Cuộc Hành Hương Trong Năm Thánh Của Dòng Đa Minh
Cuộc Hành Hương Trong Năm Thánh Của Dòng Đa Minh / 1933 / Lịch Hành Hương
Cuộc hành hương Mân Côi trong Năm Thánh Trong suốt Năm Thánh kỷ niệm 800 (1216 - 2016) năm thành lập Dòng Đa Minh, Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam sẽ chuyển ngữ và cho đăng tải chương trình Kinh Mân Côi của Dòng trên toàn thế giới để giúp quý ...