Chúa Nhật / 1994
Thứ Bảy / 1726
Thứ Sáu / 3782
Thứ Năm / 2471
Thứ Tư / 2929
Thứ Ba / 1953
Thứ Hai / 2935