28/08/2015
6699

 

Thứ năm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. 
Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

114.864864865135.135135135250