25/08/2015
5098

 

Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan.
Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

114.864864865135.135135135250