26/08/2015
161273
Tối Thứ Tư- Kinh Nguyện Hàng Ngày
 
Kính Thánh Cả Giuse
 
1. Làm Dấu Thánh Giá
Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (đọc kinh hoặc hát)
Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
A. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
ÐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp, ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
B. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3. Kinh Xét Mình
Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.
 
4. Kinh Dâng Mình Buổi Tối
Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa./ Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa./ Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả linh hồn và xác con trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.
 
Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhận lời con. Amen.
 
5. Kinh Ăn Năn Tội
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự ; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
 
6. Kinh Tin
Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
7. Kinh Cậy
Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
8. Kinh Kính Mến
Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
9. Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác ; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại ; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng ; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
10. Tung Hô Lời Chúa
(Mùa Chay không hát Allêluia, có thể hát Bài “Lắng Nghe Lời Chúa” để thay thế).
Allêluia ! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia ! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia ! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn. Allêluia.
 
11. Lời Chúa (Tin Mừng theo ngày): Suy niệm và cầu nguyện (tuỳ ý mỗi người)
 
12. Lần Hạt Mân Côi: Mùa Mừng
Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho đươc sống lại thật về phần linh hồn.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ nhất Mùa Mừng này, để tôn vinh Chúa Phục Sinh, toàn thắng tội lỗi và sự chết. Xin Chúa vì Mầu nhiệm Chúa Phục Sinh, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ và sống động.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
 Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa Phục Sinh, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con sống một đức tin mạnh mẽ và sống động.
 
Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trờiTa hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ hai Mùa Mừng này, để kính nhớ việc Chúa lên trời vinh hiển. Xin Chúa vì Mầu nhiệm Chúa Phục Sinh, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con hằng nhớ đến quê trời, và mong đợi ngày về với Chúa và Đức Mẹ
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa lên trời, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con biết yêu mến những sự trên trời.
 
Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuốngTa hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ ba Mùa Mừng này, để kính nhớ việc Chúa Thánh Thần hiện xuống trên Mẹ Maria và các Thánh Tông Đồ. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con ơn khôn ngoan đích thực, để chúng con biết sống theo chân lý của Chúa.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Xin ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa Thánh Thần hiện xuống, đổ xuống tràn đầy linh hồn chúng con, để chúng con có được đức mến nồng nàn, và đức khôn ngoan đích thực.
 
Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên TrờiTa hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ bốn Mùa Mừng này, để tôn vinh đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, và đặc ân Hồn Xác Lên Trời của Mẹ Thánh Chúa. Xin Chúa vì Mầu nhiệm cao cả này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con sống thánh thiện, để được ơn chết lành.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Mẹ Chúa được rước cả hồn và xác lên trời, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con luôn hết lòng sùng kính Đức Mẹ, để được Mẹ đón về Trời với Mẹ.
 
Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trờiTa hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ năm Mùa Mừng này, để tôn vinh việc Mẹ Chúa được Chúa tôn vinh làm Nữ Vương Thiên Đàng. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con ơn bền vững cho đến chết, để được lên trời hưởng phần phúc Chúa đã dành cho chúng con. Chúng con cũng xin ơn này cho tất cả những người công chính, những ân nhân và thân thuộc của chúng con.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Lạy Chúa Giêsu Chí ái, chúng con nài xin Chúa vì 15 Mầu nhiệm Mân Côi, những Mầu nhiệm của Cuộc đời, Cuộc khổ nạn, và cái chết đau thương của Chúa, vì vinh quang của Chúa, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho các người tội lỗi ơn hối cải. Xin giúp các người đang hấp hối được ơn chết lành. Xin giải thoát các linh hồn nơi Luyện ngục mau được lên Thiên Đàng. Xin ban cho chúng con biết sống thánh thiện để được ơn chết lành. Amen.
 
13. Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà ; Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi ! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay ! nhân thay ! dịu thay ! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
14. Kính Thánh Cả Giuse
Lời dẫn: Theo sách Truyện Đức Mẹ “Thần Đô Huyền Nhiệm”, Thiên Chúa đã ban cho Thánh Cả Giuse rất nhiều đặc ân để Thánh Cả Giuse cứu trợ những ai đến xin Thánh Cả cầu bầu. Đặc biệt Thánh Cả Giuse thường hay ban xuống 7 ơn sau đây:
 
1. Ơn lướt thắng những chước cám dỗ trái nghịch đức khiết tịnh
 (tức là: đức trong sạch trong bậc sống của mình).
 
2. Ơn được sám hối từ bỏ con đường tội lỗi
 
3. Ơn tôn sùng Trinh Nữ Maria Rất Thánh.
 
4. Ơn được khỏe mạnh phần xác.
 
5. Ơn được an ủi, nâng đỡ lúc sầu khổ.
 
6. Ơn được chết lành.
 
7. Ơn được có người thừa tự trong các gia đình Công giáo.
Ma quỷ rất sợ Tên Thánh Cả Giuse.
 
Chúng ta hãy chạy đến cùng Thánh Cả Giuse, vì Ngài rất có thần thế trước mặt Thiên Chúa, chắc chắn Ngài không từ chối lời chúng ta cầu xin.
 
Ngắm 7 Sự Đau Đớn Cùng Bảy Sự Vui Mừng Ông Thánh Giuse
(theo Kinh Địa phận Hà Nội) 
 
Thánh Giuse thấy Đức Bà có thai
Thứ Nhất thì ngắm: Khi ông Thánh Giuse thấy Đức Bà có thai, mà chẳng hiểu sự ấy làm sao, thì lấy làm đau đớn khốn cực lắm. Nhưng mà khi Thánh Thiên Thần hiện đến bảo cho Người biết, Đức Bà có thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, và Con Đức Bà sinh ra là Chúa Cứu Thế, ra đời chuộc tội thiên hạ, thì Ông Thánh Giuse lấy làm yên ủi, vui mừng biết là dường nào.
 
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, một Kinh Sáng Danh.
 
Xin Ông Thánh Giuse, vì đau đớn cùng sự vui mừng ấy, yên ủi chúng con trong mọi sự khốn khó đời này. Amen.
 
Thánh Giuse đem Chúa Giêsu vào hang đá
Thứ Hai thì ngắm: Khi Đức Bà ở thành Bêlem đã đến ngày sinh, mà Ông Thánh Giuse chẳng tìm được nhà trọ, phải đem Đức Bà vào hang đá, ở làm một với bò lừa, thì lấy làm buồn bã khốn cực lắm; nhưng mà khi Người nghe tiếng các Thánh Thiên Thần bởi trời mà xuống, hát mừng Chúa Cứu thế ra đời, thì vui mừng biết là dường nào.
 
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, một Kinh Sáng Danh.
 
Xin Ông Thánh Giuse, vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy, mà cầu bầu cho chúng con, được chê bỏ của cải, cùng sự sang trọng thế gian, và yêu mến sự khó khăn, cùng sự khiêm nhường. Amen.
 
Thánh Giuse thấy Chúa Giêsu chịu phép cắt bì
Thứ Ba thì ngắm: Khi Đức Chúa Giêsu chịu phép cắt bì, mà Ông Thánh Giuse thấy máu Đức Chúa Giêsu chảy ra, thì thảm thiết thương xót Đức Chúa Giêsu lăm lắm, nhưng mà khi Người đặt tên Giêsu cho con trẻ, cùng suy tên ấy êm ái, dịu dàng, cực cao, cực trọng, phép tắc vô cùng, thì lấy làm vui mừng là dường nào.
 
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, một Kinh Sáng Danh
 
Xin Ông Thánh Giuse, vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy, mà cho chúng con được lòng sốt sắng, cung kính mà kêu tên cực trọng Đức Chúa Giêsu, khi sống và lúc sinh thì. Amen.
 
