Chúa Nhật / 1758
Thứ Bảy / 1499
Thứ Sáu / 2440
Thứ Năm / 1926
Thứ Tư / 2170
Thứ Ba / 1623
Thứ Hai / 2286