Chúa Nhật / 2408
Thứ Bảy / 2047
Thứ Sáu / 7076
Thứ Năm / 3381
Thứ Tư / 4286
Thứ Ba / 2272
Thứ Hai / 3639