Cuộc Đời Mẹ Maria 6 - Ðức Mẹ Được Sinh Vào Trần Thế
Cuộc Đời Mẹ Maria 6 - Ðức Mẹ Được Sinh Vào Trần Thế / 96 / Hiểu Biết Mẹ
THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM (CUỘC ĐỜI MẸ MARIA) - BÀI 6 (The Mystical City of God by Venerable Mother Mary of Jesus of Agreda (1602-1665) Thiên Chúa đã mặc khải cho bà đáng kính Maria Agrêđa (1602-1665) biết tất cả cuộc đời của Mẹ Maria, để ...
Cuộc Đời Mẹ Maria 5 - Ðức Mẹ Trong Quãng Đời Thai Nhi
Cuộc Đời Mẹ Maria 5 - Ðức Mẹ Trong Quãng Đời Thai Nhi
/ 166 / Hiểu Biết Mẹ
THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM (CUỘC ĐỜI MẸ MARIA) - BÀI 5 (The Mystical City of God by Venerable Mother Mary of Jesus of Agreda (1602-1665) Thiên Chúa đã mặc khải cho bà đáng kính Maria Agrêđa (1602-1665) biết tất cả cuộc đời của Mẹ Maria, để ...
Kính Đức Mẹ Sầu Bi
Kính Đức Mẹ Sầu Bi
/ 94 / Sùng Kính Mẹ
Ngắm 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ Làm dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. Lời Nguyện mở đầu: Lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ lấy lòng thương xót mà cầu nguyện cho chúng con được nhờ công nghiệp Đức Chúa Giêsu cùng nhờ công nghiệp ...
Ngắm Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ
Ngắm Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ
/ 117 / Đền Tạ Mẹ
Ngắm 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ Làm dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. Lời Nguyện mở đầu: Lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ lấy lòng thương xót mà cầu nguyện cho chúng con được nhờ công nghiệp Đức Chúa Giêsu cùng nhờ công nghiệp ...
Cuộc Đời Mẹ Maria 4 - Mẹ Maria Được Đầu Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội
Cuộc Đời Mẹ Maria 4 - Mẹ Maria Được Đầu Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội
/ 212 / Hiểu Biết Mẹ
THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM (CUỘC ĐỜI MẸ MARIA) - BÀI 4 (The Mystical City of God by Venerable Mother Mary of Jesus of Agreda (1602-1665) Thiên Chúa đã mặc khải cho bà đáng kính Maria Agrêđa (1602-1665) biết tất cả cuộc đời của Mẹ Maria, để ...
Cuộc Đời Mẹ Maria 3 - Thánh Gioakim Và Anna Cầu Xin Có Con
Cuộc Đời Mẹ Maria 3 - Thánh Gioakim Và Anna Cầu Xin Có Con
/ 116 / Hiểu Biết Mẹ
THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM (CUỘC ĐỜI MẸ MARIA) - BÀI 3 (The Mystical City of God by Venerable Mother Mary of Jesus of Agreda (1602-1665)   Thiên Chúa đã mặc khải cho bà đáng kính Maria Agrêđa (1602-1665) biết tất cả cuộc đời của Mẹ ...
Cuộc Đời Mẹ Maria 2- Thiên Đàng Chờ Đợi Ngày Đức Maria Chào Đời
Cuộc Đời Mẹ Maria 2- Thiên Đàng Chờ Đợi Ngày Đức Maria Chào Đời
/ 178 / Hiểu Biết Mẹ
THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM (CUỘC ĐỜI MẸ MARIA) - BÀI 2 (The Mystical City of God by Venerable Mother Mary of Jesus of Agreda (1602-1665) Thiên Chúa đã mặc khải cho bà đáng kính Maria Agrêđa (1602-1665) biết tất cả cuộc đời của Mẹ Maria, để ...
Cuộc Đời Mẹ Maria 1- Đức Maria Trong Ơn Tiền Định Từ Đời Đời
Cuộc Đời Mẹ Maria 1- Đức Maria Trong Ơn Tiền Định Từ Đời Đời
/ 173 / Hiểu Biết Mẹ
THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM (CUỘC ĐỜI MẸ MARIA) - BÀI 1 (The Mystical City of God by Venerable Mother Mary of Jesus of Agreda (1602-1665) Thiên Chúa đã mặc khải cho bà đáng kính Maria Agrêđa (1602-1665) biết tất cả cuộc đời của Mẹ Maria, để ...