Thánh Giuse nghe ông Si-mê-ong nói tiên tri
Thứ Bốn thì ngắm: Khi Ông Thánh Giuse đem Đức Chúa Giêsu vào Đền Thờ, mà thấy ông Thánh Si-mê-ong nói tiên tri những sự thương khó Đức Chúa Giêsu sẽ phải chịu ngày sau, thì lấy làm đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy; nhưng mà khi thấy ông Thánh Si-mê-ong lại nói rằng: Có nhiều kẻ sẽ được rỗi linh hồn bởi công nghiệp Đức Chúa Giêsu mà ra, thì Người lấy làm vui mừng kể chẳng xiết.
 
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, một Kinh Sáng Danh.
 
Xin Ông Thánh Giuse, vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy, mà cầu bầu cho chúng con được rỗi phần linh hồn, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu. Amen. 
 
Thánh Giuse đem Chúa Giêsu trốn qua Ai-cập
Thứ Năm thì ngắm: Khi Ông Thánh Giuse thấy Đức Chúa Giêsu là Chúa trời đất muôn vật, phải trốn đi khách đày trong nước Ai-cập, cùng chịu khó khăn thiếu thốn, và khó nhọc vất vả liên, thì đau đớn, thương xót Đức Chúa Giêsu lắm ; nhưng mà Người hằng vốn vui vẻ tươi tỉnh, vì hằng ở làm một cùng Đức Chúa Giêsu liên, chẳng lìa ra khỏi Đức Chúa Giêsu bao giờ.
 
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, một Kinh Sáng Danh .
 
Xin Ông Thánh Giuse, vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy, cho chúng con được làm mọi việc chúng con vì Đức Chúa Giêsu, và được giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu liên. Amen. 
 
Thánh Giuse đem Chúa Giêsu về thành Nazarét
Thứ Sáu thì ngắm: Khi Ông Thánh Giuse đem Đức Chúa Giêsu ở nước Ai-cập về thành Nazarét, mà nghe tin con vua Hêrôđê nối quyền cha mình, mà trị nước Do thái, thì lấy làm đau đớn sợ hãi lắm ; nhưng mà khi thấy Thánh Thiên Thần bảo mình đừng sợ hãi, một cứ đem Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà về, thì Người lấy làm vui mừng lắm, cùng vâng lời Thánh Thiên Thần ngay.
 
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, một Kinh Sáng Danh.
 
Xin Ông Thánh Giuse, vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy, mà bầu cử cho chúng con khỏi giặc giã, ôn dịch, thần khí, được bằng yên, cùng yên lòng yên trí, mà giữ đạo thánh Đức Chúa Trời liên. Amen.
 
Thánh Giuse xa Chúa Giêsu 3 ngày
Thứ Bảy thì ngắm:  Khi Ông Thánh Giuse lạc mất Đức Chúa Giêsu ba ngày, thì lo buồn đau đớn biết là dường nào ; nhưng mà khỏi ba ngày, khi lại tìm thấy Đức Chúa Giêsu trong Đền Thờ, thì biết Người vui mừng là chừng nào.
 
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, một Kinh Sáng Danh.
 
Xin Ông Thánh Giuse, vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy, mà bầu cử cho chúng con, đừng có phạm tội trọng, lạc mất Đức Chúa Giêsu bao giờ. Amen.
 
Kinh Khấn Thánh Cả Giuse: Bảo Trợ Những Vụ Khó Khăn
Lạy Cha Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng: "Trên Trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin".
 
Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi, và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh, nay xin Cha bầu chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con xin trao phó nơi Cha vụ khó khăn này  (. . . .),  xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.
 
Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng, Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực, ưu sầu mà chúng con đang gặp phải.
 
Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy, Cha không bỏ qua điều gì giúp cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van, khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương, như áo choàng che phủ chúng con, và chúc lành cho chúng con. Amen.
 
Kinh Cầu Thánh Cả Giuse 
Xin Chúa thương xót chúng con.
* Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
* Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 
Xin Chúa thương xót chúng con.
* Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
* Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con.

 
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật
* Thưa: Thương xót chúng con.

 
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật
* Thưa: Thương xót chúng con.

 
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
* Thưa: Thương xót chúng con.

 
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
* Thưa: Thương xót chúng con.

