Chúa Nhật / 1896
Thứ Bảy / 1633
Thứ Sáu / 2922
Thứ Năm / 2190
Thứ Tư / 2577
Thứ Ba / 1818
Thứ Hai / 2682