Chúa Nhật / 2600
Thứ Bảy / 2211
Thứ Sáu / 9080
Thứ Năm / 3915
Thứ Tư / 5337
Thứ Ba / 2452
Thứ Hai / 4154