Chúa Nhật / 2098
Thứ Bảy / 1810
Thứ Sáu / 4592
Thứ Năm / 2731
Thứ Tư / 3270
Thứ Ba / 2050
Thứ Hai / 3126