Cuộc Đời Mẹ Maria - Lời Mở Đầu
Cuộc Đời Mẹ Maria - Lời Mở Đầu
/ 54 / Hiểu Biết Mẹ
THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM (The Mystical City of God by Venerable Mother Mary of Jesus of Agreda (1602-1665) (CUỘC ĐỜI MẸ MARIA)   LỜI MỞ ĐẦU  Đức Mẹ Maria là Đấng quan trọng sau Chúa Giêsu Kitô trong mầu nhiệm Cứu Chuộc. Mẹ là Đấng đã thực ...
Ngày 31 Tháng 08 - Cùng Ca Khen Mẹ
Ngày 31 Tháng 08 - Cùng Ca Khen Mẹ
/ 1271 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ CHUỖI NGỌC VÀNG KINH 1. Xin dâng lên Mẹ lời kinh Mân Côi, ngàn lời yêu mến, vạn tiếng hoan ca, tung hô danh Mẹ, Mẹ Ma-ri-a. Xin dâng lên Mẹ cành hoa tươi xinh, dịu dàng tiếng hát tỏa ngát hương hoa, xin dâng lên Mẹ, Mẹ hãy thương ...
Ngày 31 Tháng 08 - Ðức Nữ Cực Khôn Cực Ngoan. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 31 Tháng 08 - Ðức Nữ Cực Khôn Cực Ngoan. Cầu Cho Chúng Con
/ 1931 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   CHUỖI NGỌC VÀNG KINH    1. Xin dâng lên Mẹ lời kinh Mân Côi, ngàn lời yêu mến, vạn tiếng hoan ca, tung hô danh Mẹ, Mẹ Ma-ri-a. Xin dâng lên Mẹ cành hoa tươi xinh, dịu dàng tiếng hát tỏa ngát hương hoa, xin dâng lên Mẹ, Mẹ ...
Ngày 30 Tháng 08 - Cùng Ca Khen Mẹ
Ngày 30 Tháng 08 - Cùng Ca Khen Mẹ
/ 1049 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ MẸ NGUỒN CẬY TRÔNG   1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Ðoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.   ÐK. Mẹ nguồn cậy trông chưa thấy ai ...
Ngày 30 Tháng 08 - Ðức Mẹ Sinh Chúa Cứu Thế. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 30 Tháng 08 - Ðức Mẹ Sinh Chúa Cứu Thế. Cầu Cho Chúng Con
/ 2070 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   MẸ NGUỒN CẬY TRÔNG     1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Ðoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.     ÐK. Mẹ nguồn cậy trông ...
Ngày 29 Tháng 08 - Cùng Ca Khen Mẹ
Ngày 29 Tháng 08 - Cùng Ca Khen Mẹ
/ 813 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ MẸ ÐẸP TƯƠI 1. Mẹ Ma-ri-a đẹp tươi như bình minh chiếu rạng ngời. Vầng trăng lung linh trời đêm so với Mẹ còn kém xa. 2. Mẹ như hoa thơm ngàn hương luôn tỏa bay chín tầng trời. Mọi ô nhơ không hề vương, ôi xác hồn Mẹ sáng tươi. 3. Mẹ ...
Ngày 29 Tháng 08 - Ðức Mẹ Sinh Chúa Tạo Thiên Lập Địa. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 29 Tháng 08 - Ðức Mẹ Sinh Chúa Tạo Thiên Lập Địa. Cầu Cho Chúng Con
/ 2089 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   MẸ ÐẸP TƯƠI   1. Mẹ Ma-ri-a đẹp tươi như bình minh chiếu rạng ngời. Vầng trăng lung linh trời đêm so với Mẹ còn kém xa.   2. Mẹ như hoa thơm ngàn hương luôn tỏa bay chín tầng trời. Mọi ô nhơ không hề vương, ôi xác hồn Mẹ ...
Ngày 28 Tháng 08 - Cùng Ca Khen Mẹ
Ngày 28 Tháng 08 - Cùng Ca Khen Mẹ
/ 1047 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ HOA MÂN CÔI ÐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngát thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh. 1. Khi an vui thái hoà, như ngày Thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng trần,như khi Mẹ gặp ...
Ngày 28 Tháng 08 - Ðức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 28 Tháng 08 - Ðức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Cầu Cho Chúng Con
/ 2334 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   HOA MÂN CÔI   ÐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngát thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.   1. Khi an vui thái hoà, như ngày Thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng ...
Ngày 27 Tháng 08 - Ðức Mẹ Cực Mầu Cực Nhiệm. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 27 Tháng 08 - Ðức Mẹ Cực Mầu Cực Nhiệm. Cầu Cho Chúng Con
/ 2529 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   NỮ VƯƠNG MÂN CÔI        ÐK. Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa Thiên Ðàng, dâng ngành Mân Côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cung đàn xiết bao mừng vui. ...