Chúa Nhật / 1955
Thứ Bảy / 1679
Thứ Sáu / 3434
Thứ Năm / 2363
Thứ Tư / 2767
Thứ Ba / 1891
Thứ Hai / 2805