút xót thương. Còn Chúa Giêsu, Ngài thinh lặng đỡ lấy thập giá, vì Ngài đã quyết chọn con đường khổ nạn để hoàn tất sứ mạng cứu thế.
 
Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết vui vẻ chấp nhận các bổn phận, và những khó khăn đau khổ hằng ngày, như những thánh giá mà chúng con phải vác để theo Chúa. Xin cho con cái biết yêu thương cha mẹ, và đừng vô tình gây cay đắng cho cha mẹ.

X: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu chuộc chúng con.
 
Chặng Thứ Ba: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất
Hướng dẫn: Chúa Giêsu đã phải thức suốt đêm và bị đánh đập, tra tấn, lại phải chịu sức nặng của cây thập giá, và sự tàn bạo của những kẻ ác tâm. Vì thế, Ngài đã ngã chúi xuống đất.
 
Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi gia đình chúng con bị những thất bại và thua lỗ xô ngã, xin cho chúng con biết khiêm tốn chấp nhận. Xin cho chúng con cũng biết thông cảm với những thất bại, và thua lỗ của những người khác.
 
X: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu chuộc chúng con.
 
Chặng Thứ Tư: Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ
Hướng dẫn: Đức Mẹ muốn dự phần trọn vẹn vào công việc của Con mình, nên đã theo Chúa Giêsu suốt con đường thập giá.
 
Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho gia đình chúng con biết noi gương Đức Mẹ, mà góp phần vào công cuộc cứu thế. Xin cho các bậc cha mẹ luôn biết nâng đỡ, và hướng dẫn con cái, trở thành những người hữu ích cho Hội Thánh và xã hội.
 
X: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu chuộc chúng con.
 
Chặng Thứ Năm: Ông Si-mon vác đỡ Thánh giá Chúa
Hướng dẫn: Ông Si-mon bị ép buộc vác thập giá Chúa, và ông không phản đối. Nhờ đó, ông được diễm phúc trực tiếp chia sẻ cuộc khổ nạn với Chúa.
 
Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, như ông Simon đã giúp đỡ Chúa, xin cho các người chồng, biết nâng đỡ vợ mình trong gánh nặng bổn phận, để đời sống gia đình trở nên nhẹ nhàng, và chiếu tỏa được hạnh phúc của tình yêu hôn nhân.
 
X: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu chuộc chúng con.
 
Chặng Thứ Sáu: Bà Verônica lau mặt Chúa Giêsu
Hướng dẫn: Người phụ nữ này không những đã động lòng thương xót khi thấy Chúa đau khổ, bà còn bạo dạn bày tỏ lòng thương xót ấy cách cụ thể. Thật là một tấm gương đáng khâm phục.
 
Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, như bà Vêrônica đã an ủi Chúa, xin cho các người vợ luôn biết thông cảm an ủi chồng mình trong đau khổ, thử thách. Xin cho các người mẹ, biết dạy con cái mình lòng thương xót và sự tế nhị, để chúng thực hiện những đức tính ấy trong đời sống.
 
X: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu chuộc chúng con.
 
Chặng Thứ Bảy: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai
Hướng dẫn: Chúa Giêsu càng đau đớn vì tội lỗi nhân loại, càng thêm yếu mệt. Ngài bước đi không vững, và ngã xuống đất một lần nữa.
 
Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho gia đình chúng con, cha mẹ cũng như con cái, biết khiêm nhường chấp nhận những thử thách tinh thần, cũng như những sa ngã trong đời sống thiêng liêng, và luôn có can đảm chỗi dậy nhờ Bí tích Giao hòa.
 
X: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu chuộc chúng con.
 
Chặng Thứ Tám: Chúa Giêsu an ủi các phụ nữ thành Giêrusalem
Hướng dẫn: Có những phụ nữ khóc lóc theo Chúa trên đường lên núi Sọ: khóc vì thương xót Chúa, và cũng khóc cho bản thân họ. Chúa Giêsu đã nén đau đứng lại an ủi họ.
 
Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho gia đình chúng con đừng bao giờ sống khép kín, nhưng biết chiếu tỏa niềm tin cho láng giềng hàng xóm, bằng gương sáng đời sống đạo đức, cũng như bằng những sự thông cảm và giúp đỡ hằng ngày.
 
X: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu chuộc chúng con.
 
Chặng Thứ Chín: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba
Hướng dẫn: Chúa Giêsu quá mệt, không thể theo kịp bước chân của quân lính và đám đông, nên Ngài lại bị ngã xuống. Thế nhưng, cũng như hai lần trước, Chúa lại gượng dậy, lê bước cho hết đường thập giá.
 
Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con gặp thử thách tư bề, hoặc vì yếu đuối mà phải sa đi ngã lại nhiều lần, xin cho chúng con biết chỗi dậy, và kiên trì trong đức tin. Xin cho gia đình chúng con tìm thấy thánh ý Chúa, trong những thất bại của cuộc sống.
 
X: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu chuộc chúng con.
 
Chặng Thứ Mười” Chúa Giêsu bị lột áo ra
Hướng dẫn: Trước khi Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá, người ta đã lột hết áo Chúa ra, để cho Chúa bị xấu hổ và đau đớn đến tột cùng. Chúa đã sinh ra thật nghèo khó, và chết không một manh áo che thân.
 
Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, ngày nay nhiều gia đình đang lâm cảnh túng nghèo vật chất. Xin Chúa an ủi nâng đỡ họ. Xin cho chúng con, trong khi ra sức nâng cao mức sống gia đình, vẫn biết luôn sống tinh thần nghèo khó, và cả trong những cảnh ngộ đen tối nhất, vẫn trông cậy tin tưởng vào tình thương của Chúa.
 
X: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu chuộc chúng con.
 
Chặng Thứ Mười Một: Chúa Giêsu bị đóng đinh vào Thập giá
Hướng dẫn: Khi Chúa Giêsu vui lòng chịu đóng đinh vào thập giá, là Chúa hoàn toàn hiến mình cho nhân loại, vì yêu thương.
 
Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho gia đình chúng con thành một Hội Thánh nhỏ, trong đó mỗi người biết hoàn toàn quên mình vì hạnh phúc của người khác, và biết cảm thấy sung sướng khi có dịp hy sinh vì yêu mến.
 
X: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu chuộc chúng con.
 
Chặng Thứ Mười Hai: Chúa Giêsu chết trên Thập giá
Hướng dẫn: Trong cơn hấp hối, Chúa Giêsu vẫn không ngừng bày tỏ lòng yêu thương. Ngài xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ ác tâm. Ngài hứa ban Thiên đàng cho người trộm lành. Ngài ban Mẹ Ngài cho nhân loại, để an ủi họ trong những cơn đau khổ.
 
Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin chúc phúc cho các bậc cha mẹ, suốt đời tận tụy hy sinh vì con cái, và xin cho con cái biết luôn làm vui lòng cha mẹ.
 
X: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu chuộc chúng con.
 
Chặng Thứ Mười Ba: Đức Mẹ lãnh nhận xác Chúa Giêsu
Hướng dẫn: Đối với người mẹ, còn lúc nào đau đớn hơn là lúc ẵm xác con mình đã chết lạnh. Chúa Giêsu đã chết thật sự, không còn đau đớn nữa, nhưng lòng Đức Mẹ nát tan.
 
Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho các gia đình biết noi gương Đức Mẹ, can đảm chấp nhận đau khổ lớn lao nhất, là cái chết của người thân yêu. Xin Chúa cho chúng con biết liên kết sự đau khổ của mình, với sự đau khổ của Đức Mẹ, để sinh ích lợi cho các linh hồn.
 
X: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu chuộc chúng con.
 
Chặng Thứ Mười Bốn: Chúa Giêsu được an táng trong mộ
Hướng dẫn: Không sợ bị dòm ngó và trả thù, một số môn đệ đã can đảm, đến xin xác Chúa để tẩm liệm và mai táng.
 
Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho gia đình chúng con được can đảm tuyên xưng lòng tin vào Chúa, giữa một thế giới đang chống lại đức tin. Và ngay cả trong những lúc đen tối nhất, dường như không còn có gì để tin, xin cho chúng con vẫn vững lòng gắn bó với Hội Thánh.
 
X: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu chuộc chúng con.
 
Chặng Thứ Mười Năm: Đợi Chúa sống lại
Hướng dẫn: Mọi người ra về, bỏ lại ngôi mộ trong khu vườn. Chính khi có vẻ không còn gì, thì tất cả đã bắt đầu. Từ trong cõi chết, ánh sáng phục sinh của Đức Kitô bắt đầu ló dạng. Khi ngôi mộ đóng lại, Hội Thánh chờ đợi lời Chúa hứa được thực hiện.
 
Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần chúng con dự Thánh lễ, Chúa đã ban sức sống cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con, khi ra về, luôn biết thực hiện lòng tin ngay tại nơi mình sống: trong gia đình cũng như ngoài xã hội, không để mình bị vùi dập trong thất vọng, chán nản hay đau khổ của cuộc đời, nhưng luôn hy vọng được phục sinh với Chúa trong vinh quang. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
 
X: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu chuộc chúng con.
 
18. Lời Nguyện Cứu Giúp Luyện Ngục
Kinh 1
Lạy Cha hằng hữu - con xin dâng lên Cha Máu Cực Thánh của Người Con Chí Thánh Cha / là Đức Giêsu / hiệp cùng với các Thánh Lễ được cử hành trên khắp cả thế giới ngày hôm nay / để cầu:
  • cho tất cả các Linh Hồn nơi Luyện Ngục 
  • cho những người phạm tội ở khắp mọi nơi,
  • cho những người phạm tội trong khắp cả Giáo Hội Hoàn Vũ,
  • cho những người trong mái ấm, và trong chính gia đình của con. Amen.
 
Kinh 2
Lạy Chúa Cha, Chúa dạy chúng con hãy tôn kính cha mẹ chúng con / Xin Chúa thương xót linh hồn của cha con (và mẹ con) / Xin tha thứ tội lỗi của cha con (và mẹ con) / và xin cho phép con lại được nhìn thấy cha con (và mẹ con) trong niềm vui ánh sáng vĩnh cửu / Nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
 
Kinh 3
Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa lo buồn đổ mồ hôi máu trong vườn  Giêt-si-ma-ni, vì Chúa chịu đánh đòn, chịu đội mão gai, chịu vác Thánh giá lên đồi Can-vê, chịu chết trên cây Thánh giá./ Xin Chúa thương xót các Linh hồn nơi Luyện Ngục, đặc biệt là các Linh hồn bị bỏ rơi trong quên lãng / xin Chúa giải thoát họ khỏi cơn đau đớn cay đắng./ Xin Chúa gọi họ đến bên Chúa, và ôm ấp họ trong vòng tay Chúa trên Thiên Đàng. Amen.
 
(Đọc: 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
Lạy Chúa, xin cho họ được nghỉ ngơi đời đời. Amen.
 
19. Lời Nguyện Tối Thứ Sáu
Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, xin cho chúng con được liên kết vững bền với Đức Ki-tô – Con Một Chúa – Đấng đã chịu mai táng trong mồ / để cùng Người, chúng con được chỗi dậy và sống một đời sống mới / Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. 
 
20. Kinh Cám Ơn – Trông Cậy – Các Câu Lạy
Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con, ngày hôm nay, được mọi sự lành ; lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.
 
Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
Các Câu Lạy
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu,
- Thương xót chúng con.
Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria,
- Cầu cho chúng con.
Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
- Cầu cho chúng con.
● Đức Mẹ La Vang.
● Đức Mẹ Mân Côi.
● Nữ Vương ban sự bình an.
● Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
 
Làm Dấu Thánh Giá (kết thúc)
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
114.864864865135.135135135250