Chúa Nhật / 2191
Thứ Bảy / 1859
Thứ Sáu / 1969
Thứ Năm / 2238
Thứ Tư / 1986
Thứ Ba / 1959
Thứ Hai / 2488