 
 Rất Thánh Đức Bà Maria.
* Thưa: Cầu cho chúng con.

 
Ông Thánh Giuse
* Thưa: Cầu cho chúng con

 (các câu sau cũng đáp như vậy)
 
Ông Thánh Giuse là dòng dõi sang trọng Vua Đavít.
Ông Thánh Giuse là Đấng sáng láng trên hết các Thánh Tổ Tông.
Ông Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời.
Ông Thánh Giuse là Đấng Đồng Trinh gìn giữ Đức Nữ Đồng Trinh.
Ông Thánh Giuse là Cha nuôi Con Đức Chúa Trời.
Ông Thánh Giuse hằng lo lắng che chở Đức Chúa Giêsu liên.
Ông Thánh Giuse làm đầu Thánh Gia.
Ông Thánh Giuse trọn tốt trọn lành.
Ông Thánh Giuse cực thanh cực tịnh.
Ông Thánh Giuse cực khôn cực ngoan.

Ông Thánh Giuse là Đấng kiên tâm mạnh mẽ mọi đàng.
Ông Thánh Giuse hay vâng lời chịu lụy cho trọn.

Ông Thánh Giuse là Đấng ngay chính tận trung.
Ông Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục.
Ông Thánh Giuse yêu chuộng nhân đức khó khăn.

Ông Thánh Giuse là gương tốt lành cho các kẻ làm thợ phải soi.
Ông Thánh Giuse là mẫu mực sáng láng về cách ăn, nết ở trong nhà.
Ông Thánh Giuse gìn giữ các kẻ Đồng Trinh.

Ông Thánh Giuse là như cột trụ cho mọi nhà được vững.
Ông Thánh Giuse an ủi kẻ gian nan, khốn khó.
Ông Thánh Giuse làm cho kẻ bệnh tật được cậy trông.
Ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ kẻ mong sinh thì.
Ông Thánh Giuse các ma quỉ kinh khiếp.
Ông Thánh Giuse là Đấng bảo hộ cả và Hội Thánh

 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa: Chúa tha tội chúng con.

 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.

 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa: Chúa thương xót chúng con.

 
Chúa đã đặt Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa
* Thưa: Cùng cai quản gia nghiệp Chúa.

 
Lời Nguyện
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu, bởi lòng thương vô cùng đã chọn lấy Ông Thánh Giuse làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Chúng con kính chuộng Ông Thánh Giuse, là quan thầy phù hộ cho chúng con ở dưới đất, thì xin Chúa con ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế Người cầu bầu cho chúng con ở trên Trời. Amen.
 
15. Lời Nguyện Cứu Giúp Luyện Ngục
Lạy Cha hằng hữu - con xin dâng lên Cha Máu Cực Thánh của Người Con Chí Thánh Cha / là Đức Giêsu / hiệp cùng với các Thánh Lễ được cử hành trên khắp cả thế giới ngày hôm nay / để cầu:
  • cho tất cả các Linh Hồn nơi Luyện Ngục 
  • cho những người phạm tội ở khắp mọi nơi,
  • cho những người phạm tội trong khắp cả Giáo Hội Hoàn Vũ,
  • cho những người trong mái ấm, và trong chính gia đình của con. Amen.
 
16. Lời Nguyện Tối Thứ Tư
Lạy Chúa Giêsu Kitô khiêm nhường và hiền hậu / ách của Chúa êm ái, gánh của Chúa nhẹ nhàng./ Chúng con đến trao vào tay Chúa gánh nặng của ngày hôm nay, xin cho chúng con được nghỉ ngơi bên Chúa, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
 
17. Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con, ngày hôm nay, được mọi sự lành ; lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.
 
18. Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
19. Các Câu Lạy
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu,
- Thương xót chúng con.
Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria,
- Cầu cho chúng con.
Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
- Cầu cho chúng con.
● Đức Mẹ La Vang.
● Đức Mẹ Mân Côi.
● Nữ Vương ban sự bình an.
● Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
 
20. Làm Dấu Thánh Giá (kết thúc)
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
114.864864865135.135135135250