27/02/2020
852


─────────────────────────────────────── ★
Bận Lòng Cùng Chúa (Sáng tác: Sr. Quỳnh Thoại) - Minh Nguyệt
* Sáng tác: Sr. Quỳnh Thoại
* Thể hiện: Minh Nguyệt
* Mp3 & Dowload:
https://soundcloud.com/nhacthanhca/ba...
* Video Karaoke: https://www.youtube.com/watch?v=VLukQ...
* Link Beat Chuẩn: https://drive.google.com/file/d/19lDW...
─────────────────────────────────────── ★
LYRICS:
1. Con bận lắm Chúa ơi! Bận lòng những khen chê Tháng ngày về qua cuộc đời con vất vả Để được người yêu con tránh điều phật ý Một đời tình say mà người vẫn đổi thay Con bận lắm Chúa ơi! Bận tìm kiếm hư vinh Chốn nào lặng thinh để hồn con nương náu Này những bận tâm bao vương cầu hư ảo Con xin đặt vào tay Chúa những xôn xao.
2. Con bận lắm Chúa ơi! Bận với những sân si Biết đời phù vân mà lòng vẫn kha
114.864864865135.135135135250