Chúa Nhật / 2289
Thứ Bảy / 1943
Thứ Sáu / 5751
Thứ Năm / 3084
Thứ Tư / 3805
Thứ Ba / 2161
Thứ Hai / 3386