Chúa Nhật / 2967
Thứ Bảy / 2507
Thứ Sáu / 13320
Thứ Năm / 4842
Thứ Tư / 7788
Thứ Ba / 2766
Thứ Hai / 4875